BIO spotrebiteľ

EKO-exkurzia na východnom Slovensku

24.10.2006 10:28
Občianske združenie TATRY zorganizovalo pre študentov, ktorí sa rozhodli zapojiť do dobrovoľníckych aktivít v tomto združení, exkurziu „Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu“ do mikroregioónu Hornád.
Študenti sú nadšencami občianskeho združenia a zaviazali sa v priebehu 12 mesiacov odpracovať 150 dobrovoľníckych hodín, hlavne v terénnych prácach v regióne Liptova. Cieľom exkurzie bolo získať inšpiráciu pre praktické aktivity na ochranu životného prostredia.

V piatok dňa 22. septembra 2006 sa prihlásení dobrovoľníci po prvýkrát stretli na exkurzii Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu, ktorá smerovala na východné Slovensko, presnejšie do mikroregiónu Hornád, ktorý sa rozprestiera južne od Košíc až po hranice s Maďarskom.

Ako prvá lokalita bola naplánovaná obec Valaliky. Práve v tejto obci bola vybudovaná ako prvá na Slovensku kompostovacia toaleta s biologickým filtrom. Táto „ekotoaleta“ je verejná a nachádza sa v blízkosti Obecného úradu. Kompostovacia toaleta nemá, na rozdiel od žúmp, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, žiadne negatívne účinky na životné prostredie: usporí pitnú vodu a peniaze (na splachovaní ročne ušetrí 4-členná rodina minimálne 20 000 l vody), odpadá vyťahovanie žumpy (úspora peňazí), odstráni sa nepríjemný zápach, získa sa kvalitný kompost, použiteľný na záhrade. O kompostovacích toaletách sa môžete dočítať v pripravenej brožúre o.z. SOSNA „Domové kompostovacie toalety“.

Obecné kompostovisko Kokšov-Bakša
Obecné kompostovisko Kokšov-Bakša
Druhá zastávka na nás čakala obec Kokšov-Bakša. V tejto obci je kompletne vybudované obecné kompostovisko a dokonca aj obyvatelia tejto obce vďaka kompostovacej kampani o.z. SOSNA majú vybudované domové kompostoviská. Verejné obecné kompostovisko, o ktoré sa poctivo starajú predtým nezamestnaní obyvatelia obce, má rozmery 60 m2 a je delené na 3 bloky. Na každom z nich kompost dozrieva samostatne. Takto si môžu obyvatelia zhodnocovať nepotrebný biologicky odpad, či už zo záhrad alebo z domácnosti a efektívne využívať ako kvalitné hnojivo potrebné pre akékoľvek rastliny. Obec a spoluobyvatelia už nemusia riešiť problémy s nelegálnym skládkovaním či spaľovaním takéhoto odpadu. Jednoduchým riešením sa dá rozumne vyriešiť polovica odpadového hospodárstva v obci (priemerne polovica odpadov z domácností tvorí bioodpad).

Komunitný park Ždaňa
Komunitný park Ždaňa
Ďalšie miesto pre naše obohatenie poznatkov bol komunitný park v obci Ždaňa.

Tento nádherný park s príjemnou kulisou slúži pre oddych verejnosti a tiež má výchovnú funkciu jednak pre miestne školské zariadenia, ale určite i pre návštevníkov a pasantov.

V parku sa nachádza jazierko s fontánkou, pódium s pekne situovanými lavičkami pri ohnisku alebo aj mnohoraké informačné tabule o prírodných i historických pozoruhodnostiach, ktoré spolu s ostatnými zaujímavosťami tvoria tento obecný komunitný park.

Prebiehajúce projekty pri ZŠ v obci Ždaňa
Prebiehajúce projekty pri ZŠ v obci Ždaňa
Široké spektrum toho, ako si ľudia v mikroregióne Hornád nažívajú, obohatila návšteva základnej školy, kde sa práve organizovalo napúšťanie jazierka pri ktorom majú byť rozmiestnené okrasné dreviny.

Ďalšou navštívenou lokalitou boli lesné protierózne prehrádzky v suchom koryte, ktoré v prípade výdatnejších zrážok zachytávajú vodou strhnuté konáre, lístie, pôdu a v neposlednom rade spomaľujú aj odtok, čiže rýchlosť tejto zrážkovej vody. Tieto lesné prehrádzky vytvárajú rad sedimentačných uzlov nad obcou Skároš. Niekdajšie „silné vody“ vytápali nielen obyvateľov obce Skároš, ale niekedy boli záplavy v tomto regióne ďaleko rozsiahlejšie. Lesné prehrádzky majú aj niekoľko ďalších dôležitých funkcií. Medzi ne patrí aj vodohospodárska (kvalitatívne aj kvantitatívne zlepšovanie stavu podzemných vôd) a ekologická (zvyšovanie vlhkosti pôdy aj ovzdušia, úrodnosti pôdy, znižovanie prietočnosti a tým aj znižovanie vzniku sedimentačných výmolov a zvyšovanie stability lesnej biodiverzity). Navyše sa overilo, že na danom území protierózne prehrádzky plnia svoje opodstatnené úlohy.

EKO-exkurzia - Mŕtve rameno Budov kút
EKO-exkurzia - Mŕtve rameno Budov kút
Súčasťou exkurzie bola aj návšteva najvýznamnejšieho revitalizačného zásahu do krajiny „Revitalizácia mŕtveho ramena Budov kút“ na dolnom toku Hornádu.

Na území mikroregiónu Hornád ústia 2 významné rieky, Torysa a Olšava - práve do Hornádu, najvýznamnejšej rieky na tomto území, ktorá pretvára klimatické aj ekologické podmienky.

Cieľom revitalizácie bolo prepojiť koryto Hornádu so starým korytom, ktorým by po tomto zásahu pri vyšších vodných stavoch pretekala voda z Hornádu.

Revitalizované mŕtve rameno Budov kút
Revitalizované mŕtve rameno Budov kút
Revitalizácia má významný dopad na vodný režim, ktorého biodiverzita pred „pozitívnym zásahom človeka“ sa stávala chudobnejšou a čoraz menej sa podobala mokraďovému ekosystému. T

áto revitalizácia, ktorej koordinátorom bolo občianske združenie SOSNA, je pekným príkladom plodov environmentálneho aktivizmu jednotlivcov a všetkých organizácií, ktoré pomohli k výslednému stavu revitalizácie.

Táto aktivita sa realizovala v rámci Riečnej koalície (www.changenet.sk).

V posledné hodiny tejto exkurzie sme navštívili „Zelenú školu“ v obci Družstevná pri Hornáde na ktorej pani RNDr. Silvia Szabóová z občianskeho združenia SOSNA Košice predstavila projekty, ktoré realizovala s občianskym združením. Súčasťou návštevy školy boli aj ukážky realizovaných projektov priamo v areáli tejto základnej školy ako tvorba biozáhrad s kľúčovými bodmi, záhradnej špirály s jazierkom alebo eko-labyrintu.

Poďakovanie

Vďaka za zorganizovanie tejto exkurzie patrí p. Mgr. Rudolfovi Padovi z občianskeho združenia TATRY, občianskemu združeniu SOSNA a nadácii INTENDA, ktorá finančne podporila tento projekt.

Mnohých z účastníkov exkurzie títo ľudia obdarili inšpiráciami, novými vedomosťami, ale aj peknými spomienkami. Osobitne ďakujeme najmä starostom daných obcí za to, akým smerom rozvíjajú a starajú sa o svoj región.

Matej Šiculiak

Hodnotenie: 100%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Matej Šiculiak- navštevuje Združenú strednú školu v Liptovskom Mikuláši, odbor Ochrana a tvorba životného prostredia. Záľuby: rybárčenie, turistika, cykloturistika, chémia, pestovanie rastlín...

Diskusia: EKO-exkurzia na východnom ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Podujatia
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií