BIO spotrebiteľ

Recyklačný program na škole (4)

22.05.2007 08:19

X. Neustála motivácia

Recyklačný program by nemal byť jednorázovým módnym pokusom školy, ale systematickou kontinuitnou činnosťou. Každý „beh“ na dlhé trate si okrem nadšenia a odhodlania, ktorého je na začiatku väčšinou prebytok, vyžaduje aj vytrvalosť. Ochabnuté nadšenie spôsobené opakujúcou sa rutinnou činnosťou môže viesť až k zániku programu. Ako tomúto zabrániť?

Je dôležité zdôrazniť, že znižovanie množstva odpadu pomáha životnému prostrediu a šetrí prírodné zdroje a to je najväčší dôvod, za ktorý si zaslúži uznanie každý, kto sa do programu zapojil.

Systém ocenenia, môže mať mnoho foriem. V niektorých prípadoch aktívne kolektívy a jednotlivci môžu získať účasť na zaujímavom výlete, knihy z ekologickou tématikou a pod. Ceny môžu byť zabezpečené z vopred vyčleneného objemu finančných prostriedkov (napr. 30 %) získaných z recyklačného programu. Tým sa vytvorí aj stimulujúci vzťah medzi mierou úspešnosti programu a množstvom finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na odmeny. Ceny môžu byť venované aj miestnymi sponzormi, nadáciou a pod.

Druhou motivačnou možnosťou je ukázať žiakom , rodičom, učiteľom ... ako boli finančné prostriedky získané z recyklačného programu využité na rozvoj školy (napr. koľko počítačov sa zakúpilo, aké knihy boli zakúpené do školskej knižnice). Táto metóda sa dá využívať aj v procese stanovovania vízie recyklačného programu – „ak sa nám podarí nazbierať „xy“ kilogramov papiera, vedenie školy garantuje zakúpenie počítača a jeho pripojenie na internet).

Recyklačný program nestratí na popularite, ak bude oživovaný rôznými dobrovodnými aktivitami ako: exkurzie na miestnú skládku TKO, do ČOV, vytvárne a literárne súťaže, súťaž vo výrobe recyklovaného papiera, besedy so zaujímavými ľuďmi, premietanie filmov s odpadovou problematikou, hry na Deň detí zamerané na odpady a pod.

Gymnázium v Dubnici nad Váhom začalo triediť odpady

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme začalo Gymnázium v Dubnici nad Váhom triediť svoje odpady. Systém zberu vytriedených surovín projektovo pre túto školu pripravilo neziskové občianske združenie Dubnická Environmentálna Skupina a po finančnej stránke tento projekt zastrešila Nadácia Progresívna škola, ktorej činnosť je zameraná na podporu daného Gymnázia a ktorá získava finančné prostriedky najmä od rodičov študentov, ktorí navštevujú toto Gymnázium. Cieľom tejto aktivity je "zachraňovať" druhotné suroviny pred ich márnotratným vyhadzovaním na skládku, vychovávať študentov k ekologickejšiemu nakladaniu so surovinami, ale aj pomôcť škole znížiť si náklady na zber a zneškodňovanie odpadov.

Triedený zber na dubnickom Gymnáziu je pravdepodobne najkomplexnejším systémom tohto druhu medzi školami na Slovensku. Na väčšine slovenských školách sa totiž organizuje iba sporadický zber papiera. Na dubnickom Gymnáziu sa však bude zberať a triediť široké spektrum odpadov, ktoré sa produkujú priamo na Gymnáziu (papier, plasty, kovy, bioodpad a malé batérie) a to počas celého školského roka. Zatiaľ sa nebude zberať sklo a textil, pretože tieto suroviny sa na danej škole prakticky neprodukujú.

Na zber každej vyššie uvedenej suroviny sa budú používať farebne odlíšené 10 litrové koše označené farebnou nálepkou. Každá trieda obdržala kôš na papier. Koše na ďalšie zbierané suroviny budú spoločné a budú umiestnené na všetkých poschodiach školy, pretože nie je potrebné ich mať priamo v triedach. O vyprázdňovanie plných košov sa budú starať týždenníci, ako aj určené služby. Vyprázdňovacie služby budú rotovať v jednotýždňových intervaloch medzi jednotlivými triedami. Zbierané suroviny sa budú dočasne uskladňovať v plastových vreciach v sklade pri školských dielňach. Plné vrecia surovín budú potom zo školy odoberať Technické služby mesta s.r.o., ktoré ich vo svojom Stredisku triedeného zberu dotriedia, spracujú a zabezpečia ich recykláciu u príslušného spracovateľa. Bioodpad sa bude "zneškodňovať" kompostovaním priamo na školskom pozemku.

Pred začiatkom realizácie triedeného zberu surovín uskutočnila Dubnická Environmentálna Skupina v každej triede špecializovanú prednášku a dala vytlačiť pre každého študenta informačný letáčik o tom "Prečo triediť a „Ako triediť ?".

Informácie o celom projekte záujemcom poskytne:
Dubnická Environmentálna Skupina (DES),
Bratislavská 380/31,
018 41 Dubnica nad Váhom,
tel: 042/442 87 97

Hodnotenie: 40%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Recyklačný program na škole ...

  je to super ze sa neco take zrealizovalo aj na nasej skole prave prebieha projekt na separaciu odpadu budem sa vami inspirovat dakujem
  evi   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

OdpadNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií