BIO spotrebiteľ

Tatry pre ľudí!

22.09.2006 07:15
Podporte výzvu OZ TATRY „Tatry pre ľudí“, ktorá požaduje, aby sa Minister životného prostredia SR zasadil o prijatie zonácie Tatranského národného parku, podľa návrhu Štátnej ochrany prírody SR – Správy TANAPu.
Zonácia v Tatranskom národnom parku prinesie jasné pravidlá pre všetkých, s cieľom zabrániť nežiadúcim aktivitám na území národného parku ako sú ťažba dreva (napr. pod zámienkou likvidácie lykožrútovej kalamity), výstavba nových hotelov a penziónov, či zvyšovanie kapacity horských prepravných zariadení v najprísnejšom stupni ochrany.

Zonáciu národného parku sa zaviazala prijať predchádzajúca vláda v novelizácii zákona o ochrane prírody a krajiny, a to do 1. novembra 2006. Prišli však voľby a záväzky predchádzajúcej vlády už akoby neplatili.

Návrh zonácie TANAPu podľa ŠOP SR - Správy TANAPu

Podľa návrhu zonácie, ktorý pripravila Štátna ochrana prírody SR – Správa TANAPu, Tatranský národný park by zaberal plochu necelých 74 284 hektárov.

Zóna A s najprísnejším, 5. stupňom ochrany, kde je zakázaný zásah človeka (nie však klasické turistické pôsobenie), je navrhnutá na 42 433 hektároch (57 % rozlohy parku). Štátu patrí z toho 26 668 hektárov, ostatné je majetkom súkromných vlastníkov.

Lesy v A zóne rastú takmer na 17 000 hektároch, z tejto výmery viac ako 15 000 ha tvoria ochranné lesy, zvyšok A zóny zaberajú skaly, hole a kosodrevina. Súkromníci majú v A zóne asi 5 000 hektárov lesa.

Zóna B, so 4. stupňom ochrany, kde sú zásahy človeka povolené len za určitých podmienok, sa navrhuje na 11 933 hektároch, v správe štátu je si 44 percent územia, zvyšok vlastnia urbáre a mestské lesy. Takmer celé územie je zalesnené.

Zóna C s 3. stupňom ochrany by mala mať takmer 20 tisíc hektárov, z toho má štát 10 430, až 90 percent sú lesy.

Zónu D má tvoriť 490 hektárov. Sú to intravilány 15 tatranských osád, ktoré spolu tvoria Mesto Vysoké Tatry. V zóne D platí 2. stupeň ochrany.

Problém prijatia zonácie v Tatranskom národnom parku je problém politický - neschopnosť uzavrieť dohodu medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Informácie o aktuálnom vývoji situácie získate na www.tanap.org.

Znenie výzvy „Tatry pre ľudí“

OZ TATRY v súvislosti s pretrvávajúcimi obštrukciami pri prijímaní zonácie TANAPu, vydáva výzvu „TATRY pre ľudí!“ s nasledovným znením:

Podľa § 104 ods. 28 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti novely zákona (t. j. od 1.11.2005) vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny Tatranského národného parku.

Zónovanie chránených území vychádza z medzinárodne odskúšaných a osvedčených modelov a má jednoznačnú oporu aj v slovenskej legislatíve (§ 30 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Desaťročia mnohé vlády deklarovali, že Tatry sú naším najcennejším územím a patria nám všetkým. Desaťročia však bola a je realita iná! Socialistické poľovačky, ktoré prerástli do ponovembrového „užívania územia“, prikrmovanie zveri a ťažba dreva v najprísnejších stupňoch ochrany, devastácia prapodstaty krajiny pod nálepkou „rozvoja“, boli a sú, podľa nášho názoru, feudálnym výsmechom do tváre obyčajných ľudí v 21. storočí.

Chceme, aby prístupnosť či neprístupnosť jednotlivých lokalít Tatranského národného parku bola vymedzená jasnými pravidlami, a nie politickou či ekonomickou mocou a záujmami skupín, ktoré ju reprezentujú.

Chceme Tatry pre ľudí, a preto žiadame, aby sa Minister životného prostredia SR zasadil o prijatie zonácie Tatranského národného parku, podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu (http://www.tanap.org).


Pomôžte Tatrám aj vy! Ako?

 • Pošlite pohľadnice s apelom na ministra životného prostredia SR. Občianske združenie TATRY vydalo pohľadnice, ktoré môžu ľudia posielať ministrovi životného prostredia SR. Zapojte sa aj vy - oznámte nám, telefonický (044/553 10 27, 0903 028 364) alebo e-mailom (wolf@mail.viapvt.sk), počet pohľadníc ktoré potrebujete pre distribúciu a vašu presnú adresu. Pohľadnice Vám obratom zašleme. Prosíme Vás, aby ste pohľadnice úplne vyplnili a reálne odoslali!
 • Píšte listy ministrovi životného prostredia SR (.doc dokument 23kB). Jednotlivci, napíšte ministrovi životného prostredia SR list s apelom na urýchlené prijatie zonácie TANAPu, a to podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu. Adresa: Ing. arch. Jaroslav Izák, minister životného prostredia SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.
 • Napíšte a pošlite ministrovi životného prostredia e-mail s výzvou. Adresa: minister@enviro.gov.sk
 • Podporte výzvu „Tatry pre ľudí!“ na serveri Changenet
 • Zverejnite výzvu „Tatry pre ľudí!“ na vašich internetových stránkach, v informátoroch, časopisoch, na nástenke a pod.
 • Pripravte infostánok vo vašom meste a informujte ľudí o situácii v TANAPe. Môžete im dať vypísať aj pohľadnice, ktoré následne zašlete ministrovi životného prostredia SR.
 • Objednajte si výstavu OZ TATRY - „Tatry nezomreli!“ a budete zaradení do poradovníka čakateľov na jej inštaláciu.
 • Zaujímajte sa o TATRY! - pozrite si internetové stránky ako www.tanap.org, www.fondtatry.sk, www.wolf.sk, www.nasetatry.sk, www.changenet.sk.
 • Podporte našu kampaň finančne – č. účtu: 8108976001/5600
 • Pošlite túto výzvu ďalším skupinám a ľuďom. V prípade akýchkoľvek ďalších nápadov, ako pomôcť Tatrám, nám zavolajte!
Výzva „Tatry pre ľudí!“ je pripomenutím toho, že nie sme „volebné stroje“ použiteľné raz za štyri roky. Sme ľudia tvoriaci národ a národný park je zmysle svojho označenia náš. Je to park učiteľov, sústružníkov, programátorov, vodičov električiek, kuchárok ... Nedajme si ho ukradnúť! Tatry pre ľudí! Vás všetkých.

Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Buďte prvý(á), kto mu dá hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Tatry pre ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Tatry  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií