BIO spotrebiteľ

Pravidlá výroby biopotravín

Bioprodukty sa spracúvajú na biopotraviny tak, aby sa vylúčila možnosť ich znehodnotenia a zabezpečilo zachovanie ich výživovej hodnoty. Pri spracúvaní bioproduktov na biopotraviny sa dbá na:

  • energetickú úspornosť
  • šetrenie vyčerpateľných zdrojov
  • minimalizáciu tvorby odpadov
  • ochranu životného prostredia
  • zabránenie druhotnej kontaminácii
  • uplatňovanie šetriacich metód a technológií
  • uplatňovanie uzavretých systémov výroby.

Všeobecne platné pravidlá

Bioprodukty na výrobu biopotravín sa spracúvajú len v objektoch, v ktorých sú vytvorené podmienky na ich dôsledné priestorové a časové oddelenie od výroby konvenčných potravín. Zákon tiež vymedzuje technologické postupy, materiály na výrobu a na balenie, prídavné látky a konzervačné látky, ktoré sa používajú pri spracúvaní bioproduktov na výrobu biopotravín, prostriedky na asanáciu skladovacích priestorov na biopotraviny.

  • Biopotraviny, okrem čerstvého ovocia a zeleniny, sa musia zabaliť a prepravovať do miesta predaja v uzavretých prepravných obaloch.
  • Ku každej dodávke musí byť pripojená sprievodná dokumentácia, ako je nákladný list, faktúra a osvedčenie o pôvode, umožňujúce overenie pôvodu bioproduktu alebo biopotraviny od výrobcu až po spotrebiteľa.
  • Ak sa na výrobu biopotravín používajú prírodné prísady konvenčného pôvodu, ich množstvo nesmie presahovať 5 % hmotnosti biopotraviny, a toto množstvo sa musí vyznačiť na etikete biopotraviny.

Prídavné látky v potravinách z ekologického poľnohospodárstva

Ich kompletný zoznam je uvedený v Nariadení 2092/91, prílohe VI (.doc 122 kB).

Zaujímavý je aj pohľad na povolené prídavné látky v biopotravinách z hľadiska ich zdravotnej (ne)prospešnosti podľa kategorizácie odborníka na prídavné látky Ing. Víta Syrového v článku Éčka a biopotraviny.

Pravidlá výroby pre konkrétne druhy biopotravín

Tieto pravidlá platili pred vstupom do Slovenska do Európskej únie. Na rozdiel od súčasnej legislatívy, pravidlá výroby pre konkrétne druhy biopotravín boli presne definované a prísnejšie. Ponechali sme ich na stránke – len tak pre zaujímavosť alebo ako inšpiráciu pre ekofarmárov, ktorí by sa k nim chceli v budúcnosti vrátiť a dobrovoľne sa zaviazali produkovať biopotraviny za podmienok nad rámec legislatívy (napr. ako ekologickí poľnohospodári združení vo zväze Demeter.

Ďalšie informácie:

predaj biopotravín Ekotrend Myjava

Biopotraviny, bioproduktyTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií