BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
2. časť - Poľnohospodárstvo

22.05.2010 07:49
V 2. časti nášho predvolebného vypytovania sme sa pýtali na otázky ekologického poľnohospodárstva, podpory bioprodukcie, prirodzených chovov zvierat a tiež na perspektívy predaja z dvora.

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka, čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie odpovedí jednotlivých strán zodpovedá času dodania odpovedí: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

2. POĽNOHOSPODÁRSTVO

Budete prioritne podporovať rozvoj slovenského ekologického poľnohospodárstva na úroveň min. 15% rozlohy poľnohospodárskej pôdy SR do roku 2014? Akým spôsobom?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS navrhuje prioritnú podporu projektom zameraných na tvorbu pridanej hodnoty vyššou mierou spracovania prvotných surovín. Podporovať rozšírenie technológií pre zriadenie sebestačných rodinných fariem fungujúcich bez dotácií (napr. robotizované pestovanie biozeleniny). Zrušenie zbytočne prísnych poľnohospodárskych a potravinárskych predpisov a kvót, obmedzujúcich farmárov a potravinárov aj na Slovensku. Znížiť vysoké stropy pre dotácie na podnik s cieľom dať priestor čo najväčšiemu počtu žiadateľov. Zvýšiť mieru dotácií pre ekologické poľnohospodárstvo v chránených oblastiach.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Podľa volebného programu EDS je najdôležitejším faktorom zvýšenie počtu dobytčích jednotiek na jeden hektár. Tým sa zvýši výroba maštaľného hnoja a zároveň zníži spotreba priemyselných hnojív. Priamym dôsledkom bude zlepšenie biologických podmienok v pôde a zlepšenie pohybu živín v pôde. Poľnohospodárske kultúry budú v lepšej kondícii a budú oveľa odolnejšie voči chorobám. Zníži sa spotreba chemických prípravkov. Uvedeným postupom môžeme prejsť z intenzívnej výroby na extenzívnu. Na to budeme používať cielenú dotáciu a dôslednejšiu fytotechnickú kontrolu.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

V SDĽ sme za tento návrh. Osobitne musíme podporiť ekologické poľnohospodárstvo a pestovanie biopotravín. Zároveň ho musíme podporiť presadzovaním biopotravín v školách, nemocniciach, sociálnych zariadeniach a štátnych inštitúciách.

Budete prioritne podporovať rozvoj priameho predaja z dvora. Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS je jednoznačne z rozvoj priameho predaja z dvora. Je nevyhnutné prispôsobiť danú legislatívu podmienkam v iných členských štátoch EÚ rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti.


Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Tak ako v okolitých krajinách, aj my chceme podporovať predaj poľnohospodárskych produktov z dvora. Či už formou dotácii alebo daňovými úľavami na zriadenie malých porážkarní, baličiek na mlieko, fľaškovačiek na víno, na zariadenia na šrotovanie zrna pre chov domácich zvierat.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Prvým bodom volebného programu SDĽ je zníženie DPH na základné potraviny z 19% na 5%. Našou snahou je všestranne podporovať výrobu a spotrebu potravín z vlastných zdrojov, vrátene predaja z dvora. Spojili sme sa s Agrárnou stranou vidieka, ktorá má rozpracovaný program podpory vzniku a rozvoj malých rodinných fariem, gazdovstiev s úverom na nízky úrok, resp. bezúročné úvery s 3-ročným daňovým odkladom v spolupráci s poisťovňou.

Budete prioritne podporovať rozvoj systému prísnej a kontrolovanej integrovanej produkcie pri rastlinnej výrobe a „welfare“ chovov pri živočíšnej výrobe? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS navrhuje zrušiť tie požiadavky kladené na slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ktoré sú nad rámec legislatívy EÚ, ako napríklad maximalistické požiadavky na prevádzkarne či požiadavky na plemenitbu pre nešľachtiteľské chovy. Dlhodobo neriešenou oblasťou, ktorá spôsobuje veľké problémy je neriešená legislatíva chovu hospodárskych a spoločenských zvierat pre podnikateľské i nepodnikateľské účely . Legislatíva by mala okrem podmienok „welfare“ chovov doriešiť aj ďalšie otvorené problematiky v tejto oblasti.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu poľnohospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Chceme sprísniť kontrolu pri používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe, či sa používajú schválené chemické prostriedky, zaviesť školenia pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými prípravkami. Tiež chceme sprísniť kontrolu obsahu cudzorodých látok v produktoch a pri zvýšení ich komisionálne likvidovať. Čo sa týka hospodárskych zvierat, takisto kontrolovať, v akých podmienkach sú zvieratá chované, či majú vhodné ustajnenie, aký je ich zdravotný stav, či sú dobré kŕmene a pod. V prípade nedodržiavania podmienok pristúpiť k prísnym sankciám.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

So zvieratami sa musí zaobchádzať eticky, a to rovnako v poľnohospodárstve i vo všetkých ostatných kontextoch. Integrálnou súčasťou nášho programu je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zvierat. Budeme pracovať na ukončení prepravy zvierat na veľké vzdialenosti. Chceme ukončiť obchodovanie s kožušinami a rýchlo nahradiť testovanie na zvieratách inými alternatívami. Prioritné je riešenie obnovy poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Predovšetkým podporou družstiev. Mnohé z nich sú vplyvom nesprávnych rozhodnutí úradníkov zo Slovenska a EÚ nefunkčné.

3. diel nášho predvolebného seriálu (o potravinách) má premiéru 22. mája 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.


Hodnotenie: 86.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií