BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
8. časť – Vec verejná

28.05.2010 06:54
Parlamentná demokracia slovenského typu je v podstate stranícky diktát, v ktorom hrajú prím koaličné (= víťazné) strany. Zatiaľ bolo a je dosť jedno, ktoré konkrétne strany práve vládli alebo vládnu. Jednoducho dostali dôveru od voličov a rozhodovali a rozhodujú o všetkom. Navyše až priveľmi často klientelisticky, netransparentne, bez ohľadu na občana.

Je preto najvyšší čas začať premýšľať o iných formách rozhodovania o veciach verejných. O posilnení priamej demokracie, o častejšom využívaní referenda, o spoluúčasti občanov na vedení štátu. Čo si o tom myslia politické strany kandidujúce do NR SR v tohtoročných voľbách?

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

8. VEC VEREJNÁ

Podporíte legislatívny proces v prospech zavedenia, príp. vylepšenia niektorých prvkov priamej demokracie? Ak áno, ktorých?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu vec verejná neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno. Sprehľadníme volebný systém a priblížime ho voličom. SaS navrhuje upraviť podmienky všetkých volieb na Slovensku jedným volebným zákonom a v jeho rámci: Vypustiť úpravy dĺžky volebnej kampane, odstrániť obmedzenia politickej reklamy v médiách a zrušiť limit na predvolebnú kampaň. Zaviesť voľby cez internet, umožniť hlasovanie na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí, resp. poštou zo zahraničia pre voľby do Europarlamentu a voľby prezidenta SR. Zmeniť princíp vyplácania príspevku politickým stranám, znížiť počet poslancov NR SR zo 150 na 100. (dokončenie)

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu občianska participácia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Legislatívny rámec pre uplatňovanie priamej demokracie je i v súčasnosti nezanedbateľný. Ústava SR garantuje inštitút referenda, priamu voľbu prezidenta, či hlasovanie obyvateľov obce (tzv. miestne referendum) v oblasti zemnej samosprávy. To sú rozsiahle nástroje na priame ovplyvňovanie vecí verejných zo strany občanov. To, že sa tieto inštitúty nevyužívajú, resp. využívajú minimálne, je otázkou ich aplikácie. Práve túto aplikačnú stránku by sme chceli podporiť a možnosti, ktoré dávajú inštitúty priamej demokracie, využívať častejšie.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Sme noví ľudia v politike, ktorí zdieľajú sociálnodemokratické hodnoty Slovákov a tiež sme unavení zo starých praktík, ktoré pomáhajú len politikom, ich známym a kamarátom. Otázky týkajúce sa referenda, priamej demokracie a pod. by boli zbytočné, ak by politici plnili čo sľúbili.

V parlamente budeme dohliadať, či vláda plní predvolebné sľuby a práva garantované Ústavou a či za dane občanov prináša pre nich skutočne poctivé výsledky.

Podporíte zmenu legislatívy v prospech povinného referenda v prípade všetkých podstatných spoločenských otázok a v prípade diskusií o štátnych investíciách presahujúcich 1 miliardu EUR? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu občianska participácia neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Nie. Podľa Ústavy SR predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu občianska participácia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

To, že štátna investícia presahuje istú matematicky vyjadrenú sumu (nech je táto suma akákoľvek), nemôže byť samo o sebe dôvodom pre vyhlásenie referenda. Práve naopak, čím vyššia investícia, tým je väčšia komplexnosť posudzovania rôznych aspektov a k tomu sú jednoznačne potrební odborníci, nie hlas občanov, ktorí môžu často rozhodovať skôr emocionálne ako racionálne. I pri využívaní inštitútov priamej demokracie by malo bezvýhradne platiť, že by sa malo rozhodovať so znalosťou veci.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

Podporíte znovuzavedenie plnoprávneho účastníctva verejnosti v konaniach podľa stavebného zákona? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu občianska participácia neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, v súlade a v rozsahu, ktorý je uvedený v Aarhuskom dohovore o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu občianska participácia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Z konaní podľa stavebného zákona je dnes verejnosť fakticky vylúčená. Dokonca i tá časť verejnosti, ktorá zamýšľanou stavebnou činnosťou bude dotknutá buď priamo, alebo sprostredkovane. Budeme iniciovať a presadzovať, aby každá stavebná činnosť, majúca vplyv na životné prostredie, či ľudí, ktorých sa priamo dotýka, bola v stavebnom konaní riešená transparentne a aby účasť verejnosti nebola len deklarovaná, ale reálna. Vzťah stavebník verzus stavebnou činnosťou dotknutá osoba sa musí prinajmenej vyrovnať do vzájomnej rovnováhy. (dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

9. diel nášho predvolebného seriálu (politici a sudcovia) má premiéru 28. mája 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.


Hodnotenie: 80%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií