BIO spotrebiteľ

Nad Tatrou sa blýska...II

11.06.2007 13:13
Úvodom tohto vyhlásenia vyjadrujeme vďaku a uznanie všetkým, ktorí sa napriek riziku postihov usilujú ochraňovať prírodné hodnoty vzácnych území národného a európskeho významu na Slovensku.
My, občania Slovenskej republiky, ktorí považujeme ústavou garantované právo na priaznivé životné prostredie za jedno zo svojich základných práv a slobôd, vyjadrujeme znepokojenie nad priebehom udalostí v Tichej a Kôprovej doline v súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva. Skutočnosť, že táto činnosť sa realizovala so súhlasom orgánov Ministerstva životného prostredia SR, poukazuje na to, že ich súčasné vedenie nenapĺňa jedno zo svojich základných poslaní, ktorým je ochrana prírody. Oceňujeme, že Slovenská inšpekcia životného prostredia neoprávnené zásahy v oboch dolinách zastavila.

Na verejnosť prenikli zásadné protesty veľkého počtu odborníkov, vrátane pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, voči súčasnému smerovaniu tejto inštitúcie. So znepokojením zaznamenávame aj účelové pozmeňovanie odborných stanovísk nadriadenými orgánmi, ústupčivosť vedúcich predstaviteľov MŽP SR voči aktivitám investorov na území národných parkov, pomalý postup pri kompenzáciách majetkovej ujmy neštátnych vlastníkov lesov, netransparentné vypracovanie novej zonácie Tatranského národného parku, ktorá umožní výstavbu v najcennejších tatranských dolinách, či spochybňovanie kritického listu z Európskej komisie, ktorá dala jasne najavo svoj nesúhlas s poškodzovaním prírodných hodnôt.

Demokraciu chápeme ako spoločenskú, sociálnu a politickú rovnoprávnosť občianstva.

Rozhodovanie politikov a štátnych úradníkov, ktoré ignoruje a spochybňuje hlasy odbornej verejnosti a zástupcov environmentálnych organizácií, svedčí o nedemokratickom uplatňovaní moci.

Orgány verejnej správy majú využívať poznatky verejných, vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych inštitúcií, výskumných pracovísk, občianskych, stavovských a profesijných organizácií a zapájať ich do riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy, obzvlášť, ak sa občania aktívne hlásia k účasti na riešeniach. V záujme rozvoja demokracie, spravodlivosti a spoločenského zmieru má verejná správa vytvárať primeraný priestor pre odbornú i verejnú diskusiu a riadiť sa pri rozhodovaní jej závermi.

1. Žiadame ministra životného prostredia Jaroslava Izáka o vyvodenie osobnej zodpovednosti za vzniknutú situáciu, ako aj o naplnenie zmyslu pôsobnosti rezortu životného prostredia v súlade s Ústavou SR, zákonom o ochrane prírody a krajiny, procesným právom, ako aj medzinárodnými dohovormi a záväzkami SR voči EÚ.

2. Žiadame orgány verejnej správy o dôsledné uplatňovanie demokratických princípov riadenia a dodržiavanie litery i ducha zákona.

3. Žiadame poslancov Národnej rady SR, vládu SR a predstaviteľov samosprávnych krajov, miest a obcí o zvýšenú pozornosť ochrane a zachovávaniu nenahraditeľného prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

Bratislava, 28. mája 2007

Vyhlásenie môžete podporiť zaslaním emailu s menom, priezviskom, informáciou o vykonávanej profesii / zamestnaní a mieste trvalého bydliska na adresu verejnost@gmail.com, subject: Podpora Nad Tatrou sa blýska II.

Podporovatelia vyhlásenia Nad Tatrou sa blýska II.
(stav 9. júna 2007)

1. Ján Arbet, logistik
2. Gabriel Bianchi, psychológ, vedecký pracovník
3. Ján Krstiteľ Balázs, kazateľ
4. Peter Baláž, lesník, vedecko-výskumný pracovník
5. Mária V. Bareková, prekladateľka
6. Milan Barlog, ekológ
7. Alexander Bárta, herec
8. Marta Benkovičová, pedagogička
9. František Benkovský, správca
10. Alena Beňová, zoologička
11. Tomáš Bíly, pedagóg
12. Jozef Bodnár, akademický architekt
13. Eva Bodnárová, novinárka
14. Tomáš Breuer, fotograf
15. Peter Brzík, masér, živnostník
16. Ján Budaj, politik
17. Martin Bútora, sociológ
18. Zora Bútorová, sociologička
19. Miroslav Cipár, výtvarník
20. Alexander Cisár, novinár
21. Jana Cviková, prekladateľka a publicistka
22. Olga Danglová, etnografka
23. Darina Daruľová, dôchodkyňa
24. Anna Daučíková, výtvarníčka
25. Janka Debrecéniová, občianska aktivistka
26. Tomaš Derka, ekológ, vysokoškolský učiteľ
27. Barbora Demešová, konzultantka
28. Michal Dovčiak, astrofyzik
29. Alena Dovčiaková, vysokoškolská učiteľka
30. Viola Džimová, dôchodkyňa
31. Miroslav Fulín, prírodovedec - zoológ
32. Vladimír Gajdoš, informatik
33. Fero Guldan, výtvarník
34. Eva Guldanová, novinárka
35. Monika Hilmerová, herečka
36. Juraj Holčík, vedecký pracovník, ichtyológ
37. Zuzana Homolová, hudobníčka
38. Andrej Hrabovský, študent environmentalistiky a pedológie
39. Marek Hrušovský, politológ
40. Marián Huba, sochár a pedagóg
41. Mikuláš Huba, geograf a environmentalista
42. Andrej Huorka, advokát a vysokoškolský pedagóg
43. Jozef Chavko, predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku
44. Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ
45. Vladimír Chytil, podnikateľ
46. Alena Chytilová, lekárnička
47. Martina Ivanová, vysokoškolská učiteľka
48. Matúš Jakabčic, hudobník
49. Jena Jakabčicová, manažérka
50. Rastislav Jakuš, vedec a lesník
51. Monika Janigová, novinárka
52. Adriana Jánošíková, masérka
53. Katarína Javorská, scenáristka, publicistka
54. Jana Juráňová, spisovateľka
55. Miroslav Kakaš, manažér
56. Milan Klak, stavebný technik
57. Martin Klepáč, technik
58. Dušan Kočický, geoinformatik
59. Ľudmila Kovačovičová, dôchodkyňa
60. Zuzana Kovačovičová, ekologička
61. Igor Kovár, grafik
62. Zuzana Kronerová, herečka
63. Ľuboš Kubín, politológ, štátny radca
64. Ladislav Kugla, lekár
65. Margaréta Kuklovská, lekárka
66. Rudolf Kuklovský, pedagóg
67. Marta Kuliffayová, fyzikálna chemička
68. Jaroslav Kurač, vychovávateľ v detskom domove
69. Jozef Kuruc, jadrový chemik a rádioekológ, podnikateľ
70. Zuzana Kusá, sociologička
71. Ján Lacika, geograf, fotograf a publicista
72. Ľubica Lacinová, biofyzička
73. Branislav Líška, vysokoškolský učiteľ
74. Viera Lopuchovská, SZČO
75. Drahoslav Magdoško, historik, politológ
76. Vladimír Malast, technik
77. Blanka Maňkovská, vedecká pracovníčka, ekologička
78. Martin Maretta, fyzický geograf
79. Juraj Mesík, občiansky aktivista
80. Henrieta Mičkovicová, herečka
81. Igor Minárik, výtvarník
82. Vladimír Mondok, projektant, developer
83. Martin Murgaš, sudca
84. Soňa Norisová, herečka, speváčka
85. Peter Nováčik, referent EIA
86. Ľuboš Novosedliak, reštauračné služby
87. Juraj Nvota, režisér
88. Dorota Nvotová-Láberová, hudobníčka a herečka
89. Juraj Oslanec, geológ
90. Rudolf Pado, environmentalista a občiansky aktivista
91. Alena Pániková, pracovníčka nadácie
92. Eva Pariláková, vedecko-výskumná pracovníčka, vysokoškolská pedagogička
93. Soňa Párnická, ochranárka
94. Blahoslav Pastirčák, fyzik
95. Daniel Pastirčák, kazateľ, spisovateľ
96. Iva Pastrnáková, doktorandka
97. Tibor Patay, správca informačného systému
98. Alžbeta Patayová, učiteľka
99. Zora Pauliniová, konzultantka
100. Oľga Pietruchová, aktivistka za práva žien, publicistka
101. Radoslav Plánička, ochranár
102. Juraj Podoba, etnograf
103. Anton Popovič, hudobník
104. Martin Porubjak, divadelník, profesor VŠMU
105. Anton Potaš, krajinný ekológ
106. Andrea Potašová, referentka
107. Oldřich Potůček, vedecko-technický pracovník
108. Eugen Prochác, hudobník
109. Šarlota Pufflerová, občianska aktivistka, psychologička
110. Adrian Rajter, muzikológ
111. Alžbeta Rajterová, muzikologička
112. Peter Rechtorík, referent OŽP
113. Robert Roth, herec
114. Peter Sabo, environmentalista, výskumný pracovník
115. Eva Sitášová, prírodovedkyňa - botanička
116. Samuel Smetana, hudobník
117. Stanislav Smolko, učiteľ geografie
118. Susanne Stegmann-Rajtár, archeologička, vedecká pracovníčka
119. Anton Steinecker, hudobný skladateľ
120. Andrea Stodulková, matka
121. Peter Straka, geológ a ochranár
122. Boris Strečanský, pracovník neziskovej organizácie
123. Jana Strnádová, ekologička, ochranárka
124. Aleš Svoboda, hydrológ, vodohospodár
125. Štefan Szabó, predseda neziskovej organizácie
126. Ján Szőllős, kazateľ a geograf
127. Jozef Šibík, botanik
128. Martin M. Šimečka, spisovateľ a publicista
129. Katarína Šimončičová, ochranárka
130. Ivana Špilárová, geoekologička
131. Jaroslav Šrank, vysokoškolský učiteľ
132. Marek Šulík, v slobodnom povolaní
133. Eduard Tilandy, audítor systémov environmentálneho manažérstva
134. Ján Topercer, ekológ
135. Ľubica Trubíniová, ochranárka a občianska aktivistka
136. Matej Uhrin, študent
137. Ján Vágner, dôchodca
138. Milan Valachovič, botanik, ekológ
139. Andrej Veľas, poisťovací agent
140. Zuzana Wienk, občianska aktivistka
141. Marcel Zajac, pracovník nadácie
142. Andrej Zeman, programátor
143. Katarína Zlochová, environmentalistka
144. Peter Žalman, živnostník
145. Ivan Žembery, manažér

Hodnotenie: 70%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Diskusia: Nad Tatrou sa ...

  Program Colonix

  Ako Biospotrebiteľ by ste nemali propagovať rôzne marketingové akcie, ako je napr. Colonix. Silne to pripomína reklamné akcie na chudnutie a rôzne diéty v bulvárnych časopisoch. V tom prípade ide väčšinou o business a vy by ste sa tejto kategórii mali vyhnúť, ak si chcete pestovať povesť seriózneho média. V opačnom prípade by Vám šlo o kšeft, ale my sme si predstavovali niečo iného-propagovať zdravý štýl stravovania a atým aj štýl života...
  Edward   Reagovať
   
  0
   
  0

  Reklama

  Edward, na podobný názor ako je Váš už reagoval Richard pod článkom Má alebo nemá byť reklama na stránke BIO spotrebiteľ?
  Pavol Fábry   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Životné prostredie
popisNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií