BIO spotrebiteľ

Sídlisková kampaň zaujala

02.01.2008 10:00 Zdroj: Tlačová správa, 19.12.2007
Projekt, ktorého realizáciu podporila Nadácia INTENDA, vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce medzi OZ TATRY a základnou školou na ulici Letnej v Poprade.
Roznos informačných letákov od dverí k dverám
Roznos informačných letákov od dverí k dverám
Jeho hlavným cieľom bolo podchytiť mladých ľudí z tejto školy pre vykonávanie dobrovoľníckych aktivít v prospech komunity.

Vybraní žiaci školy, vytvorili pracovný tím, ktorý mal byť nositeľom jednotlivých aktivít. Z pôvodne prihlásených 27 žiakov školy sa napokon vykryštalizovalo 18 skvelých dobrovoľníkov.

Členovia tímu boli na 3-dňovom terénnom pobyte zameranom na problematiku odpadov v Záježovej – Polomoch a absolvovali 4 dvojhodinové semináre na témy: „Ako viesť kampaň na verejnosti“, „Povedzme to ďalej – rovesnícke vzdelávanie“, „Ako sa pozerať na krajinu?“, „Manažment malých projektov“, ktoré mali posilniť ich odborné vedomostí a zručností.

Pracovný tím školy zapojil 96 žiakov školy do medzinárodnej kampane „Clean up the World“, v rámci ktorej žiaci vyčistili úsek rieky Poprad medzi mestami Svit a Poprad.

Ďalej OZ TATRY pripravilo pre ZŠ Letnú v Poprade 6 800 informačných letákov „Neseparujte sa! – Separujte s nami“ a rovnomennú interaktívnu hru.

Rovesnické vzdelávanie - moderný trend ako nájsť k sebe cestu
Rovesnické vzdelávanie - moderný trend ako nájsť k sebe cestu
Pracovný tím roznáša letáky metódou „od dverí k dverám“ na najväčšom popradskom sídlisku Juh s cieľom zvýšiť mieru separácie jednotlivých komodít, ktoré sú súčasťou tuhého komunálneho odpadu. Roznos letákov do popradských domácností má zatiaľ veľký úspech, aj keď je pre mladých ľudí extrémne časovo náročný. K 30.11. 2007 pracovný tím odpracoval 250 osobohodín, absolvoval stovky rozhovorov s obyvateľmi sídliska a rozniesol približne 35 % z celkového množstva letákov. Konečný predpoklad dobrovoľníckeho vkladu tejto aktivity je 720 dobrovoľníckych hodín.

Niektoré vyjadrenia členov pracovného tímu k danej aktivite:
 • „Zatiaľ z toho máme dobrý pocit. Celkom sa nám to páči, až na niektorých občanov, ktorí neboli veľmi prívetiví.“ (Becková, Ruššinová, 9. A)
 • „Chceme sa pričiniť o zvýšenie vedomostí občanov Popradu ohľadom separácie odpadu.“ (Topolský, Kačmár, 9.A)
 • „Je to fajn. Rád sa rozprávam s ľuďmi a hlavne keď viem, že ide o dobrú vec.“ (Olekšák, 9.A)
 • „Bolo to zatiaľ celkom dobré, lebo bola veľká sranda, keď sme súťažili, kto roznesie viac letákov.“ (Vanečko, 9.A)
 • „Celkom dobrý pocit, až na pár ľudí.“ (Gašparíková, 7. C)
 • „Páčilo sa mi to. Hlavne reakcie väčšiny ľudí boli dobré.“ (Skokanová, 8.A)
 • „Je to celkom fajn vec. Dokonca je pri tom i zábava. Zisťujem, že niektorí ľudia sú milí a opačne.“ (Halmiová , 8. B)
 • „Mali sme trochu strach, ale potom to bolo fajn.“ (Lehotzký, Orolín, 8.B)
 • „Mal som trochu strach, či nás niekto nevykričí alebo niečo podobné.“ (Karkuliš, 8.B)
Rovesnické vzdelávanie - starší žiaci vyučujú mladších žiakov
Rovesnické vzdelávanie - starší žiaci vyučujú mladších žiakov
Počas „Dňa otvorených dverí“ (18. 11. 2007), kedy na ZŠ Letnej v Poprade vrcholila „Envirojeseň“, zrealizovali pre verejnosť infostánok o odpadoch. Tu informovali návštevníkov o odpadovej hierarchii (minimalizovanie, opätovné používanie, separovanie - recyklácia, kompostovanie, skládkovanie a spaľovanie).

Ako uviedol jeden z členov pracovného tímu: „Každý návštevník infostánku musel správne zatriediť náhodne vybraný druh odpadu (použili sme kartičky z interaktívnej hry „Neseparujte sa! – Separuje s nami.“). Celý tento deň bol koncipovaný tak, že návštevníci školy absolvovali 14 stanovíšť s rôznym zameraním (3 boli zamerané na environmentálnu výchovu). Po úspešnom zvládnutí úlohy na každom stanovišti sa mu do kartičky, ktorú obdržal pri vstupe vpísalo jedno písmenko ústredného hesla „Envirojesene“ (Neseparujte sa!). Celá akcia mala u verejnosti veľmi pozitívny ohlas.“

Infostánok - Neseparujte sa
Infostánok - Neseparujte sa
Členovia pracovného tímu realizujú aj tzv. rovesnícke vzdelávanie, ktoré predstavuje modernú a veľmi efektívnu formu vzájomného odovzdávania si informácií a poznatkov medzi mladých ľudí. Členovia pracovného tímu projektu „odučili“ na domovskej škole 14 hodín rovesníckeho vzdelávania, kde formou besedy a interaktívnej hry odovzdávali mladším spolužiakom svoje vedomosti o problematike odpadov. Začiatkom decembra svoje lektorské schopností ponúkli všetkým školám v meste Poprad.

Celkový dobrovoľnícky vklad tímu zo ZŠ Letnej dosiahne minimálne 1 118 dobrovoľníckych hodín, čo pri vynásobení mzdou 60,- SKK/hodina predstavuje nefinančný spoločenský prínos 67 080, - SKK.

Hodnotenie: 20%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Sídlisková kampaň ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Podujatia
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií