BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
6. časť – Financie

26.05.2010 06:58
V ďalšom, 6. dieli predvolebného envirodotazníka je téma financie, najmä z pro-environmentálneho uhlu pohľadu, ale napríklad aj na Slovensku „populárna“ téma korupcia. Zaujíma Vás názor kandidujúcich politických strán na zelené obstarávanie? Ako by mala vyzerať „zelená“ daňová reforma? A čo postoj kandidujúcich politických strán ku korupcii? Čítajte ďalej....

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

6. FINANCIE

Podporíte zavedenie zeleného obstarávania na všetky verejné zákazky do r. 2014? Ako a v ktorých oblastiach?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Chceme pre štát nakupovať čo najvýhodnejšie a preto budeme využívať súťažné metódy verejného obstarávania aj tam, kde to dnes nie je povinné. Využívanie elektronických aukcií pri nákupe tovaru a služieb z verejných zdrojov bude pre štát a samosprávy povinné. Výrazne sa tým ušetrí pri verejných tendroch, ako dokazuje príklad miest, ktoré tento krok zaviedli.

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, ale zelené obstarávanie budeme podporovať na báze dobrovoľnosti a ako výsledok účinnej environmentálnej výchovy spoločnosti.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu financie neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Riešenie vidíme v stransparentnení procesov vo verejnej správe. Platí to však o väčšine oblastí pôsobenia slovenskej spoločnosti. Ak bude mať občan dokonalý prehľad o tom, ako fungujú procesy v štáte, získa tak dôveru k štátnym inštitúciám. Eliminovanie korupcie je dlhodobým a postupným procesom a neuskutoční sa zo dňa na deň. Je nevyhnutné nielen motivovať k antikorupčnému správaniu zvyšovaním finančného ohodnotenia a tým vytvorenia podmienok k rezistentnosti voči korupcii, zároveň však dať občanovi pocit, že na to, aby jeho vec bola starostlivo a profesionálne vybavená, nemá dôvod poskytovať finančnú, či nemajetkovú motiváciu pre úradníka, lekára, policajta a pod. (dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Slováci si zaslúžia krajinu, ktorá funguje pre každého. Navrhujeme 3 základné kroky, k zníženiu korupcie, ktorá súvisí s obstarávaním. Trestnoprávnu zodpovednosť úradníkov za svoje konanie. Výberové konania cez internet, s dohľadaním plného znenia zmlúv a podmienok. V neposlednom rade zrušenie poslaneckej imunity v plnom rozsahu. Štátny rozpočet sa skladá z peňazí daňových poplatníkov, ktorí majú právo vedieť, ako sa s nimi nakladá.

Ste za 0. toleranciu voči korupcii na všetkých úrovniach verejnej správy s bezpodmienečným prepustením akéhokoľvek úradníka/politika/zamestnanca, ktorému bude preukázaná korupcia? Aké mechanizmy prijmete na odstránenie korupcie v SR?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Zavedieme povinné elektronické verejné obstarávanie, všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky z verejných zdrojov a ich príjemcovia budú zverejňované na internete. Podmienkou poskytnutia akejkoľvek nenárokovateľnej dotácie z verejných zdrojov bude súhlas prijímateľa dotácie s jej zverejnením. Zmluvy týkajúce sa použitia verejných financií a nakladania s majetkom štátu a samospráv budú musieť byť zverejnené na internete. Inak nebudú platiť. Vytvoríme samostatnú internetovú stránku, na ktorej budú všetky zmluvy štátnych organizácií, vrátane ich zmien a dodatkov, prehľadne zverejnené. (dokončenie)

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, sme za nulovú toleranciu voči korupcii na všetkých úrovniach verejnej správy. Hlavné mechanizmy, ktoré chceme nasadiť v boji proti korupcii sú: maximálna možná transparentnosť, efektívna kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a zlepšenie spolupráce s verejnosťou pri odhaľovaní korupcie. O jednotlivých detailoch pojednáva bližšie volebný program strany SaS.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu financie neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

viď odpoveď na 1. otázku

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

Prijmete do roku 2013 daňovú reformu v prospech „zelených“ produktov a služieb? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Súčasnú situáciu nebudeme riešiť zvyšovaním daní. Zjednodušíme odvodový systém a zjednotíme výber daní, odvodov a ciel. Sme pripravení diskutovať aj o rozličných formách podpory produktov, ktoré berú do úvahy ochranu životného prostredia.

Sloboda a solidarita (SaS):

Nie. SaS nenavrhuje zvyšovanie ani zavádzanie žiadnych nových daní, ak to pre Slovensko nebude vyplývať z medzinárodných záväzkov voči Európskej únii a nebude možné ich vetovať.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu financie neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

viď odpoveď na 1. otázku

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

7. diel nášho predvolebného seriálu (občianska participácia) má premiéru 26. mája 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.


Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií