BIO spotrebiteľ

Použitá a odporúčaná literatúra

25.05.2007 08:34
Použitá a odporúčaná literatúra týkajúca sa odpadov.
 • Braniš, M.: Základy ekologie a ochrany životního prostrĕdí, Nakladatelství Informatorium s.r.o., Praha 1999
 • Braun, Ch.: Odpad, Vydavateľstvo Arge – Výchová pre životné prostredie Rakúskej spoločnosti pre ochranu prírody a životného prostredia, Viedeň december 1992
 • Časopis Ekolisty, ročník 1999 – 2002, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, košice
 • Časopis Integrácia a súvislosti, ročník 2001 – 2002, Regionálne environmentálne centrum, Bratislava
 • Burešová, K. a kol.: Odpady – problém nás všech, MŽP ČR v spolupráci so SEV Chaloupky, Brno 1994
 • Dubnická Environmentálna Skupina: Slovenské skúsenosti so žetónovým systémom zberu odpadov, Dubnická Environmentálna Skupina, Dubnica nad Váhom máj 2002
 • Goncalves, E.: The secret nuclear war (článok), The Ecologist, Volume 31, No 3, april 2001
 • Grunda, B.: Metoda hodnocení rozkladu celulózy v lesních púdach, Lesnícky časopis vol. 13/9, s. 807 - 812
 • Hájková, Z., Gallay, I. a kol: Ako sme to robili my ..., Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva, Zvolen 1999
 • Chmielewská, E.: Odpady, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 1997
 • Javna, J.: 50 Nápadu pro dĕti k záchranĕ Zemĕ, ČSOP, Praha 1991
 • Káš, V.: Zemĕdĕlská mikrobilogie, SZN, Praha 1964
 • Kliková, G.: Biozáhrada, Brázda, Praha 1992
 • Klinda, J., Lieskovská, Z. a kol: Správa o stave životného prostredia SR v roku 1997, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava 1998
 • Klinda, J., Lieskovská, Z. a kol: Správa o stave životného prostredia SR v roku 1998, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava 1999
 • Klinda, J., Lieskovská, Z. a kol: Správa o stave životného prostredia SR v roku 1999, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava 2000
 • Klinda, J., Lieskovská, Z. a kol: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2000, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava 2001
 • Klinda, J.: Životné prosteredie SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 1998
 • Kopčanová, Ľ. a kol.: Návody na cvičenia z mikrobiológie, VŠPo, Nitra 1990
 • Kopčanová, Ľ., Řehořková, V., Števlíková, T.: Návody na cvičenia z mikrobiológie pre fytotechnikov, VŠPo, Nitra 1981
 • Krejča, J., Korbel, L.: Veľká kniha živočíchov, Príroda, Bratislava 1993
 • Lorbeer, C. G., Nelsonová, L. W.: Biologické pokusy pro děti – námety a návody pro zajímavé vyučování, Portál, Praha 1998
 • Lustig, K.: Zborník prednášok vzdelávacieho seminára Obalové odpady, 1/1995, Praha 1995
 • Moravec, J. a kol.: Fytocenologie, Academia, Praha 1994
 • Nawrath, M.: Separace a recyklace komunálních odpadův ČR, EkoCentrum - Veronica, Brno 1997
 • Paulíniová, Z., Pätoprstá, E.: Ako zachrániť Zem, Ochranca prírody, Bratislava 1992
 • Púhoný, K.: Návrh zásad zákona o obalovém hospodářství, Praha 1993
 • Přibylová, M.: Skleněné a PET láhve na minerální vody: posuzováni životního cyklu, Vysoká škola ekonomická, Praha 1999
 • Seko, L. a kol.: Geografia pre 4. ročník gymnázií, SPN, Bratislava 1998
 • Seymour, J., Girardet, H.: Zelená planeta – ekologický program pro každého, Mladá fronta, Praha 1993
 • Strom života: Nad vodou, pod vodou, Občianske združenie Strom života, Bratislava 1993
 • Strom života: Zakliata hora – príručka k projektu, Občianske združenie Strom života, Bratislava 2001
 • Strom života: Zakliata hora – metodické listy, Občianske združenie Strom života, Bratislava 2001
 • Stoupa, P.: Propagace třídení komunálního odpadu v Sedlčanech, SISYFOS – zpravodaj ekologické výchovy, Vol. XIV., EVANS, Praha 2001
 • Spoločnosť priateľov Zeme: PVC – maskovaný toxický koktail, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice február 2001
 • Spoločnosť priateľov Zeme: Príručka pre kampane za environmentálne priaznivé riešenia odpadov určená občianskym iniciatívam, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice marec 1999
 • Spoločnosť priateľov Zeme: Kompostovanie – príručka pre obce, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice február 2001
 • Spoločnosť priateľov Zeme: Pezistentné organické polutanty a Slovensko, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice apríl 2001
 • Spoločnosť priateľov Zeme: Budovy pre 21. storočie bez PVC, Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice február 2002
 • Spoločnosť priateľov Zeme: Kompostovanie (metodický materiál), Občianske združenie Spoločnosť priateľov Zeme, Košice 2000
 • Szaboóvá, S., Chovanová, M.: Tvorivá skupina Ratolesť, Občianske združenie SOSNA, Košice
 • Schwartz, D.: Nové články pre Strednú a východnú Európu - Odpad, obaly a životné prostredie (zväzok 9), SZOPK, Spišská Nová Ves november 1995
 • Šteffek, J. (ed): Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky, Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV, Banská Štiavnica 1993
 • Telepovský, M.: Eko – matematika, Enigma, Nitra 1998
 • Tölgyessy, J., Piatrik, M.: Odpad – surovina budúcnosti, Obzor, Bratislava 1984
 • Větvička, V., Matoušová, V.: Stromy a kry, Príroda, Bratislava 1992
 • WWF: UNEP Global POPs Treaty – INC5/Johannesburg – Polychlorinated Biphenyls (PCBs), august 2000
 • Zelená linka: Zem nie je na jedno použitie – program environmentálnej výchovy na tému odpad, Občianske združenie Zelená linka, Púchov október 1999
 • Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Ďalej boli použité informácie z informačných letákov, z tlačových správ, štúdií, listov faktov a internetových stránok občianskych združení Spoločnosť priateľov Zeme, Dubnická Environmentálna skupina. Strom života, informácie z internetovej stránky „Ekokompas“ archívu zostavovateľa.

Hodnotenie: 73.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Použitá a odporúčaná ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Odpad  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií