BIO spotrebiteľ

Súťaž: Odpad - surovina alebo hrozba?
OTÁZKY 5. KOLA

04.06.2007 08:42
Do uzávierky IV. kola súťaže „Odpad – surovina alebo hrozba?“ sme obdržali 59 odpovedí.
Správne odpovede:

1. Vymenuj základné negatíva skládok odpadov?
 • Únik priesakových vôd - ťažké kovy (Zn, Ni, Pb, Cu, Cd, atď.), syntetické organické zlúčeniny (napr. trichlóretylén, dichlórmetán, terrachlórmetán, vinylchlorid, tetrachlóretylén, trichlórmetán), aromatické uhľovodíky ropného pôvodu (benzén, toulén, xyleny), chlorované aromatické uhľovodíky (napr. chlórfenoly, chlórbenzeny, pentachlórfenol), dusikaté aromatické uhľovodíky (napr.nitrotoulény, nitrofenoly ).
 • Reakcie vnútri skládok a vznik skládkového plynu.
 • Obťažujúce vplyvy skládky na obyvateľov (výpary, zapachajúce látky, lokálne požiarem hlodavce, znečistenie prostredia a pod.)
 • Záber pôdy pri výstavbe a záber priestoru pri ukladaní odpadu (1 tona komunálneho odpadu = 1 m3 priestoru).
 • Dopravné náklady prepravy odpadov a ďalšie vyvolané investíčné náklady (poškodzovanie povrchu vozoviek, ovplyvňovanie statického stavu budov na dopravnej trase a pod.).
 • Poškodzovanie miestných druhov zvierat, rastlín a krajino – ekologického vzhľadu krajiny.
 • Nezvratná likvidácia zdrojov (skládkujeme využiteľné druhotné suroviny).
 • Ekonomické straty zo skládkovania (strata druhotných surovín, záber krajiny, zníženie estetickej kvality krajiny, zmena kvality životného prostredia v okolí skládky, náklady na vybudovanie a rekultiváciu skládky a pod.)
 • Zdravotné vplyvy skládok na obyvateľov rakovina, močového mechúra, pľúc a žalúdka, leukémia a pod.).
2. Vymenuj základné negatíva spaľovní odpadov?
 • Nenávratné ničenie druhotných surovín a plytvanie prírodnými zdrojmi.
 • Nedostatočná energetická účinnosť a efektívnosť spaľovania odpadov (recyklácia materiálu ušetrí priemerne 3 – násobne viac energetických vstupov).
 • Spaľovne menia heterogenný materiál rôzných fyzikálno – chemických vlastností na homogenný toxický odpad.
 • Znečistenie vôd (výtoky z filtračných zariadení na čistenie plyov a chladiacá voda).
 • Zvýšená frekvencia dopravy ( doprava odpadov do spaľovne) a ňou vyvolané negatívne efekty (hluk, zvýšená prašnosť, vibrácie, poškodzovanie vozoviek a pod.).
 • Spaľovanie je najdrahší spôsob nakladania s odpadmi (16 – 40 USD/1 tona).
 • Výstavba spaľovní pôsobí proti systémom triedenia, recyklácie a minimalizácie odpadov.
 • Spaľovne nevytvárajú doplnkové pracovné príležitostí.
3. Vymenuj, akým spôsobom môžu dioxíny poškodzovať zdravie človeka:
 • Poškodzujú imunitný systém.
 • Narušujú hormonálny systém (poruchy mužských pohlavných orgánov – ohrozenie plodnosti mužov, spôsobujú poruchy ženských pohlavných orgánov – znížená plodnosť, potraty, poruchy vaječníkov).
 • Poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita).
 • Majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov).
 • Negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém.
 • Môžu spôsobiť cukrovku.
 • Poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania.
 • Môžu spôsobiť kožné ochorenia (chlórakné).
 • Môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodeniat.
4. Aké vlastností majú perzistentné organické látky:
 • Dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v prostredí aj desiatky rokov (perzistentné).
 • Sú toxické už v minimálnych koncentráciách, majú rad škodlivých účinkov na zdravie ľudí a živočíchov (polutanty).
 • Sú bioakumulatívne - hromadia sa v tkanivách (tukových) väčšiny živých organizmov a následne v potravinovom reťazci (preto sa najvyššie koncentrácie vyskytujú na vrchole potravinového reťazca u ľudí, cicavcov).
 • Sú schopné prenosu na obrovské vzdialenosti.
5. Opíš, ako vyzerá Slovenská akreditovaná environmentálna značka:

Pre slovenské výrobky je zavedené označenie značkou kruhového tvaru s nápisom Environmentálne vhodný výrobok (EVV), s logom Ministerstva životného prostredia SR a číslom akreditačnej skupiny výrobkov.


Zo správnych odpovedí boli vylosovaní 3 výhercovia publikácie:
• Lenka Hlopková, Poprad
• Rebecca Siposová, Kolárovo
• Alexandra Bieliková, Michalovce

OTÁZKY V. KOLA (posledné kolo):

 1. Koľko mikroskopických húb, baktérií a mikroskopických sa podľa Káša (1964) nachádza v 1 grame vrchnej vrstvy ornej pôdy?
 2. Čo je to vermikompostovanie?
 3. Čo je to biologická aktivita pôdy?
 4. Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z sa nazýva:
 5. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. sa nazýva:


Odpovede zasielajte e-mailom na adresu Občianskeho združenia Tatry – oztatry@slovanet.sk najneskôr do 30.6.2007.

Správne odpovede a mená výhercov sa dozviete na konci mesiaca. Nezabudnite uviesť svoje celé meno a presnú adresu.

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch súťažiacich, ktorých odmeníme knihou.

Súťaž je realizovaná vďaka 2 % asignácii dane, ktorú ste venovali Občianskemu združeniu TATRY.

TIP: Odpovede nájdete v článkoch Ruda Pada.

Hodnotenie: 60%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Súťaž: Odpad - surovina alebo ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Súťaž
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií