BIO spotrebiteľ

Tatry pre ľudí!

22.09.2006 07:15
Podporte výzvu OZ TATRY „Tatry pre ľudí“, ktorá požaduje, aby sa Minister životného prostredia SR zasadil o prijatie zonácie Tatranského národného parku, podľa návrhu Štátnej ochrany prírody SR – Správy TANAPu.
Zonácia v Tatranskom národnom parku prinesie jasné pravidlá pre všetkých, s cieľom zabrániť nežiadúcim aktivitám na území národného parku ako sú ťažba dreva (napr. pod zámienkou likvidácie lykožrútovej kalamity), výstavba nových hotelov a penziónov, či zvyšovanie kapacity horských prepravných zariadení v najprísnejšom stupni ochrany.

Zonáciu národného parku sa zaviazala prijať predchádzajúca vláda v novelizácii zákona o ochrane prírody a krajiny, a to do 1. novembra 2006. Prišli však voľby a záväzky predchádzajúcej vlády už akoby neplatili.

Návrh zonácie TANAPu podľa ŠOP SR - Správy TANAPu

Podľa návrhu zonácie, ktorý pripravila Štátna ochrana prírody SR – Správa TANAPu, Tatranský národný park by zaberal plochu necelých 74 284 hektárov.

Zóna A s najprísnejším, 5. stupňom ochrany, kde je zakázaný zásah človeka (nie však klasické turistické pôsobenie), je navrhnutá na 42 433 hektároch (57 % rozlohy parku). Štátu patrí z toho 26 668 hektárov, ostatné je majetkom súkromných vlastníkov.

Lesy v A zóne rastú takmer na 17 000 hektároch, z tejto výmery viac ako 15 000 ha tvoria ochranné lesy, zvyšok A zóny zaberajú skaly, hole a kosodrevina. Súkromníci majú v A zóne asi 5 000 hektárov lesa.

Zóna B, so 4. stupňom ochrany, kde sú zásahy človeka povolené len za určitých podmienok, sa navrhuje na 11 933 hektároch, v správe štátu je si 44 percent územia, zvyšok vlastnia urbáre a mestské lesy. Takmer celé územie je zalesnené.

Zóna C s 3. stupňom ochrany by mala mať takmer 20 tisíc hektárov, z toho má štát 10 430, až 90 percent sú lesy.

Zónu D má tvoriť 490 hektárov. Sú to intravilány 15 tatranských osád, ktoré spolu tvoria Mesto Vysoké Tatry. V zóne D platí 2. stupeň ochrany.

Problém prijatia zonácie v Tatranskom národnom parku je problém politický - neschopnosť uzavrieť dohodu medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Informácie o aktuálnom vývoji situácie získate na www.tanap.org.

Znenie výzvy „Tatry pre ľudí“

OZ TATRY v súvislosti s pretrvávajúcimi obštrukciami pri prijímaní zonácie TANAPu, vydáva výzvu „TATRY pre ľudí!“ s nasledovným znením:

Podľa § 104 ods. 28 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti novely zákona (t. j. od 1.11.2005) vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny Tatranského národného parku.

Zónovanie chránených území vychádza z medzinárodne odskúšaných a osvedčených modelov a má jednoznačnú oporu aj v slovenskej legislatíve (§ 30 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Desaťročia mnohé vlády deklarovali, že Tatry sú naším najcennejším územím a patria nám všetkým. Desaťročia však bola a je realita iná! Socialistické poľovačky, ktoré prerástli do ponovembrového „užívania územia“, prikrmovanie zveri a ťažba dreva v najprísnejších stupňoch ochrany, devastácia prapodstaty krajiny pod nálepkou „rozvoja“, boli a sú, podľa nášho názoru, feudálnym výsmechom do tváre obyčajných ľudí v 21. storočí.

Chceme, aby prístupnosť či neprístupnosť jednotlivých lokalít Tatranského národného parku bola vymedzená jasnými pravidlami, a nie politickou či ekonomickou mocou a záujmami skupín, ktoré ju reprezentujú.

Chceme Tatry pre ľudí, a preto žiadame, aby sa Minister životného prostredia SR zasadil o prijatie zonácie Tatranského národného parku, podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu (http://www.tanap.org).


Pomôžte Tatrám aj vy! Ako?

 • Pošlite pohľadnice s apelom na ministra životného prostredia SR. Občianske združenie TATRY vydalo pohľadnice, ktoré môžu ľudia posielať ministrovi životného prostredia SR. Zapojte sa aj vy - oznámte nám, telefonický (044/553 10 27, 0903 028 364) alebo e-mailom (wolf@mail.viapvt.sk), počet pohľadníc ktoré potrebujete pre distribúciu a vašu presnú adresu. Pohľadnice Vám obratom zašleme. Prosíme Vás, aby ste pohľadnice úplne vyplnili a reálne odoslali!
 • Píšte listy ministrovi životného prostredia SR (.doc dokument 23kB). Jednotlivci, napíšte ministrovi životného prostredia SR list s apelom na urýchlené prijatie zonácie TANAPu, a to podľa návrhu ŠOP SR – Správy TANAPu. Adresa: Ing. arch. Jaroslav Izák, minister životného prostredia SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.
 • Napíšte a pošlite ministrovi životného prostredia e-mail s výzvou. Adresa: minister@enviro.gov.sk
 • Podporte výzvu „Tatry pre ľudí!“ na serveri Changenet
 • Zverejnite výzvu „Tatry pre ľudí!“ na vašich internetových stránkach, v informátoroch, časopisoch, na nástenke a pod.
 • Pripravte infostánok vo vašom meste a informujte ľudí o situácii v TANAPe. Môžete im dať vypísať aj pohľadnice, ktoré následne zašlete ministrovi životného prostredia SR.
 • Objednajte si výstavu OZ TATRY - „Tatry nezomreli!“ a budete zaradení do poradovníka čakateľov na jej inštaláciu.
 • Zaujímajte sa o TATRY! - pozrite si internetové stránky ako www.tanap.org, www.fondtatry.sk, www.wolf.sk, www.nasetatry.sk, www.changenet.sk.
 • Podporte našu kampaň finančne – č. účtu: 8108976001/5600
 • Pošlite túto výzvu ďalším skupinám a ľuďom. V prípade akýchkoľvek ďalších nápadov, ako pomôcť Tatrám, nám zavolajte!
Výzva „Tatry pre ľudí!“ je pripomenutím toho, že nie sme „volebné stroje“ použiteľné raz za štyri roky. Sme ľudia tvoriaci národ a národný park je zmysle svojho označenia náš. Je to park učiteľov, sústružníkov, programátorov, vodičov električiek, kuchárok ... Nedajme si ho ukradnúť! Tatry pre ľudí! Vás všetkých.

Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Tatry pre ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Tatry  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií