BIO spotrebiteľ

Separovanie ostatných zložiek odpadu

06.12.2007 00:38
Každá obec (mesto) je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (§ 39 ods. 3) písm. b)).
Mestá a obce môžu taktiež zriaďovať tzv. zberné dvory, kde tieto komodity odoberajú od občanov priebežne.
Zmesové plasty
Zmesové plasty
 • Kovový šrot vykupujú Zberne surovín alebo je možné odovzdať v zberných dvoroch miest a obcí.

 • Odpadové olovené akumulátory (autobatérie) odovzdávame na vyhlásené zberné miesta v čase zberu alebo kedykoľvek v zberných dvoroch miest a obcí.

 • Odpadové suché galvanické články (batérie) zhromažďujeme do kontajnerov umiestnených v predajniach spotrebnej elektroniky a vo veľkoplošných predajniach.

 • Nepoužité lieky je podľa zákona č. 140/1998 Z. z. potrebné odovzdať do ľubovoľnej lekárne na území mesta. Staré lieky nikdy nevyhadzujte do kontajnera a nesplachujte!

 • Žiarivky odovzdávame na vyhlásené zberné miesta alebo kedykoľvek v zberných dvoroch miest a obcí.

 • Obaly od farieb (znečistené kovové obaly), vyradené elektronické zariadenia, drevený odpad, starý nábytok odoberajú zberné dvory miest a obcí, prípadne sú povinné 2-krát ročne organizovať mobilný zber.

 • Elektrotechnické zariadenia (počítače, práčky, chladničky, fény, ...) – od 13.8.2005 sa recyklujú. Odovzdávajú sa v zberných dvoroch miest a obcí, v predajniach týchto spotrebičov a pod. Všetky tieto spotrebiče sú zaťažené „recyklačným poplatkom“.

 • Automobily sa po vyradení z prevádzky taktiež odovzdávajú na recykláciu. Nechanie vraku na verejnom mieste je protiprávnym konaním.

 • Drobný stavebný odpad odoberá odoberajú zberné dvory miest a obcí, prípadne sú povinné 2-krát ročne organizovať kontajnerový zber. Každý stavebník je povinný si pre stavebný odpad zabezpečiť veľkokapacitný kontajner.

 • Použité oleje sa odovzdávajú na čerpacích staniciach.

Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Separovanie ostatných zložiek ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Separovanie odpadu  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií