BIO spotrebiteľ

Neriadené a nelegálne skládky odpadov

29.03.2007 13:10
Neriadené skládky odpadu sú svojim charakterom závažným problémom odpadového hospodárstva.
Neriadené skládky vznikli v minulosti ukladaním rôzneho typu odpadu bez rešpektovania ochrany životného prostredia. Tieto skládky sú nevhodne umiestnené, zloženie odpadu uloženého na skládku je často neznáme, na skládku majú voľný prístup živočíchy i ľudia. Neriadené skládky sa stávajú nebezpečnými aj z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nepríjemných parazitov a miestom šírenia inváznych druhov rastlín, znečisťujú povrchové i podpovrchové vody, veľmi často sa zapália samovznietením a šíria zapáchajúci dym.

Do začiatku 90. rokov boli na Slovensku stovky neriadených skládok komunálneho odpadu, na ktoré bol ukladaný bez zabezpečenia všetok odpad vytvorený v obci. Na takéto skládky sa dostávali nielen odpady z domácností, ale aj odpady zo zdravotníckych zariadení, priemyselných podnikov a rôzny nebezpečný odpad priamo ohrozujúci zdravie obyvateľstva a životné prostredie. Nové zákonné úpravy už v súčasnosti nedovoľujú svojvoľné ukladanie odpadu na neriadené skládky.

Tieto skládky sa v súčasnosti označujú ako staré environmentálne záťaže a postupne sa musia odstraňovať. Vzhľadom na nebezpečnosť neriadených skládok sa na Slovensku podrobne mapuje výskyt skládok a sleduje sa ich vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Podrobným prieskumom sa zistí približný obsah skládky, možné ohrozenie vôd, ovzdušia a celého okolia. Na základe výsledkov výskumu sa potom obsah skládky môže previezť na riadenú skládku, alebo sa skládka upraví tak, aby svojim charakterom neohrozovala životné prostredie a zdravie obyvateľov. Finančné náklady na zneškodnenie neriadenej skládky sú veľmi vysoké a z tohto dôvodu je celý proces ich odstraňovania veľmi zdĺhavý.

Nelegálne (čierne) skládky odpadov - sú to rôzne veľké hromady ilegálne ukladaných odpadov, ktorých pôvodcami sú najčastejšie samotní občania, ale aj niektoré podnikateľské subjekty. Odhadovaný počet takýchto skládok v rámci Slovenska je 6 až 8 000, terénny výskum OZ TATRY v rámci regiónu Liptova a jeho interpolácia na celé územie Slovenska predpokladá 9 až 12 000 takýchto objektov.

Aj takéto „čierne“ skládky sú nebezpečné pre životné prostredie najmä tým, že je tu ukladaný odpad rôzneho charakteru a pôvodu.

Odstraňovanie takýchto skládok bolo značne problematické, pretože environmentálne a právne povedomie našich občanov je veľmi nízke. Veľmi často sa tiež stávalo, že po zlikvidovaní „čiernej“ skládky občania opätovne ukladali odpad na pôvodné miesto.

Problémom je aj neochota ľudí poukázať na spoluobčanov, ktorí znečisťujú životné prostredie obce a jej okolia.

Od roku 2001 poskytuje zákon o odpadoch starostom obcí nové kompetencie voči občanom, ktorý takéto skládky vytvárajú a veľmi výnamným počinom zb hľadiska likvidácie takýchto objektov bolo zaradenie „Neoprávného nakladania s odpadmi“ v Trestnom zákone platnom od 1.1.2006 medzi trestné činy.

Hodnotenie: 88.6%, 7 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Neriadené a nelegálne skládky ...

  no jo jde to bitak a jedak +9))) aduuuuuuuuu
  michalas   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Neriadené a nelegálne skládky odpadov

  je to veľmi užitočný text, použil som ho pri projekte o prírode.Ďakujem :-)
  dávid Vardžik   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

OdpadNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií