BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
11. časť – Zdravotníctvo

30.05.2010 07:14
Zmeníte súčasný zdravotný systém, profitujúci z čo najväčšej chorobnosti občanov, na systém, založený prioritne na podpore zdravia? To je základná otázka, ktorú sme položili kandidujúcim politickým stranám do NR SR 2010. Ich odpovede nájdete nižšie...

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

11. ZDRAVOTNÍCTVO – zmena systému na podporu zdravia

Zmeníte súčasný zdravotný systém, profitujúci z čo najväčšej chorobnosti občanov, na systém, založený prioritne na podpore zdravia? Ak áno, ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu zdravotníctvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS navrhuje motivovať občanov k zvýšenej starostlivosti o svoje zdravie, najmä formou prevencie. Navrhujeme zaviesť bonus pri platbách na zdravotné poistenie pre všetkých dospelých obyvateľov. Pokiaľ poistenec vyčerpal na zdravotnú starostlivosť sumu v hodnote menšej ako polovica mesačného životného minima za celý rok a absolvoval predpísané preventívne prehliadky, bude mu vrátená polovica priemerného mesačného odvodu, minimálne však 30 eur. Do čerpania sa nebude započítavať účasť na preventívnych prehliadkach (napríklad gynekológ, stomatológ) a očkovanie.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

Cieľom zdravotníctva a nielen slovenského je zlepšenie zdravotného stavu obyvateltva a jeho spokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Na Slovensku v minulosti bežali preventívne programy, avšak z mnohých dôvodov mali malý efekt. V súčasnosti môžeme dokumentovať ich výsledky – mierny pokles úmrtnosti a predĺženie života. My jednoznačne podporujeme preventívne programy. Dobre vedenými preventívnymi programami sa dá znížiť úmrtnosť aj chorobnosť. Pozitívny výsledok je, že ľudia žijú dlhšie a majú lepšiu kvalitu života. (dokončenie)

Európska demokratická strana (EDS):

Pokiaľ by došlo k realizácii zmien v zdravotníctve zahrnutých v programovom vyhlásení EDS, určite by časom došlo k zníženiu chorobnosti, avšak v súčasnej situácii v prvom rade treba pátrať po tom, čo zapríčiňuje zvýšenú chorobnosť, ako aj diferencovať skutočnú chorobnosť od umelo vytvorenej podmienenej zlou ekonomickou situáciou a negatívnymi sociálnymi dôsledkami.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Zo zdravia sa stal obchod a pacient predmetom tohto obchodu. Musíme vrátiť pacienta na prvé miesto v každej ambulancii, poliklinike, či nemocnici, aby kvalitné zdravotníctvo bolo dostupné pre každého z nás, bez ohľadu na to koľko zarábame, či kde žijeme. Sociálna dostupnosť zdravotníctva znamená návrat k systému kvalitných rodinných lekárov v každej obci a meste, ale aj zrušenie doplatkov za lieky na predpis pre sociálne najohrozenejšie skupiny – deti, tehotné ženy a dôchodcov.

Zavediete prenesenie ťarchu vo výške min.50% finančných nákladov na liečenie ochorení zavinených vlastným pričinením pacienta? Ak áno ako a v ktorých prípadoch?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu zdravotníctvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Každý má právo na ochranu zdravia. SaS navrhuje zabezpečiť vyššiu transparentnosť pri platbách za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to nielen nezneužívaním zo strany pacienta, ale aj zo strany poskytovateľa. Navrhujeme zaviesť povinné informovanie o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa nepreplatí žiadny úkon, pokiaľ v dokumentácii nebude uvedená cena podpísaná pacientom.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

Správanie sa ľudí má až v 40% vplyv na zlepšovanie zdravotného stavu. Pri budovaní lepšieho zdravotného systému je potrebné myslieť na motivačné aspekty, ktorých výsledkom bude zodpovednejší prístup k svojmu zdraviu. Zdravotná politika, by mala mať za úlohu vynucovať si zodpovedný druh správania sa. Napríklad: zákaz fajčenia vo verejných priestranstvách, zvyšovanie ceny tabakových výrobkov, atď....Otázny je preto aj problém solidarity vo verejnom poistení, kedy tí ktorí sa starajú o svoje zdravie platia v tomto systéme na tých ktorí sa nestarajú o svoje zdravie, prípadne si ho vedome poškodzujú. (dokončenie)

Európska demokratická strana (EDS):

Nie, nakoľko nie sú stanovené presné kritériá, podľa ktorých si dané ochorenie navodil pacient v plnej miere sám. Na určenie týchto kritérií by museli zasadnúť odborné komisie, aj keď podľa súčasnej medicíny takmer pri žiadnom ochorení nie je možné vylúčiť genetickú predispozíciu, ktorú neovplyvníme vonkajšími faktormi.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

Podporíte rozvoj prírodnej a alternatívnej medicíny v SR? Ak áno, ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu zdravotníctvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS nemá námietky voči využívaniu prírodnej a alternatívnej medecíny pri zachovaní základných pravidiel obsiahnutých v legislatíve pre ochranu zdravia a podnikateľského prostredia.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

Súčasná medicína žije dobu medicíny dôkazov. Znamená to, že konkrétny terapeutický postup sa vtedy stane štandardným, ak je podložený dôkazmi získanými vo veľkých nezávislých klinických štúdiách a vo vedeckých laboratóriách. Ak má prírodná a alternatívna medicína takého dôkazy, nie je dôvod neakceptovať ich. Prírodná a alternatívna medicína má svoje výhody: obyčajne je lacnejšia, časť obyvateľstva jej dôveruje. Ak je naviac podporená objektívnymi výsledkami, nie je dôvod nezaradiť tento spôsob liečby do standadrných postupov.

Európska demokratická strana (EDS):

Áno, ale túto medicínu by mali vykonávať ľudia so zdravotníckym vzdelaním, zaviesť certifikát o nadobudnutom vzdelaní.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

(12. diel nášho predvolebného seriálu (elektronizácia spoločnosti) má premiéru 31. mája 2010 na stránke www.cepta.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.biospotrebitel.sk.)


Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií