BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
13. časť – Zelená práca a odpadové hospodárstvo

01.06.2010 07:40
Posledná časť nášho predvolebného dotazníka sa zameriava na pomerne nové termíny: „zelené“ pracovné miesta, „zero waste“ = 0. odpad... Ako si s touto problematikou poradili (všetky) dotázané politické strany, kandidujúce do tohtoročných volieb do Národnej rady SR, čítajte nižšie.

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

13. ZELENÁ PRÁCA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Budete riešiť nezamestnanosť na Slovensku aj „zelenými“ pracovnými miestami? Kde a ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Pre rozvoj zamestnanosti zásadne zlepšíme prostredie pre podporu pracovných miest. Znížime administratívu pre zamestnávateľov o 30%, zjednodušíme odvodový systém, zjednotíme výber daní, odvodov a ciel, pre živnostníkov zavedieme možnosť platenia licencií namiesto daní a odvodov, zmeníme Zákonník práce tak, aby sa zjednodušilo zamestnávanie ľudí, podstatne zlepšíme elektronické služby štátu pre úsporu času a nákladov zamestnávateľov i zamestnancov. Zároveň presadzujeme princíp zachovania ochrany životného prostredia.

Sloboda a solidarita (SaS):

Prostredníctvom existujúcich poľnohospodárskych dotácií budeme motivovať malých a stredných podnikateľov k vykonávaniu ekologických poľnohospodárskych činností, a to aj v chránených územiach. Odbúraním byrokracie v podnikateľskom prostredí uľahčíme vytvorenie nových pracovných miest v každej oblasti.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu zelená práca a odpadové hospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Separácia odpadu(vytvoriť čaty z radu nezamestnaných), triedenie odpadu...,

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Štát musí prevziať plnú zodpovednosť za prácu, ktorú garantuje ústava. V regiónoch, kde investori, podnikatelia a ani obce nie sú schopné vytvárať dobré pracovné miesta, budeme podporovať aby verejnoprospešné štátne podniky (napr. Lesy SR, Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenská správa ciest) a obecné podniky boli jedným zo spôsobom ako štát ponúkne prácu každému, kto má záujem pracovať. Štát je lepší vlastník ako mnohí privatizéri, a určite je dobrý zamestnávateľ.

Podporíte zavedenie koncepcie 0-vého odpadu (tzv. „zero waste“) vo všetkých mestách a obciach SR? Čo budete v oblasti odpadového hospodárstva presadzovať?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Presadzujeme podporu separovaného zberu odpadu, v ktorom majú samosprávy kľúčovú úlohu a kde platí princíp platenia znečisťovateľom.

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS navrhuje zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti za vytváranie čiernych skládok odpadu, zrušenie Recyklačného fondu a majetok fondu previesť do Environmentálneho fondu. SaS podporuje minimalizáciu tvorby odpadu a v maximálnej miere využívať jeho recykláciu a energetické využitie.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu zelená práca a odpadové hospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

O-vý odpad - môže byť rozšírená zodpovednosť výrobcu za svoje výrobky. Neopomenuteľné sú však aj ekonomické nástroje. K podpore vyššej miery recyklácie vedú zálohové systémy. Dôležitá je tiež motivácia občanov triediť odpad. Súčasťou programu Zero Waste je tiež zvýšenie zamestnanosti v regióne prostredníctvom podpory ekonomických aktivít zabezpečujúcich opakované použitie výrobkov a recykláciu odpadov.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

Zavediete zálohovanie jednorazových nápojových obalov na Slovensku? Ako a kedy budete riešiť problematiku bioodpadu vrátane kuchynského bioodpadu?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Nie. Zálohovanie jednorázových odpadov by dnes viedlo ku tomu, že sa Slovensko môže stať smetiskom strednej Európy. Podporujeme významnejšiu úlohu separovaného zberu odpadu.

Sloboda a solidarita (SaS):

Nie, nenavrhujeme zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov. V oblasti problematiky zavedenia povinnej separácie biologicky rozložiteľných odpadov sme za odklad stanoveného termínu, z dôvodu nepripravenosti spoločnosti realizovať túto úlohu. V maximálnej miere podporujeme systém miestnych kompostárni na spracovanie bioodpadu.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu zelená práca a odpadové hospodárstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Hospodárstvo obalov a odpadov z obalov vyžaduje vytvoriť systémy pre návratnosť, zber a zhodnotenie, zaistenie maximálnej možnej návratnosti obalov a odpadov z obalov. V oblasti odpadového hospodárstva sú oprávnenými žiadateľmi pre všetky projekty vyššie územné celky (VÚC). Environmentálna integrácia Slovenskej republiky si vyžaduje zvýšenú pozornosť a politickú podporu na najvyššej úrovni. Zlepšuje sa integrácia ekonomických a sociálnych pilierov trvalo udržateľného rozvoja do kohéznej politiky (dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

(3. júna zverejníme sumárny list všetkých odpovedí, ktoré sme dostali od politických strán.)


Hodnotenie: 75%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010

  Reakcia

  Úplna katastrofa ... vedie politici vobec nieco o odpadovom hospodarstve?
  Rudolf Pado   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Zelená politikaNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií