BIO spotrebiteľ

Hrozno, prekračujúce 4-krát limit rezíduí pesticídov na našom stole!

29.06.2010 11:53 Zdroj: TS CEPTA, ZVOLEN, 29. 06. 2010
OZ CEPTA vykonala 16. 06. 2010 odber vzoriek potravín v rôznych obchodných reťazcoch Slovenska, hrozno dovážané z Maroka presahovalo 4x povolené limity rezíduí pesticídov nebezpečného fungicídu procymidone.

Legislatíva ani monitoring potravín v krajinách Európskej únie, resp. SR nezabezpečujú deklarovanú bezpečnosť potravín pre našich spotrebiteľov. Občianske združenie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA) so sídlom vo Zvolene poukazuje na tento fakt už niekoľko rokov, zatiaľ bez náznaku snahy o zmenu zo strany kompetentných inštitúcií na Slovensku.

Tri hlavné dôvody, prečo nie sú naše potraviny bezpečné:

 1. Monitoring pesticídov sa dnes vyhodnocuje na základe tzv. MRL1 limitov, tie nezohľadňujú toxicitu voči ľudskému organizmu, sú odvodené od správnej poľnohospodárskej praxe. Už v roku 2006 poukázali európske MVO na 60 prípadov, v roku 2008 už 600 prípadov, kedy limit MRL často niekoľkonásobne prekračoval limity ARfD2, resp. ADI3. V roku 2008 európske MVO žalovali Európsku komisiu za prijatie vysokých, spoločných limitov MRL, ktoré nechránili zdravie spotrebiteľov, ale záujmy pesticídového priemyslu. Úspešne. V roku 2010 Európska komisia pod tlakom toxikológov musela prijať prvé zníženia limitov MRL, v jednom prípade dokonca o 250 krát!
 2. Limity MRL nezohľadňujú kombinačný efekt pri výskyte dvoch a viacerých rezíduí pesticídov ani citlivé skupiny spotrebiteľov (napr. deti a tehotné ženy).
 3. Adresné výsledky monitoringov sú pre bežného spotrebiteľa neprístupné, všeobecne zhodnotenie monitoringu sa publikuje s min. ročným oneskorením.

Veríme, že nová vláda bude brať bezpečnosť potravín ako jednu zo svojich priorít. OZ CEPTA ponúka spoluprácu a opakovane navrhuje štátnej správe opatrenia, ktoré nás budú stáť minimum ale prinesú veľa:

 • zavedenie adresného a včasného informačného systému pre výsledky všetkých monitoringov cudzorodých látok v potravinách tak, aby boli na verejnej stránke prístupné ešte v čase predaja danej potraviny (sú platené z našich daní!),
 • vyhodnocovanie zistených výsledkov voči limitom humánnej toxikológie – ARfD a ADI, pri potravinách musí ísť v prvom rade o zdravie spotrebiteľa a nie o zisky producentov, resp. predajcov,
 • aktualizovať verejne prístupný „čierny zoznam“ predajcov a producentov tých výrobkov, ktoré prekročili limity MRL, ADI resp. ARfD. Financovanie monitoringu rezíduí pesticídov postaviť na príspevkoch tých, ktorí na pesticídoch profitujú,
 • zásadným spôsobom podporovať znižovanie používania chemických prostriedkov v poľnohospodárskej produkcii predovšetkým – cieleným výskumom, nezávislým poradenstvom, a viazaním akejkoľvek podpory na ekologickú, resp. integrovanú produkciu.

Z výsledkov monitoringu, ktorý bol vykonaný ako súčasť spoločnej iniciatívy európskej siete mimovládnych organizácií PAN-Europe, sa zo SR analyzovalo 10 vzoriek potravín, z toho vyberáme: hrozno z Maroka (TESCO), ktoré obsahovalo 6 rôznych druhov pesticídov, z toho procymidone 4x nad povolený limit MRL a paradajky z Poľska (LIDL) obsahujúce 4 rôzne druhy pesticídov. Pozitívne prekvapili jahody (BILLA), pri ktorých sa nezistili žiadne rezíduá pesticídov. Viac na www.cepta.sk a v priloženej tabuľke.

1.MRL – maximálny limit pre rezíduá pesticídov

2.ARfD – Akútna referenčná dávka (cudozorodej látky na zdravého a dospelého človeka )

3.ADI – Akceptovateľná denná dávka (cudzorodej látky na zdravého a dospelého človeka)

Kontakt: CEPTA - Daniel Lešinský; mob.: 0905 581 076; lesinsky@changenet.sk

Výsledky CEPTA monitoringu rezíduí pesticídov vzoriek potravín zakúpených v slovenských obchodných reťazcoch dňa 16. 06. 2010, ktoré boli analyzované v holandskom akreditovanom laboratóriu:

Číslo vzorky Obchodný reťazec Potravina Krajina pôvodu Rezíduá pesticídov

1.

TESCO

Hrozno

Maroko

procymidone, azoxystrobin, iprodione, myclobutanil, famoxadone, fenhexamid

2.

TESCO

Paradajky voľné

Slovensko

---

3.

TESCO

Paradajky, box

Španielsko

thiacloprid

4.

COOP-JEDNOTA

Paradajky

Španielsko

chlorpyrifos-methyl

5.

BILLA

Jahody

Španielsko

---

6.

BILLA

Paradajky voľné

Belgicko

hexythiazox, spinosad

7.

BILLA

Uhorky

Slovensko

---

8.

Kaufland

Paradajky

Španielsko

chlorpyrifos-methyl

9.

Kaufland

Uhorky

???

chlorpyrifos

10.

LIDL

Paradajky

Poľsko

Cyprodinil, fludioxonil, carbendazim, thiophanate-methyl

Procymidone – potenciálny karcinogén, reprotoxín a endokrinný disruptor (4x prekročený limit MRL) (www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/procymidone_tred.pdf 2005)

Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – inhibítor cholinesterázy a endokrinný disruptor

(http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33392 a
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35494)

Thiophanate-methyl – potenciálny karcinogén, reprotoxín a mutagén

(http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC34588)

Viac informácií na www.cepta.sk a www.pan-europe.info.


Hodnotenie: 93.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Daniel LešinskýKoordinátor projektu: Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR.


Člen občianského združenia CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.

Koordinátor platformy Agro-eko fórum.

Diskusia: Hrozno, prekračujúce 4-krát limit rezíduí ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Potravinová bezpečnosť
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií