BIO spotrebiteľ

Ekologické poľnohospodárstvo – dobré pre prírodu, dobré pre Vás

19.08.2008 08:53
Takýto je ústredný slogan novej kampane na podporu ekologického poľnohospodárstva a biopotravín, ktorú v júli 2008 odštartovala Európska komisia.
BIO pomarančová šťava - chuť prírody
BIO pomarančová šťava - chuť prírody
Kampaň sa zameriava na propagáciu biopotravín a na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov k týmto potravinám. Súčasťou kampane je aj webová stránka, kde nájdete informácie o ekologickom poľnohospodárstve a biopotravinách. Vysvetľuje legislatívu, politiku EU, pozitíva ekologického poľnohospodárstva pre hospodárske zvieratá, životné prostredie a spoločnosť, obsahuje informačné a propagačné materiály pre žiakov, učiteľov i obchodníkov, ba dokonca aj online pexeso pre deti.

Webová stránka ponúka informácie v 22 jazykoch, medzi nimi aj v slovenčine. Je iniciatívou Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, ako súčasť kampane na zvýšenie povedomia o ekologickom poľnohospodárstve v celej Európskej únii. Slúži ako ohnisko kampane a jej všeobecný obsah je prispôsobený spotrebiteľom.

Špeciálna časť „Nástroje“ poskytuje tlačený, fotografický a audiovizuálny materiál pre potreby záujmových skupín, vrátane ekologických farmárov a ich zväzov, spracovateľov a maloobchodníkov, pre vytvorenie reklamných kampaní v rôznych členských štátoch EÚ.

Webová stránka prináša o.i. aj informácie pre spotrebiteľov ohľadne pôvodu, označovania, inšpekcie a certifikácie biopotravín:


Legislatíva
Ak si kúpite bioprodukt alebo biopotravinu, máte záruku, že boli vyrobené v súlade s európskym nariadením o ekologickom poľnohospodárstve.

Prasiatko na otvorenom priestranstve
Prasiatko na otvorenom priestranstve
Konvenční poľnohospodári musia najskôr absolvovať minimálne dvojročné obdobie konverzie, skôr než môžu začať vyrábať poľnohospodárske produkty, ktoré možno predávať ako ekologické. Ak chcú vyrábať konvenčne aj ekologicky, musia tieto dve prevádzky jasne oddeliť. Poľnohospodári aj spracovatelia musia po celý čas rešpektovať dôležité pravidlá uvedené v európskom nariadení. Budú podliehať inšpekcii zo strany inšpekčných orgánov alebo úradov EÚ, aby bolo zabezpečené dodržiavanie tohto nariadenia. Úspešným prevádzkovateľom bude udelený certifikát a budú môcť označovať svoje produkty za ekologické.


Označovanie
Všetky produkty označované ako ekologické musia podľa zákona niesť názov posledného prevádzkovateľa, ktorý s produktom manipuloval, napr. výrobca, spracovateľ alebo predajca, a tiež názov alebo kód inšpekčnej organizácie.

Nariadenie obsahuje prísne pravidlá o označovaní a používaní loga, aby sa minimalizoval akýkoľvek zmätok medzi spotrebiteľmi alebo možné zneužívanie: "Žiadne pojmy ako ekologický, bio, eko, atď., vrátane pojmov používaných v ochranných známkach alebo postupy používané pri označovaní a reklame, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa alebo užívateľa tým, že budú naznačovať, že produkt alebo jeho zložky spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa nesmú používať pre neekologické produkty."

Okrem toho, označenie ekologický sa nesmie použiť pre produkt, ktorý by v označení uviedol, že obsahuje GMO.


Logo
Logo EÚ a logá členských štátov EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo sa používajú, aby doplnili označenie a zlepšili rozpoznateľnosť biopotravín a nápojov pre spotrebiteľov.

Teda, spotrebitelia kupujúci produkty nesúce logo EÚ, si môžu byť istí, že:
• minimálne 95 % zložiek produktu poľnohospodárskeho pôvodu bolo vyrobených ekologicky,
• produkt vyhovuje pravidlám oficiálneho inšpekčného systému,
• produkt prišiel priamo od výrobcu alebo spracovateľa v uzatvorenom obale,
• produkt nesie meno výrobcu, spracovateľa alebo predajcu a názov alebo kód inšpekčného orgánu.

Košík biozemiakov
Košík biozemiakov
Používanie loga EÚ je v súčasnosti dobrovoľné, ale stane sa povinné, keď nové európske nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve vstúpi do platnosti začiatkom 2009. V prípade balených potravín sa uvedie aj na balení. Dobrovoľné označovanie bude pre dovážané produkty aj po tomto dátume. Ak sa logo Spoločenstva používa, v budúcnosti, keď sa bude uplatňovať nové nariadenie, sa k nemu pripojí označenie miesta, kde boli poľnohospodárske suroviny vyrobené. Toto označenie môže uviesť "EÚ", "mimo EÚ", alebo názov špecifickej krajiny v EÚ alebo mimo EÚ, kde boli produkt alebo jeho suroviny vyrobené. Ak chcú prevádzkovatelia predávať svoje produkty v iných členských štátoch EÚ než vo vlastných, možno budú potrebovať umiestniť dodatočné logo, ktoré je uznané na týchto trhoch. Používanie loga EÚ môže zabrániť tomuto zdvojeniu poskytnutím celoeurópsky uznaného označenia.


Inšpekcia
Keď sa proces konverzie ukončil, prevádzkovatelia neustále podliehajú komplexným ročným inšpekciám, ktoré zahŕňajú:
• Inšpekciu dokumentácie o nákupoch a predajoch, evidencie hospodárskych zvieratách a veterinárnej starostlivosti, atď.,
• možný odber vzoriek,
• inšpekciu vnútorných a vonkajších podmienok ustajnenia hospodárskych zvierat,
• inšpekciu polí, sadov, skleníkov a pasienkov.

Dodatočné inšpekcie a náhodné kontroly môžu inšpektori naplánovať u prevádzkovateľov, ktorí predstavujú väčšie riziko.

Každý členský štát vytvorí systém inšpekcií a určí počet štátnych úradov a /alebo poverených súkromných inšpekčných orgánov na vykonávanie inšpekcie a certifikácie ekologickej výroby V prípade, že prevádzkovatelia nedodržiavajú všetky požiadavky, môžu im byť ich certifikáty o ekologickej výrobe odobraté a môžu byť zbavení práva predávať ich produkty ako ekologické.


Rôzne
EU webová stránka propagujúca BIO je skutočne bohatá – ponúka množstvo informačných a propagačných materiálov, reklamné slogany, nahrávky a video, ktoré sa môžu voľne používať za účelom propagácie ekologického poľnohospodárstva a biopotravín. A ak máte pri sebe deti, skúste kliknúť na pexeso ekologického poľnohospodárstva .

Príjemné surfovanie a veľa letnej pohody praje redakcia Biospotrebitel.sk :).

Hodnotenie: 83.4%, 6 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Ekologické poľnohospodárstvo – dobré pre ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií