BIO spotrebiteľ

Čistenie odpadových vôd

09.04.2007 06:21
Odpadové vody sú vo všeobecnosti dvojakého pôvodu. Prvú skupinu tvoria odpadové vody, ktoré vznikajú pri priemyselnej alebo poľnohospodárskej výrobe. Ich zneškodňovanie v rozvinutých krajinách zabezpečujú podnikové čistiarne odpadových vôd.
V menej rozvinutých krajinách sa však väčšina priemyselných vôd bez úpravy a čistenia vypúšťa do vodných tokov alebo vodných nádrží. Nebezpečné odpadové látky sa takto dostávajú do životného prostredia a spôsobujú poškodenie prírody, ale aj rôzne ochorenia u ľudí, či živočíchov a rastlín.

Druhú skupinu tvoria splaškové kanalizačné odpadové vody, ktoré vznikajú v domácnostiach, školách, v službách a v iných priestoroch miest a obcí. Tieto odpadové vody majú veľmi pestré zloženie a dominujú v nich okrem fekálií aj zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov a rôznych iných chemických látok.

V priemyselne vyspelých krajinách sa väčšina splaškových vôd čistí v čistiarniach odpadových vôd. V menej rozvinutých sa však aj tieto vody dostávajú do riek a do morí, a tak prispievajú k ich znečisteniu.

Každá čistiareň odpadových vôd produkuje tzv. sedimentačné (usadzovacie) bahno, ktoré vzniká ako zvyšok (usadenina) po odstránení vody (v usadzovacej nádrži). Toto bahno obsahuje takmer všetky látky využiteľné pri pestovaní rastlín, ale jeho využitie pre potreby poľnohospodárstva je značne obmedzené. Odpadové vody totiž obsahujú aj rôzne škodlivé látky, prípadne zárodky parazitických organizmov, ktoré by sa mohli dostať cez poľnohospodárske produkty do potravín. Preto sa vzniknutý kašovitý odpad upravuje vo fermentačných zariadeniach, kde je teplota vplyvom činnosti niektorých mikroorganizmov dostatočne vysoká na zničenie väčšiny škodlivých organizmov. Sedimentačné bahno je vystavené takejto teplote v niektorých prípadoch až niekoľko týždňov. Aj napriek takýmto opatreniam sa nedá zabezpečiť úplná sterilita spracovaného sedimentačného bahna.

Fermentované sedimentačné bahno sa následne špeciálne spracúva a je možné ho využiť ako hnojivo zväčša iba tam, kde sa nebudú pestovať poľnohospodárske plodiny. Vo svete sa využíva na prihnojovanie lesných porastov, parkov a mestskej zelene, prípadne ako substrát pre pestovanie izbových a okrasných kvetov. Na Slovensku sa upravené sedimentačné bahno spracováva s pridaním rašeliny na rôzne typy záhradných a črepníkových zemín.

Koreňové čistiarne odpadových vôd

Vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd predstavujú alternatívny spôsob čistenia. Princíp čistenia koreňovou čistiarňou spočíva vo filtrovaní pevných častíc cez sústavu pôdnych filtrov a vo využívaní vodných a močiarnych rastlín vysadených v malých vodných nádržiach. Rastliny svojou koreňovou sústavou zachytávajú chemické zlúčeniny rozpustené vo vode a využívajú ich ako zdroj živín. Takýmto spôsobom odpadovú vodu zbavujú prítomnosti zlúčenín dusíka a fosforu. V prostredí vegetačnej koreňovej čistiarne sa veľmi dobre darí aj mikroorganizmom, ktoré tiež významne napomáhajú čisteniu vody.

Proces čistenia odpadových vôd je veľmi náročný a drahý. Čistenie obmedzujú rôzne chemické látky, ktoré sa našim pričinením dostávajú do odpadových vôd. Ako je možné tieto látky obmedziť?
 • Uvedomele vyberať pri kúpe ekologické čistiace prostriedky.
 • Prací prášok - uprednostňujeme mydlové bezfosfátové pracie prostriedky a prostriedky pre jemné a farebné prádlo – neobsahujú agresívne bielidlá, dávkovať podľa tvrdosti vody - studničná (podzemná) voda je spravidla tvrdšia než povrchová.
 • Nevylievať do výlevky či kanála použité chemikálie (riedidlá, fotochemikálie, oleje a pod.) a snažiť sa o zavedenie ich zberu v obci.

Hodnotenie: 93.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Čistenie odpadových ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Odpad  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií