BIO spotrebiteľ

Recyklačný program na škole (2)

17.05.2007 08:07
Každá z troch alternatív má rôzne nároky na miesto pre skladovanie, typ zbieraných surovín a záujem účastníkov. Ak si zvážite kroky, ktoré sú popísané vo väčších detailoch v nasledujúcej časti, rozhodnite, či má vaša škola schopnosť zabezpečiť na to nevyhnutné prostriedky.
Desať krokov pre začiatok Tiež majte na mysli, že týchto desať krokov načrtáva všeobecnú osnovu. Môžete zistiť aj ďalšie veci významné pre vašu školu, ktoré ale musia byť rovnako vopred premyslené.

I. Zvoľte si typ recyklačného programu, ktorý budete realizovať

Svoj program môžete upravovať na základe troch možností, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej časti, alebo si vymyslite nový, ktorý sa hodí k podmienkam vašej školy. Úspech programu závisí na záujme a nadšení školy, preto vedenie školy nechajte urobiť aj konečné rozhodnutie.

Môžete to urobiť pomocou prieskumného dotazníka v škole, alebo prieskumu zameraného na rodičov a na ich vôľu spolupracovať: Ste ochotní držať vytriedené materiály doma? Boli by ste schopní priniesť vytriedené materiály do školy, alebo do školského zberného strediska?

Po ukončené prieskumu využite výsledky pri rozhodovaní, ktorý typ programu by bol najvhodnejší pre vašu školu.

II. Zorganizujte koordinačný tím

Koordinačný tím zabezpečí, aby program prebiehal hladko. Preberá zodpovednosť za plán programu, jeho publicitu a riadenie. Jeho úlohou by malo byť zabezpečenie toho, aby mali deti ponaučenie ale aj zábavu. Tím by mal zahrňovať žiakov, rodičov, učiteľov, odberateľov alebo aj zástupcov komunity (z mestského úradu) a pod. Koordinátor (niekto, kto generuje nadšenie a naplno podporuje program) je veľmi významný. Vhodnou osobou pre koordinátora programu môže byť riaditeľ alebo učiteľ, ktorého škola má z programu prospech.

Separovaný zber odpadov na škole – najdôležitejšie úlohy
 • Zistiť možnosti separovania v priestoroch školy.
 • Zostaviť prípravnú skupinu pre zavedenie separovaného zberu.
 • Formou ankety alebo iného prieskumu zistiť ochotu žiakov, učiteľov, rodičov separovať odpad.
 • Urobiť prieskum typov odpadov produkovaných na škole.
 • Zabezpečiť výber vhodný typov kontajnerov (nádob) na jednotlivé zložky získané separovaným zberom.
 • Zistiť, aké druhotné suroviny je možné odovzdávať v najbližšej zberni druhotných surovín, prípadne u iných odberateľov.
 • Zistiť, aká je ekonomická výhodnosť separovania odpadu.
 • Zistiť finančné zdroje pre naštartovanie projektu.
 • Vyriešiť odvoz odpadov zo školy. Dohodnúť spôsob a časové možnosti odvozu zozbieraného odpadu so zberňou druhotných surovín.
 • Vyhľadať na školskom pozemku priestor pre umiestnenie kontajnerov pre separovaný zber, vhodné miesto pre založenie kompostoviska.
 • Nájsť vhodné priestory v budove školy, kde by sa mohli skladovať niektoré suroviny (konzultovať s hygienikom, bezpečnostným technikom, požiarnikmi).
 • Definitívne určiť osoby zodpovedné za separovaný zber, vypracovať pokyny pre žiakov a učiteľov, harmonogram služieb „separačných hliadok“ (odnášanie odpadov do kontajnerov, zabezpečoovanie čistoty) a pod.
 • Pripraviť a rozmiestniť zberné nádoby po škole, podľa vypracovaného plánu. Každú zbernú nádobu je potrebné farebne odlíšiť, prípadne označiť názvom typu odpadu a opisom jednotlivých komodit, ktoré do tej ktorej nádoby patria.
 • Propagovať separovaný zber (nástenka, relácia v školskom rozhlase, letáky, rodičovske združenie).
 • Vypracovať systém motivácie žiakov a učiteľov, krátkodobé a dlhodobé ciele, stanoviť spôsob nakladania so získanými finančnými prostriedkami.


III. Rozhodnite sa, ktoré suroviny budete zbierať

Rozhodnutie, ktoré suroviny budete zbierať, je významný krok, pretože je mnoho možností, pre ktoré sa môžete rozhodnúť. Materiály, typické pre recykláciu sa napr.: noviny, výkresový papier, sklenené nádoby, hliníkové plechovky, konzervy, plasty, textil. Nemal by byť zbieraný taký materál, pre ktorý nie je vo vašom okolí odberateľ. Môžete tiež vytvoriť školský „mini obchod“ s produktami vytvorenými z vyseparovaných materiálov, ako je napr. recyklovaný paier na maľovanie, „ekotašky“ zo starého paiera alebo textílií.

Bezpečnosť by mala byť pri tomto kroku tiež zohľadnená, napr. ak recyklačný program je na úrovni základnej školy prvého stupňa, sklené nádoby by mali byť vhadzované do kontajnerov alebo premiestňované deťmi iba v prítomnosti dospelých.

Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Recyklačný program na škole ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Odpad  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií