BIO spotrebiteľ

Uživilo by ekologické poľnohospodárstvo obyvateľov Veľkej Británie?
Výskum University of Reading

27.08.2009 05:11
I keď ekologické poľnohospodárstvo je rýchlo rastúcim sektorom v oblasti poľnohospodárstva, jeho kritici namietajú, že dáva nižšie výnosy a preto nie je do budúcnosti reálnou alternatívou. Dokáže ekologické poľnohospodárstvo uživiť ľudstvo, resp. dokáže ekologické poľnohospodárstvo vyprodukovať toľko potravín ako v súčasnosti konvenčné poľnohospodárstvo? Výsledky výskumu, zverejneného vo Veľkej Británii v júni 2009, sú pomerne optimistické.

V čase, keď vzrastá záujem o potravinovú a energetickú bezpečnosť, ako aj o zníženie uhlíkovej stopy poľnohospodárstva, otázka schopnosti ekologického poľnohospodárstva nasýtiť ľudstvo je čoraz viac aktuálna. Vedci z univerzity v Readingu uskutočnili rozsiahly výskum, v ktorom hľadali odpoveď na otázku: Koľko potravín by poľnohospodári vo Veľkej Británii boli schopní vyprodukovať, pokiaľ by kompletne prešli na ekologický spôsob hospodárenia? Podobné štúdie sa v minulosti nerobili, resp. nepracovali s reálnymi dátami. Tento výskum však vychádzal z reálnych čísiel zo 176 ekologických fariem (s minimálne 70% ekologicky obrábanej pôdy) a hodnotí pravdepodobný dopad na ponuku potravín pri úplnom prechode na ekologické poľnohospodárstvo vo Veľkej Británii.

100% ekologické poľnohospodárstvo by vyprodukovalo okolo 60% súčasnej konvenčnej produkcie obilovín a sebestačnosť by klesla zo 100% na cca 60%. Keďže výnosy biopšenice sú asi 70% v porovnaní s konvenčnou, bolo by potrebné zredukovať pôdu na pestovanie menšinových obilovín v prospech biopšenice. Aj biojačmeň je nedostatočne zastúpený na ekofarmách a keďže výnosy sú asi 75% výnosov konvenčného jačmeňa, ekologické poľnohospodárstvo by pravdepodobne dodávalo iba polovicu súčasných objemov jačmeňa. Na druhej strane, bioovos sa na ekofarmách pestuje vo veľkom, takže by ho bol dostatok až prebytok. Keďže v súčasnosti nie je rozvinutý domáci trh s repkou olejnou a cukrovou repou v kvalite BIO, pestovali by sa len v obmedzenom množstve, pokiaľ by nevznikli bio-spracovateľské kapacity. Pokiaľ ide o BIO zemiaky, strukoviny a zeleninu, výnosy sú podobné ako pri konvenčnom pestovaní, takže tu by nedošlo k väčším zmenám.

V oblasti živočíšnej výroby, produkcia biomlieka by dosiahla asi 70% produkcie konvenčného mlieka, čím by sa sebestačnosť znížila z 90% na cca 60%. Keďže podniky s chovom dobytka sú častejšie na ekofarmách ako na konvenčných farmách, čisto ekologické poľnohospodárstvo by dodávalo o cca 70% viac hovädzieho a 55% viac jahňacieho mäsa ako súčasné konvenčné poľnohospodárstvo. Takže, produkcia hovädzieho by presiahla domáci dopyt a v jahňacine by sa dosiahla sebestačnosť.

Najviac postihnuté prechodom na ekologické poľnohospodárstvo by boli chovy ošípaných a hydiny. Po ukončení intenzívnych chovov by produkcia klesla na cca 30% súčasnej produkcie konvenčných chovov, hoci potenciál na rast produkcie by bol – vo forme extenzívnych ekologických chovov na pastvinách, ktoré sú k dispozícii na ekofarmách. Pokiaľ ide o  vajcia, odhaduje sa, že ekologické chovy nosníc by mohli vyprodukovať cca 70% objemu konvenčnej produkcie, takže sebestačnosť by u vajec poklesla z 90% na cca 65%.

Ekologické poľnohospodárstvo by bolo krokom vpred k ekologicky a sociálne únosnému spôsobu života:

 • Zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia vody;
 • Radikálne zníženie energeticky intenzívnych vstupov do poľnohospodárstva, u hnojív o 95 % a u postrekov o 98 %;
 • Vyššia podpora biologickej rozmanitosti;
 • Zvýšenie zamestnanosti na vidieku, vrátane nárastu pracovných síl v poľnohospodárstve o 73 %.


Správa University of Reading ukazuje, že ekologické poľnohospodárstvo by bolo schopné poskytnúť Britom udržateľnejší a zdravší spôsob poľnohospodárskej výroby a stravovania. Poskytuje aj cenné informácie pre strategické plánovanie - či a akým spôsobom budú krajiny podporovať ekologické poľnohospodárstvo v budúcnosti.

Zdroje: 
England and Wales under organic agriculture: how much food could be produced?
Velká Británie: biozemědělství čeká velká budoucnost


Hodnotenie: 93.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Uživilo by ekologické poľnohospodárstvo ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií