BIO spotrebiteľ

Zelená škola

28.11.2007 09:58
V školskom roku 2007/08 prebieha už 3. ročník projektu Zelená škola na Slovensku. Aké sú jeho ciele, história a súčastnosť na Slovensku i v medzinárodnom meradle?
Hlavným cieľom projektu „Zelená škola“ je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom.

Na získaní certifikátu spolupracujú okrem žiakov a pedagógov i nepedagogickí pracovníci školy, vedúce jedální, školníci, rodičia, miestna samospráva a pod. Značka „Zelenej školy“ napovedá, že takáto škola je výnimočná nielen v ochrane životného prostredia, ale aj v zapájaní študentov a rodičov do riadenia školy.

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom Zelenej školy, ktorý si každá škola stanoví sama, na základe svojich možností a na základe schopností svojho pedagogického aj nepedagogického kolektívu. Súpis všetkých možných úloh a aktivít, z ktorých si škola do svojho Akčného plánu vyberie, sa nachádza na internetovej stránke www.zelenaskola.sk.

Povinné oblasti plnenia úloh: výchovno - vzdelávací proces, voda, odpad, energia.

Nepovinné oblasti plnenia: doprava, zeleň, ochrana prírody a humánny prístup k zvieratám, používanie ekologických materiálov a produktov.

Účastníci slávnostného odovzdávania certifikátov Zelená škola
Účastníci slávnostného odovzdávania certifikátov Zelená škola
Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta, ktorý je počas celého školského roka škole k dispozícii a koncom roka oboduje všetky splnené úlohy školy podľa pripravenej metodiky. Hodnotenie predloží „Rade Zelenej školy“ a tá následne podľa počtu získaných bodov udelí resp. neudelí škole certifikát „Zelená škola“. Certifikát „Zelená škola“ sa udeľuje vždy na jeden kalendárny rok a po uplynutí jeho platnosti je potrebné ho obnoviť.

Kvalitu certifikovania garantuje Foundation for Environmental Education (FEE) – Nadácia pre environmentálnu výchovu. Program „Ecoschools“ započal v roku 1995 v ôsmich krajinách na dvoch tisíckach škôl. V roku 2003 bol tento program označený Environmentálnym programom OSN (UNEP) za model vzdelávania a výchovy k TUR. Dnes, po 11 rokoch fungovania projektu, je do projektu zapojených 40 krajín zo 4 kontinentov a vyše 40 000 škôl. Cieľom medzinárodnej spolupráce je aj výmena informácií a skúseností medzi školami prostredníctvom internetovej stránky www.eco-schools.org.


Pilotný ročník projektu v školskom roku 2004/2005

V školskom roku 2004/2005 bol realizovaný pilotný ročník projektu, do ktorého sa zapojilo 48 škôl z celého Slovenska a certifikát „Zelená škola“ dostali zástupcovia 39 slovenských základných a stredných škôl. Školy, ktoré napokon certifikát nezískali, nesplnili niektoré primárne podmienky projektu. Slávnostné odovzdávanie certifikátov prebehlo v Pálffyho paláci v Bratislave 3. novembra 2005.


1. ročník projektu v školskom roku 2005/2006

V 1. ročníku projektu bolo úspešných 46 zo 60 prihlásených škôl, z toho 38 základných, 6 stredných a 2 školy materské. 14 škôl v prvom ročníku nebolo úspešných – v 6 prípadoch nesplnili primárnu podmienku a nezrušili, príp. bezodpadovo neprispôsobili automat na nápoje, v 5 prípadoch nedosiahli potrebný minimálny počet bodov a v troch prípadoch od projektu odstúpili. Slávnostná certifikácia úspešných škôl sa uskutočnila 28. septembra 2006 v Spišskej Novej Vsi.


2. ročník projektu v školskom roku 2006/2007

V 2. ročníku projektu bolo úspešných 52 zo 69 prihlásených škôl, z toho 40 základných, 7 stredných, 3 školy materské a 2 základné školy špeciálne. Všetky tieto školy sa stali držiteľmi celosvetovo platného certifikátu „Zelená škola“ a dostali právo na svojej pôde vyvesiť vlajku „Zelená škola“. Zoznam úspešných škôl sa nachádza na internetovej stránke www.zelenaskola.sk. Slávnostná certifikácia úspešných škôl sa uskutočnila 18. októbra 2007 v Rytierskej sále Starého Zámku v Banskej Štiavnici.

V priebehu 2. ročníka projektu „Zelená škola“ sa dostalo jeho organizátorom a účastníkom obrovskej pocty v podobe záujmu Jej Veličenstva holandskej kráľovnej Beatrix, ktorá dňa 23. mája 2007 navštívila základnú „Zelenú školu“ v Družstevnej nad Hornádom.


3 . ročník projektu v školskom roku 2007/2008

Projekt pokračuje aj v tomto školskom roku a môžu sa doňho zapojiť opäť všetky materské, základné aj stredné školy. Všetky informácie sa nachádzajú na internetovej stránke www.zelenaskola.sk. Kontakt na národného koordinátora projektu „Zelená škola“: Mgr. Richard Medal - medal@changenet.sk


Hľadanie donorov

Napriek tomu, že podľa FEE patrí slovenský systém certifikácie škôl za „Zelené školy“ medzi najkvalitnejšie spomedzi všetkých zapojených krajín, do dnešných dní sa organizátorom projektu na Slovensku nepodarilo nájsť finančného partnera, ktorý by tento projekt dlhodobo podporoval.

SEVO Špirála preto privíta ponuky na finančnú, materiálnu alebo inú pomoc od firiem, pre ktoré je ochrana a tvorba životného prostredia súčasťou ich firemnej misie. Kontakt: CEA Trenčín, Mgr. Richard Medal, Mierové nám. 29, 911 01 Trenčín, tel. 032/640 04 00, e-mail: medal@changenet.sk

Hodnotenie: 60%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Zelená ...    Pridať názor na článok    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií