BIO spotrebiteľ

Hrátky s vodou a pri vode

17.10.2006 09:58
Všetko vidieť, skupinová maľba na tému voda, potok na plachte, mokrade ako špongia krajiny a veľa ďalších...

Všetko vidieť

Sadnite si niekde k potoku aspoň na 5 minút a pozorujte, ako voda tečie. Čo všetko robí? Obmýva rastliny, preskakuje kamene, robí víry. Skúste opísať svoje pocity, ak by ste boli takýmto kameňom. Čo vo vode nájdete? Rozprávajte o tom. Skúste sa na to isté miesto vrátiť viackrát (na jar, v lete, na jeseň, v zime) a rozprávajte sa o zmenách, ktoré sa na Vašom potoku udiali.

Skupinová maľba na tému voda

Každý maliar namaľuje na plagát 5 ľubovoľne zakrivených kolmých a vodorovných čiar. Vznikne pole zo štvorcov, do ktorých budete maľovať. Ľavý sused Vám vždy povie, čo máte namaľovať (nejakú predstavu súvisiacu s vodou, zviera, pocit ...) a stanoví čas na maľovanie.

Potok na plachte

Na starú nepotrebnú plachtu nakreslite fixkou na textil rovnaké štvorce o veľkosti 10 x 10 cm. Deťom prečítajte rozprávku alebo poviedku o vode. Ich úlohou bude vymyslieť k nej ilustráciu. Môžete im zadať iba „vodnú“ tému: rieka, potok, kaluž a pod. Každé dieťa nakreslí najskôr svoj návrh na papier, potom si vyberie niektorý štvorček a prekreslí svoj obrázok fixkou do štvorčeka. Ak má dieťa viac nápadov, môže zaplniť aj viac štvorcov.

Voda v pohybe

Po zvládnutí základných pojmov cyklu vody (vyparovanie, kondenzácia, vyzrážanie, vsakovanie) sa žiaci postavia do kruhu. Zopakujte si s nimi pojmy a priraďte k nim určité zvuky a pohyby. Potom si kolobeh vody zahrajte ako divadelnú scénku.

Mokrade ako špongia krajiny

Pomôcky: nádobka od masla, špongia, nožnice, veľká odmerka s vodou (napr. 1 000 ml).

Do nádobky od masla urobte dierky a vložte do nej špongiu tak, aby úplne vyplnila priestor. Pomaly lejte vodu z odmerky na špongiu až do momentu, v ktorom začne voda pretekať dierkami. Odčítajte hodnotu zostávajúcej vody v odmerke a zistite, koľko vody špongia zadržala. Porozprávajte sa so žiakmi o tom, ako fungujú mokrade v krajine.

Čuchová hra

Žiakov rozdeľte do malých skupín 5 až 10 - členných. Pripravte si fľaše, ktoré naplníte rôznymi kvapalinami, ako sú ovocné šťavy, atrament, ocot, čaj a pod. Pred začiatkom hry môžu žiaci kvapaliny ovoňať. Potom zaviažte oči hráčom jednej skupiny, a tí musia striedavo určovať jednotlivé kvapaliny. Za každú správnu odpoveď dostanú jeden bod.

Hudba potoka

Hlasy z potoka nahrajte na magnetofónovú pásku. Potom zvuky, ktoré ste nahrali, počúvajte v triede alebo klubovni. Čo je zdrojom jednotlivých zvukov? Ktoré zvuky sú prírodné? Ktoré zvuky prevládajú, ktoré sú hlasné, a ktoré tiché? Menia sa zvuky v jednotlivých ročných obdobiach?

Spevácka súťaž

Deti rozdeľte do dvoch skupín. Ich úlohou bude spievať ľudové piesne, v ktorých sa vyskytuje slovo voda. Začne prvá skupina. Hra trvá dovtedy, kým jedna zo skupín už nebude mať v zásobe žiadnu pieseň.

Ktorá je najlepšia

Do pohárov pripravte vodu: teplú z vodovodu, studenú z vodovodu, minerálnu, slanú, sladkú, špinavú. Porozprávajte sa o tom, prečo z posledného pohára nemožno piť? Potom ochutnávajte ostatné vody. Ktorá voda chutí najlepšie? Prečo sú v minerálke bublinky?

Spoznávaj nohami

V čistom potoku (pozor na črepiny) vytýčte 10 m dráhu, na ktorej bude niekoľko predmetov, ktoré je možné nahmatať nohami. Deti rozdeľte do dvojíc. Jeden z dvojice má zaviazané oči. Obaja vkročia bosí do potoka. Vidiaci člen dvojice prevedie kamaráta po trase a pri jednotlivých predmetoch sa s ním zastavuje (kameň, vodná rastlina, kúsok dreva a pod.). Dieťa so zaviazanými očami sa pokúsi ohmatať predmet nohami a zapamätať si ho. Po prejdení trasy napíše na lístok s číslami zastávok názvy vecí, prípadne aj svoje pocity. Dvojica sa počas cesty nesmie medzi sebou zhovárať.

Vyparovanie

K tomuto pokusu potrebujete malé vlhké kúsočky látky z ľahkého materiálu. Deti môžu najprv hádať, a potom na základe pokusu porovnať, akým spôsobom sa vyparí voda najrýchlejšie. Prečo je to tak? Umiestnenie jednotlivých handričiek: pokrčenú látku necháme ležať, látku zavesíme, látku prefúkame studeným fénom, látku položíme na teplý radiátor, látku sušíme teplým fénom.

Umelý dážď a destilácia

Pomôcky: hrniec s pokrievkou, pohár, voda.

Vodu v hrnci privediete do varu. Stúpajúcu vodnú paru zachytíte na studenej pokrievke. Studená pokrievka ochladila Váš „mrak“ z vodnej pary a skondenzovaná voda kvapká do pripraveného pohára. Vodné kvapky v pohári po ochladení obsahu ochutnajte. Sú bez chuti? Prečo? Čo musí obsahovať voda, aby bola použiteľná na pitné účely?

Vodné ozdoby

Na brehu väčšej rieky môžete nájsť schránku korýtka rybničného alebo škľabky veľkej. Ak ich nazbierate dostatočné množstvo, môžete si vyrobiť krabičku na šperky, náhrdelník, vykladaný obrázok, do veľkej schránky môžete vlepiť pekný obrázok a pod. Fantázii sa medze nekladú. Pri práci môžete využiť aj iné materiály, ktoré prináša rieka: úlomky vetvičiek, štrk, piesok ...

Rastlinná „pumpa“

Ak odchádzate na dovolenku, vzniká niekedy problém, kto bude polievať Vaše izbové rastlinky. Tu je riešenie: vedľa rastliny postavte nádobu s vodou. Jeden koniec vlneného vlákna, ktoré nepúšťa farbu, ponorte do pohára s vodou a druhý strčte do zeminy v kvetináči. Rastlinka si vodu sama „natiahne“.

Voda v ovocí a zelenine

Deťom môžete pomocou vytláčania alebo lisovania ovocia, koreňov, hľúz alebo iných častí dokázať, že vnútro týchto látok obsahuje množstvo tekutiny (napr. mrkvová šťava). Pre deti to však nemusí byť ešte dôkazom prítomnosti vody.

Preto si deti prinesú so sebou jablká, ktoré rozkrojíte na dve polovice, pričom jednu z nich olúpete. Potom obidve časti odvážite a ich váhu zapíšete. Jablká necháte 10 dní stáť na jednom mieste. Po 10 dňoch ich opäť odvážite.

Olúpané jablká sú v porovnaní s neolúpanými výrazne ľahšie, pretože šupka zabraňuje vyparovaniu vody z jablka. Na zimu odložené neolúpané jablká si preto dlho udržia svoju sviežosť. Podobný pokus môžete realizovať so zemiakom. Plátok čerstvého zemiaku položíte na plechový vrchnák, ktorý zahrievajte nad ohňom. Nad plátkom držte sklenený pohár. Vodná para sa zrazí (skondenzuje) na studenom pohári.

Pierko v olejovej škvrne

Do nádoby s vodou dajte asi 20 kvapiek oleja. Na povrchu vody sa utvorí olejová škvrna. Teraz do nej položte niekoľko jemných pierok. Výsledok – pierka sa zlepia! Porozprávajte sa so žiakmi, aký to má vplyv na vtáctvo.

Meranie pH rozličných látok

Zmerajte pH napr. mlieka, vína, džúsu, prostriedku na umývanie riadu, piva, mydlového roztoku a pod. Na základe poznania pH týchto tekutín sa porozprávajte o vplyve jednotlivých látok napr. na trávenie človeka, vodu a pod.

Živná pôda pre baktérie

Jednu kocku bujónu rozpustite asi v 60 ml horúcej vody. 1 – 2 lyžice zemiakového škrobu rozpustite v 60 ml litra studenej vody. Tieto tekutiny za stáleho miešania spojte. Vznikne hnedasté želé, ktoré ešte teplé nalejte do Petriho misiek alebo iných nádob a nechajte vychladnúť (nádoby musíte hermeticky uzavrieť). Na živnú pôdu nakvapkajte vodu z čistého potoka alebo vodovodu. Na druhú živnú pôdu nakvapkajte vodu z rieky za vyústením kanalizácie. Obe živné pôdy dokonale uzavrite fóliou a pri izbovej teplote 20 – 22 ºC nechajte stáť dva alebo tri dni.

Medzitým sa v živnej pôde rozmnožili baktérie a huby. Čím je použitá voda špinavšia, tým viac bakteriálnych kolónií vyrastie.

Hádanie rastlín

Žiak si vyberie rastlinu, ktorá súvisí s vodným prostredím a predstúpi pred triedu. Ostatní mu kladú otázky, na ktoré môže odpovedať iba „áno“ alebo „nie“ a snažia sa uhádnuť, akú rastlinu si žiak vybral. Vyhráva ten, kto rastlinu uhádne ako prvý a nahradí svojho spolužiaka.

Spoznávanie stromov a rastlín

Počas vychádzky oboznámte žiakov s rastlinami a drevinami, ktoré rastú vo vodnom prostredí. Potom si každý žiak nájde „svoju“ rastlinu alebo strom a snaží sa ich písomne opísať (výška a hrúbka stromu, štruktúra kôry, tvar a veľkosť listov, prípadne kvetov, súkvetia, plodov, semien a pod.) a nakresliť. So svojím pozorovaním oboznámi ostatných spolužiakov.

Rekonštrukcia rastlín

Okopírujte obrázky a stručné charakteristiky niekoľkých „vodných“ rastlín a stromov na tvrdý papier formátu A 4. Rozstrihajte ich na malé kúsky.

Každá skupina sa snaží poskladať pridelený objekt. Víťazí tá skupina, ktorá to dokáže najskôr. Rastlinku si žiaci môžu po nalepení na kartón vyfarbiť. Túto aktivitu môžete využiť aj pri cicavcoch, vtákoch a hmyze.

Žabí súboj

Aktivitu realizujte na školskom dvore alebo v telocvični. Najskôr sa porozprávajte so žiakmi o žabách a spôsobe ich pohybu. Rozdeľte deti do dvoch skupín („rosničky“ a „skokany“).

Deti stoja v dvoch zástupoch za sebou. Prvý z každého družstva skočí znožmo do diaľky a ostane stáť na mieste, kde doskočil. Bez toho, aby posunul nohy, ľahne si na zem a položí prút, ako najďalej dotiahne rukou. Od toho miesta skáče ďalší člen družstva.

Nezáleží na rýchlosti, akou sa vystriedajú všetky deti, rozhodujúca je vzdialenosť, akú „žaby“ preskočia.

Pôdne vrstvenie

Pomôcky: sklenený pohár s dobre tesniacim vekom, vzorka pôdy, voda, pravítko.

Do pohára dajte pôdnu vzorku spolu s vodou a zamiešajte tak, aby sa pôda úplne rozdrobila na jednotlivé zrná. Pohár položte na rovnú plochu a nechajte nedotknutý. Po krátkom čase sa začnú vytvárať vrstvy. Ako prvé sa budú ukladať pieskové zrná, ílové častice zvyčajne až po 48 hodinách (preto je vhodné pozorovanie vyhodnotiť až po uplynutí tejto doby).

Žiaci by si mali všímať: Koľko vrstiev sa vytvorilo? Aké hrubé sú jednotlivé vrstvy? Ktorá vrstva je najjemnejšia, ktorá najhrubozrnejšia? Kde sa nachádza piesková časť? Prečo sa ílové častice usadzujú najdlhšie?

Všetky tieto pozorovania môžu viesť až k určovaniu pôdneho druhu: pôda piesočnatá, hlinito – piesočnatá, piesočnato – hlinitá, hlinitá, ílovito – hlinitá, hlinito – ílovitá, ílovitá.

Rôzne pôdy

Pomôcky: vzorky pôd s rôznou zrnitosťou, voda.

Rozdajte žiakom vzorky jednotlivých pôd a vodu v dostatočnom množstve na to, aby mohli vymodelovať malé postavičky. Po skončení poproste žiakov, aby postavičky zoradili podľa kvality ich vypracovania (súdržnosť a hladkosť figúrok). Diskutujte o rôznych vlastnostiach pôdy.

Vzácna pôda

Pomôcky: jablko a nôž.

Opýtajte sa žiakov, prečo je pôda dôležitá a či ju treba chrániť. Ak áno, tak prečo? Čo ohrozuje pôdu? Snažte sa, aby povedali svoj názor na tému ochrany pôdy.

Aby ste žiakom dokázali, ako málo úrodnej pôdy máme k dispozícii, rozkrojte jablko na 4 časti. Tri časti reprezentujú oceány na zemeguli, štvrtý diel je súš. Rozdeľte túto časť po dĺžke na polovicu.

Jedna jej časť (teraz 1/8 jablka) predstavuje púšte, jazerá, antarktickú a arktickú časť Zeme a hory. To sú časti našej planéty, kde človek nemôže využiť pôdu a kde žije len veľmi obmedzene.

Druhá osmina predstavuje časť Zeme, kde človek môže žiť. Rozdeľte túto časť na 4 rovnaké diely. Tri diely (3/32 jablka) sú oblasti, kde je príliš mokro, príliš sucho, oblasti, ktoré sú skalnaté, kde je pôda neúrodná, znečistená alebo zastavaná ľudskými obydliami. Tieto tri časti nie sú schopné produkovať potravu pre ľudí. Ošúpte poslednú 1/32 časť. Tento kúsok šupky predstavuje pôdu, ktorú môžeme využívať na produkciu potravy pre ľudí.

Búrka

Deti stoja v kruhu a ich úlohou je opakovať to, čo robí vedúci hry, ale až vtedy, keď sa skontaktuje s dieťaťom očami. Dieťa vykonáva činnosť dovtedy, kým mu vedúci hry pohľadom nedá znamenie na zmenu. Vedúci hry pohľadom smeruje dookola, takže po prvom kole robia všetci ten istý pohyb. Začína sa šúchaním dlaní (začína jemne pršať), potom nasleduje lúskanie prstami (padajú prvé veľké kvapky), tlieskanie (to je už poriadny dážď), dupanie nohami (búrka vrcholí) a naspäť tlieskanie, lúskanie, šúchanie dlaní o seba – je po búrke. Dlane nabité energiou je dobré priložiť na oči, chvíľočku ich podržať a „umyť“ si nimi tvár. Potom sa stačí už len usmiať na slnko, ktoré práve vyšlo spoza mračien.

Domáca čistiareň odpadových vôd

Pomôcky: bahno, špina, voda, kremeň, hliníkové kryštály, jemný piesok, hrubozrnný piesok, dva zaváraninové poháre s viečkom, nádoba na miešanie, nožnice alebo nôž, hodinky so sekundovou ručičkou, plastová fľaša, šálka, lyžička.

Postup:

1. Zmiešajte 2 šálky bahna alebo špiny s 2 litrami vody v dvoch nádobách.
2. Rozdeľte vodu do 2 zaváraninových pohárov s hladinou asi 8 cm od vrchu.
3. Poháre označte A a B.

• Okysličovanie: Uzatvorte vrchnákom pohár A a traste ním v ruke asi 10 sekúnd.
• Koagulácia: Rozpustite 10 hliníkových kryštálov v šálke horúcej vody. Miešajte, až kým sa nerozpustia. Vlejte roztok do pohára s okysličenou vodou. Pomaly miešajte asi 5 minút a sledujte, ako sa vytvára zrazenina.
• Sedimentácia: Nechajte zrazeninu usadiť. Ako dlho trvalo, kým sa zrazenina usadila na dne?
• Filtrácia: Pripravte si filter. Polovicu vody z pohára A so zrazeninou opatrne prelejte cez filter.

Porovnajte prefiltrovanú vodu a vodu v pohári B (zostatok vody so zrazeninou). Zistili ste, aké komplikované je vodu vyčistiť!?

Tvoja vodná kvapka

Pomôcky: obrázky vody a krajiny, rastlín a živočíchov (napr. vystrihnuté z kalendárov).

Každé dieťa si vyberie obrázok, ktorý ho najviac zaujme a popíše, kde všade sa na obrázku nachádza voda, aké „tváre“ vody našlo a vymýšľa názov pre obrázok. Vedúci skupiny citlivo deťom „našepkáva“. S deťmi sa porozpráva aj o tom, ako rastlinná a živočíšna ríša súvisia s vodou.

Hodnotenie: 84%, 5 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Hrátky s vodou a pri ...

  podla mna je to hlupost
  Helena Filgasova   Reagovať
   
  0
   
  0

  Neviem kto to písal ale načo mi to bude....
    Reagovať
   
  0
   
  0

  Mili zo zivota otravene deti

  Internetova stranka Biospotrebitel je urcena vsetkym ludom, ktori sa zaujimaju o problematiku ekologickeho polnohospodarstva, vidieckeho turizmu, ochranu krajiny, a to vratane jej jednotlivych zloziek, napr. vody. Tato stranka je urcena ludom hladajucim informacie, inspiracie a poznanie. Naozaj nemozem za to, ze ste otraveni zo zivota, ze Vam vas ucitel prikazal najst nieco o vode, ze teraz bezradne bludite internetovym svetom a vsade zanechavate svoje stupidne poznamky. Prosim Vas, aj v mene spravcov servera Biospotrebitel, ak je tato stranka nad Vase schopnosti pochopit jej obsah, jedinym klikom sa presunte napr. na zoznamku a dalej hladajte nieco, co sa tam neda najst, marnite svoj cas primitivizmom ... je to len a len Vase rozhodnutie. Nas ostatnych vsak nechajte tesit sa zo zivota.
  Rudolf Pado   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Toky nie sú stoky!
Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.Najčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií