BIO spotrebiteľ

Recyklačný program na škole (3)

21.05.2007 08:13
Identifikujte odberateľa vašich druhotných surovín, urobte si rozpočet, vytvorte kontakty na zástupcov mestá (obce) a štátnej správy, navrhnite systém zberu a skladovania vytriedených materiálov, propagujte recyklačný program a pochopiteľne - stanovte si cieľ.

IV. Identifikujte odberateľa vašich druhotných surovín

Recyklácia zahŕňa triedenie využiteľných materiálov, zber, spracovanie, vyrobenie nových, využiteľných vecí a opätovná distribúcia. Keď je materiál späť u zákazníka, „recyklačný okruh“ je uzavretý. Opätovné použitie materiálov je rozhodujúcim momentom pre úspech celej recyklácie. Ak materiál je iba vyzbieraný a uskladnený, cieľ znižovania odpadu nie je dosiahnutý!

Nájsť odberateľa pre vaše vytriedené materiály, zistiť či bude zozbierané ekonomické zaujímavé množstvo vami zvolených materiálov, je veľmi dôležité. Kontakty na mestskom alebo obecnom úrade, či telefónny zoznam príslušných inštitúcií vám môžu poslúžiť ako vhodný zdroj informácií. Ak je vaša oblasť už zapojená do podobného programu (napr. tachnické služby mesta alebo podnikateľská organizácia organizuje separovaný zber) osoby, pracujúce v týchto organizáciách vám môžu tiež poslúžiť radami, ktorými vás usmernia, kam s vytriedenými surovinami.

Keď máte identifikovaného odberateľa, kontaktujte ho. Zistite, akú službu poskytuje a za aký poplatok vykupuje suroviny, ako často bude od vás materiál odberať a či zabezpečí dopravu.

V. Urobte si rozpočet

Zostaviť akýkoľvek recyklačný program niečo stojí. Aj napriek tomu tieto náklady budú pri optimálnom naplánovaní celého programu v neskoršej fáze pokryté z výťažku vášho programu. Potrebujete však štartovací kapitál. Zistíte preto, či školský rozpočet môže pokryť náklady pre spustenie programu.

Ak nie sú v škole dostatočné prostriedky na vaše zámery, preskúmajte iné zdroje, ako sú napr. sponzori, školské nadácie, mestský úrad, alebo zbierka členov komunity. Doprava vytriedených materiálov, úprava skladovacích priestorov, údržba, poplatok za skladovacie pristory, propagácia, poplatky za akúkoľvek pomoc, ktorá nie je dobrovoľná, sú potenciálnymi nákladmi, s ktorými by ste mali počítať.

VI. Vytvorte kontakty na zástupcov mestá (obce) a štátnej správy

Kedže určité miestne nariadenia (všeobecné záväzné nariadenia – VZN) sa môžu vzťahovať na váš recyklačný program, je dôležité kontaktovať miestne úrady už pred zostavením programu. Rovnako kvôli prevencii pred požiarok kontaktujte požiarnikov, aby posúdili, či miesto pre uskladnenie (napr. papiera) spĺňa bezpečnostné požiadavky.

Tiež kontaktujte hygienikov pre posúdenie, či je je vhodné robiť zvolenú formu zberu a skladovania z hygienického hľadiska.

VII. Navrhnite systém zberu a skladovania vytriedených materiálov

Aby bol priebeh programu efektívny, systém zberu by mal byť jednoduchý a organizačne dobre zabezpečený. V závislosti od typu zvoleného programu, je nevyhnutné určiť vhodné miesto pre uskladnenie materiálov, či už vo vnútri alebo mimo školy. Budete tiež potrebovať zostaviť, označiť a umiestniť primerané kontajnery pre zbierané materiály.

Ak skladadujete materiál v škole, budete potrebovať zabezpečiť miesto prístupné pre auto, ktorým ho odveziete.

Materiály môžu byť vo vhodných priestoroch dodatočne dotrieďované napr. z dôvodu vyššieho výťažku z odpredaja. Výkupná cena za kartón alebo noviny je často krát vyššia než za zmiešaný papier, sklené fľaše je niekedy dobré triediť nafarebné a biele sklo. Váš odberateľ može určiť, ako materiály triediť. Je dôležité vyhovieť jeho požiadavkám, aby ste vytvorili dlhodobú spoluprácu a vyhli sa situácii, kedy vám odoprie odoberať určitý materiál.

VIII. Propagácia recyklačného programu

Oboznámte všetkých zúčastnených, vátane žiakov, učiteľov, úradníkov, podnikateľov (miestne obchody produkujúce napr. kartón) a okolitú komunitu s vašim recyklačným programom. Vhodnou metódou je organizovanie stretnutia v škole, kde vysvetlite, ako bude program prebiehať. Môžete vystaviť aj názorné ukážky zbieraného materiálu a kontrajnerov určených na ich zber.

Publicita je významná pre úspech akéhokoľvek recyklačného programu. Na začiatku programu pošlite po deťochdomov letáky, aby ste upozornili rodičov na program. Vyzvite ich k účasti a podpore programu. Vystavte propagačné plagáty a pripravujte prezentácie pre kvalitnejšie vysvetlenie metodiky a cieľov programu. Posielajte správy do novín a informujte oklitú komunitu.

Učitelia môžu do vyučovacieho procesu zahrnuť problematiku odpadov, pozvať na hodinu externého prednášateľa. Čím viac budú detí rozumieť významu recyklácie, tým budú lepšie motivované pre spoluprácu.

IX. Stanovte si cieľ

Dávať si ciele je potrebné najmä z dôvodu, aby ste vedeli kam smeruje vaše úsilie. V danom prípade to môže byť zníženie hmotnosti odpadu v škole, množstvo vytriedeného materiálu, úspora školy na poplatkoch za odpady, zisk školy z predaja vyseparovaných materiálov a pod.

Číselné vyjadrenie je vhodnou charakteristikou takéhoto cieľa. Je dôležité, aby všetky tieto údaje boli verejne prístupné napr, vystavené vo vestibule školy. Robte porovnanie aj toho, koľko ktorá trieda (jednotlivec) prispela do recyklačného programu, alebo o koľko znížila produkciu odpadu. Porovnanie sa stane významné, ak sa škola rozhodne odmeniť skupiny (jednotlivcov), ktoré boli najväčším prínosom pre realizáciu programu.

Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Recyklačný program na škole ...    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Odpad    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií