BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
9. časť – Politici a sudcovia

28.05.2010 07:07
Ste za zrušenie poslaneckej imunity? Zabezpečíte, aby mohli byť do politických pozícií nominovaní iba odborne spôsobilí, kvalifikovaní ľudia? Aký máte názor na odbornú spôsobilosť politicky obsadzovaných funkcií vo verejnej správe? Ste za 100% bezúhonnosť sudcov? Aké reformy plánujete zaviesť v súdnictve? Takové otázky sme položili v 9. časti nášho predvolebného dotazovania politickým stranám kandidujúcim do NR SR v tohtoročných voľbách. Odpovede čítajte ďalej...

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

9. POLITICI A SUDCOVIA

Ste za zrušenie poslaneckej imunity? Prečo a ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, sme za zrušenie Poslaneckej imunity. V bode 102 programu SaS sa k tomu hovorí:

Poslanecká imunita nie je osobnou výhodou poslanca, ale zárukou jeho nezávislosti ako člena zákonodarného zboru vo vzťahu k iným zložkám štátnej moci a ako taká by mala byť zachovaná. Problém nastáva vtedy, ak sa zneužívaním imunity poslanec skrýva pred priestupkovým konaním alebo trestným stíhaním. SaS navrhuje: obmedziť poslaneckú imunitu zrušením odsekov (3) a (4) článku 78 Ústavy Slovenskej republiky.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

EDS je za obmedzenie poslaneckej imunity tak, aby sa vzťahovala iba na hlasovanie a výroky v NR SR. Prečo? Ľudia ktorí nie sú dostatočne bezúhonní a spoľahliví, alebo ľudia páchajúci pre spoločnosť nebezpečné činy, nemôžu byť najmä z etického, ale i faktického hľadiska zákonodarcovia, tvorcovia všeobecne záväzných noriem.

Ako? Ak to nepôjde cez zákonodarný zbor, tak potom uplatnením formy priamej demokracie - plebiscitom.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Je nemysliteľné, aby politik mal väčšiu práva a ochranu pred zákonom ako bežný človek, ktorý politika živí zo svojich daní. Imunitu treba čo najskôr zrušiť v plnom rozsahu. Po nástupe do parlamentu sa všetci poslanci za SDĽ vzdajú poslaneckej imunity.

Zabezpečíte, aby mohli byť do politických pozícií nominovaní iba odborne spôsobilí, kvalifikovaní ľudia? Aký máte názor na odbornú spôsobilosť politicky obsadzovaných funkcií vo verejnej správe?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, máme pripravené systémové zmeny. Stanoviť v rámci zabezpečenia proti zneužívaniu inštitútu doživotného menovania sudcov, vykonať každé 4 roky verejnou atestačnou skúškou. Nezloženie skúšky bude mať za dôsledok zánik funkcie sudcu. Nahradiť doživotné menovanie sudcov menovaním na 8 rokov. Sudca počas trvania svojho sudcovského mandátu nebude môcť byť volený do ústredných orgánov štátnej správy ani do Národnej rady.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Len ľudia morálne na výši a odborne pripravení dokážu byť v politicky nominovaných funkciách prospešní pre celú spoločnosť. Tieto funkcie sa však v súčasnosti obsadzujú korupčným a klientelistickým spôsobom. Zväčša ide o zásluhovosť, o ľudí dostatočne politicky servilných, pričom sa vôbec neprihliada, či takýto nominant spĺňa odborné a morálne predpoklady. Odborná spôsobilosť je vo väčšine prípadov na veľmi nízkej úrovni. Je potrebné zabezpečiť, aby sa pri výbere ľudí prioritne prihliadalo na kvalifikačné predpoklady kandidáta pre daný odbor verejnej správy, jeho pracovné a životné skúsenosti a najmä na manažérske schopnosti úspešne riadiť ľudské zdroje. (dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Sme noví ľudia v politike. Od prvého začiatku sme presadzovali odbornosť a dosiahnuté výsledky. Preto sme sa spojili so Stranou zelených, ktorí kandidujú na našej kandidátke a najlepšie rozumejú zelenej politike. Agrárna strana vidieka, ktorá má rozpracovaný program a odborníkov na vidiek a poľnohospodárstvo. Strana občianskej solidarity, ktorá nie je spokojná so smerovaním krajiny. Obe taktiež kandidujú na našej kandidátke.

Ste za 100% bezúhonnosť sudcov? Aké reformy plánujete zaviesť v súdnictve?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Sme absolútne za 100%-nú bezúhonnosť sudcov. Program strany SaS vychádza z toho, že reforma súdnictva musí byť komplexná, ak má byť účinná. Preto časť nášho programu týkajúca sa súdnictva a spravodlivosti je najrozsiahlejšou zo všetkých častí nášho programu a aj podľa vyjadrení médií je najradikálnejší zo všetkých programov politických strán.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu politici a sudcovia neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

100% bezúhonnosť sudcov musí byť samozrejmosťou.

Je potrebné bezpodmienečne obnoviť a zabezpečiť apolitickosť súdnej samospráve. Naše súdnictvo sa momentálne nachádza v stave, kedy sa už nedá zreformovať zvnútra. Preto je potrebné bezodkladne prebrať zákonodarnou formou európske štandardy, čím sa v konečnom dôsledku tiež zvýši výkonnosť súdnictva.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

V prvom rade, súdy musia rozhodovať do niekoľkých mesiacov a nie do niekoľkých rokov. Je najvyšší čas, aby sa nielen vyvolení, ale aj každý človek dovolal spravodlivosti. Musíme odpolitizovať súdnictvo a posilniť úlohu Ústavného súdu ako najvyššieho orgánu, ktorý bude dohliadať na fungovanie súdnictva. Ústavný súd potrebuje viac právomocí, aby mohol dohliadať na to, že sudcovia rozhodujú včas a zároveň postihovať tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia.

10. diel nášho predvolebného seriálu (školstvo) má premiéru 29. mája 2010 na stránke www.cepta.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.biospotrebitel.sk.


Hodnotenie: 66.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií