BIO spotrebiteľ

Záhrady pre radosť detí aj veľkáčov
Komunitné a školské záhrady realizované o.z. Jalonka

23.08.2010 05:33
Ubehol už nejaký čas (zhruba rok a pol), odkedy občianske združenie Jablonka začalo realizovať projekt Praktické realizácie zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách. Ubehlo ho dosť na to, aby bolo badať prvé viditeľnejšie úspechy, kedy máme možnosť vnímať, ako sa prázdnym, nevyužitým priestorom začal prinavracať život alebo sme ho tu vdýchli. Je čas, kedy môžeme začať zhodnocovať doteraz dosiahnuté výsledky a zamýšľať sa nad tým, čo sa nám podarilo, a na čom musíme naopak ešte popracovať.

Počítame prvé živočíchy v záhradných jazierkach, tešíme sa z veľkej úrody bylín a pochutnávame si na prvých plodoch zo stromov a krov. Tešíme sa však aj zo vzniknutých dobrých vzťahov so žiakmi, učiteľmi, upratovačkami, či školníkmi, starostami a rodičmi.

Našim cieľom bolo vybudovať dokopy 12 komunitných a školských záhrad, šíriť povedomie o jedlých záhradách a zapájať čo možno najširšiu komunitu do procesu ich prípravy a tvorby. Prečo práve myšlienka jedlých záhrad? Čo nás k tomu viedlo?

Pri potulkách po Slovensku pozornejšiemu oku neunikne fakt, že pestré zeleninové a ovocné záhrady tak typické pre našu krajinu, pomaly ale isto ustupujú jednoliatym, uniformným, cintorínovým akoby z časopisu vystrihnutým záhradám. Sterilnosť, umelosť, okrasnosť, to sú prívlastky, ktorými možno tieto záhrady označiť. Predtým viacfunkčné záhrady sme obmedzili na jedinú funkciu, a to estetickú. Je to trend súčasnosti, ktorý so sebou prináša ako pozitíva, tak i negatíva. Avšak v dobe, kedy obchod s potravinami nadobudol globálny charakter, kedy si na raňajky dávame „čerstvý“ džús z opačného konca Zeme, či v období prehlbujúcich sa závislostí jednotlivcov i štátov od nadnárodných celkov, je priam nevyhnutné podporovať domácu produkciu potravín, propagovať myšlienku jedlých záhrad a utvárať pozitívny vzťah ľudí k tomuto zdroju obživy.

Čo majú záhrady spoločné

Bylinková špirála
Bylinková špirála
foto: o.z. Jalonka

Budovať záhrady sme doteraz začali na 14 rôznych miestach. Mnohé z nich sú už takmer úplne dokončené a ich ďalší osud zostáva v rukách tých, pre ktorých (a s pomocou ktorých) vznikli. Všetky školy a komunity sa zaviazali k starostlivosti o záhradu po dobu 10 nasledujúcich rokov. Jednotlivé záhrady sú si v mnohom podobné. V každej sú zastúpené podobné štruktúry ako vyvýšené záhony, slnečné pasce, bylinkové špirály, jazierka, chodníčky, záhony rôznych tvarov (napr. kľúčové dierky, tvar motýľa, kvetu, srdca atď.), obilné lániky. Do niektorých sme umiestnili aj altánok, čo nám dalo priestor pre budovanie zelenej strechy. Napriek týmto podobnostiam si však každá zachovala svoj osobitý ráz, na každej je odtlačok tých, ktorí nám ju pomáhali budovať. Pri dizajne to boli predovšetkým deti a komunity so svojimi návrhmi a želaniami. Pri budovaní týchto záhrad nám ide aj o poukázanie na ich mnohofunkčnosť - teda nielen estetiku, ale najmä jedlosť, popritom však o podporu kreativity, relax, možnosť pohybu, možnosť niečo sa tu naučiť, inšpirovať sa prírodou a podporiť biodiverzitu - pestrosť zastúpenia rastlín a živočíchov, ktoré sa tu postupne usádzajú. Nezabúdame na lieky a koreniny zo záhrady, naše záhrady produkujú množstvo bylín, z ktorých si deti varia čaj, alebo ich využijú na tvorbu masážneho olejčeka, či voňavého vankúšika. Možností, ako využiť záhradné produkty, je veľa. Záhrady môžu byť aj inšpiráciou, môžete sa tu nadchnúť pre nový tvar záhona, ktorý s vami určite radi vybudujú vaše deti, alebo pre zelenú strechu, ktorá zlepší klímu na vašom dvore. V neposlednom rade chceme poukázať na prvok využitia daností a možností priestoru, ktorý nám slúži ako východisková situácia, a tak veľa využívame odpady - bioodpady, staré tehly, miestne kamene.

Záhrada v ZŠ Jablonové

Radi by sme vás bližšie previedli niektorými záhradami, prijmite teda pozvanie na malú dobrodružnú prechádzku. OZ Jablonka sídli v Jablonovom a so Základnou školou v Jablonovom spolupracujeme už niekoľko rokov, preto tu – doma, začneme. Tu sa nám podarilo vybudovať prvotné záhradné štruktúry (bylinková a kvetinová špirála, jazierko, slnečná pasca). Okrem stromov, krov a iných rastlín, ktoré sme dosadili, sme vypočuli aj tajné želania detí a vybudovali sme záhradný bunker. Za pomoci našich dobrovoľníkov a za asistencie školákov sa vyhotovila drevená konštrukcia. Vnútro sa vystlalo slamenými balíkmi a celé telo bunkra deti omietli hlinenou omietkou, ktorú si sami vyrobili, sami sa účastnili celého procesu výroby prvej vrstvy hlinenej omietky- vyťažili hlinu, primiešali vodu, piesok, slamu. Na fotke môžete vidieť ako si omietku miešali. Na jednoduchú strešnú konštrukciu sme umiestnili kaučukovú fóliu a okolo celého bunkra vytvorili spleť vŕbových konárov, ktoré plánujeme nechať obrásť divokým brečtanom či viničom. Bunker tak bude v budúcnosti ukrytý pod hustým rastlinným porastom.

Čo je tu dôležité? Ak deti po niečom túžia, niečo chcú vylepšiť v mieste svojho žitia, vo svojej škole, či komunite, na základe takejto aktivity sa môžu naučiť, že to dokážu, a to vďaka svojej hlave, svojmu srdcu a svojimi rukami, pretože sami prispejú k plánovaniu, tvorbe aj realizácii takéhoto dielka. Deti najprv kreslili návrh bunkru, potom ho spolu s nami postavili, bola to pre nich práca, ale aj veľká zábava, a teraz si ho užívajú.

Ďalším záhradným prvkom je altánok vyhotovený tradičnými tesárskymi technikami a jednoduchá skalničková zelená strecha. ZŠ v Jablonovom je malotriedna škola. V jej budove sídli aj materská škola a tak sa o priestor školského dvora neraz delia. Vďaka týmto spomínaným štruktúram a pomerne rozrastenejšej vegetácii získal tento školský dvor svojbytný ráz, ideálny priestor pre detské hry a schovávačky. Školská záhrada bola vybudovaná za pomoci dobrovoľníkov z OZ Jablonka a veľkej účasti samotných detí- čo sa dalo v malotriednej škole jednoduchšie zabezpečiť ako vo viactriednych veľkých školách. Jablonovské deti ako priami odchovanci vidieckeho prostredia chceli aktívne zasahovať do tvorby záhrady. Okrem samotného dizajnovania či výsadby sa starajú aj o zber úrody, zberanie bylín, ich sušenie, učia sa vyrábať liečivé oleje či čajové zmesi. Túto záhradu možno skutočne označiť ako záhradu detí, ktorých sny sme sa - za ich výraznej účasti - pokúsili uviesť do reality. Deti sú s ňou pevne spojené a veríme, že tento vzťah vydrží aj po tom, čo zo školy odídu. Ak by sme mali vyhodnotiť , čo sa deti naučili, nestačila by nám tu celá strana - ale aspoň zopár zaujímavostí: sadili stromy, byliny, veľa pracovali so záhradným náradím, vyrobili bylinkový olejček, postavili slamenú stenu bunkra (pomocou drevených lieskových klincov, ktoré si tiež sami vyrobili a ktorými spájali jednotlivé balíky), naučili sa vyrobiť hlinenú omietku, aj ňou rukami omietali, pod dohľadom majstra tesára vyrábali záhradnú lavičku, sadili zeleninku aj skalničky na strechu, ......a dúfame, že pochopili to hlavné, že dokážu veľmi veľa, ak nebudú čakať, že im všetko spravia dospelí, ale sami otvoria hlavy a srdiečka a priložia ruky k dielu, že sú úžasné tvoriví a šikovní, najmä, ak im v tom pomáha príroda, ako fantastický zdroj inšpirácie a učenia.

Záhrada v ZŠ Kuchyňa

Záhon - kľúčová dierka
Záhon - kľúčová dierka
foto: o.z. Jalonka

Priestor záhrady je situovaný v bočnej časti školského dvora, hneď vedľa už vysadených záhonov a v blízkosti kurníka. Je to pekný priestor, avšak pôda na tomto mieste nie je veľmi kvalitná a je zároveň nedostatkovým tovarom. Pracovali na nej predovšetkým dobrovoľníci v rámci jednodňových brigád, ekozáhradného tábora či workshopu. Jej súčasťou je jazierko, špirála (hojne rozrastená, s bohatou úrodou bylín), vysadené kríky a stromy, vyvýšené záhony a altánok. Ten sa môže pýšiť hlavne zelenou strechou - výsledok jednodňového workshopu, ktorého sa zúčastnili ako mamičky s deťmi, tak aj sympatizanti strešných záhrad. Workshop prebiehal pod odborným vedením, jeho súčasťou bola aj teória budovania strešných záhrad. Táto záhrada, ktorá by mala mať vzdelávaciu a výchovnú funkciu, si vyžaduje ešte kúsok času a energie.

Záhrada v ZŠ Rohožník

Budovanie záhrady v tejto škole sme vnímali ako výzvu z viacerých dôvodov- táto obec je charakteristická vysokou kriminalitou mládeže, ich kontaktom s drogami, žiakmi s nedostatkom príležitostí. Napriek tomu, že ide o obec, mnoho detí doma v záhrade nepracuje, nemá s ňou kontakt. Tiež ide o priestor, na ktorom sa okrem trávnika nenachádzalo nič, budovanie záhrady na tomto školskom dvore bolo vnímané priam ako nevyhnutnosť. Z toho prirodzene vyvstali aj základné funkcie tejto záhrady. Tou sú vzdelávacia, náučná a okrasná záhrada, záhrada ako ukážka rastlinstva a drobného živočíšstva, priestor pre relax a inšpiráciu... Realizovaná bola predovšetkým za pomoci samotných školákov. Žiaci zo špeciálnej triedy prejavili nevšedný záujem a pracovitosť pri jej budovaní. Pozostáva zo slnečnej pasce (špeciálny typ vyvýšeného záhona), jazierka, špirály, záhonov v tvare kľúčových dierok, kompostoviska, štrkového chodníka, radu kríkov a stromov. Záhrada tu vystupuje skutočne ako učebná pomôcka. Škola si vytvorila svoj systém starostlivosti o záhradu, aktívne sa venuje jej údržbe. Vyskúšali sme tu aj špecialitku- tvorbu záhona priamo na betónovej terase.

Záhrada v ZŠ C.S.Lewisa – Narnia, Bratislava

Prírodné jazierko
Prírodné jazierko
foto: o.z. Jalonka

Záhradu sme začali budovať v zadnej časti školského dvora, išlo o obdĺžnikovitú plochu s niekoľkými vyrastenými neovocnými stromami. Do budovania záhrady boli zapojení predovšetkým rodičia počas školských brigád a firemní dobrovoľníci počas jednodňovej akcie. Jej budovanie bolo teda skôr názornou ukážkou alternatívneho záhradníčenia, aktívny relax prostredníctvom pracovnej činnosti a teambuilding ako vedľajší produkt. Výsledky sa vďaka veľkému počtu brigádnikov dostavili veľmi rýchlo. Jednotlivé štruktúry sú veľmi efektné, rýchlo a kvalitne vytvorené, predovšetkým vďaka vynikajúcej organizácii samotnej školy. Vybudovali sme niekoľko vyvýšených záhonov, jazierko, špirálu, atď. Rodičia či firemní dobrovoľníci (z nich sa niektorí po veľmi dlhej dobe dostali k manuálnej práci) túto činnosť ocenili, jednotlivé nápady boli inšpiráciou pre ich vlastnú, balkónovú, či väčšiu záhradu. Je to relaxačno-vzdelávacia, ukážková záhrada.

Záhrada - Mlyn Klepáč

Podobnú funkciu plní aj záhrada v areáli Mlyna Klepáč. Mlyn Klepáč ako centrum vzdelávacích aktivít si vyžadoval i vybudovanie ukážkovej záhrady. Má prispievať k budovaniu trvalo udržateľných hodnôt, rešpektu a úcty k prírode. Touto záhradou sa snažíme tieto hodnoty rozvíjať ďalej. Jednotlivé prvky by mali byť zároveň efektné, aby sme oslovili touto myšlienkou široké vrstvy mestského obyvateľstva, rodiny s deťmi, ktoré trávia víkendy v prostredí Železnej studienky. Počas pracovných brigád sme vybudovali špeciálny záhon v tvare motýľa, skalničkový záhon, rad stromov a krov. Záhon v tvare motýľa vznikol z nápadu dobrovoľných brigádnikov. Ovocné stromy sme vysadili podľa pôvodného plánu – v mieste súčasného záhradného posedenia pred mlynom, kde bol pôvodne ovocný sad. Medzi potokom a miestom pre stanovanie sme vytvorili živý plot zo samých dobrôt a v zadnej časti vtáčí raj- výsadbu krov a stromčekov, ktoré obľubujú vtáčiky- kvôli jedlu, aj možnosti zahniezdiť.

A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho a prechádzať sa v ďalších záhradách, pretože máme za sebou kus práce, kopec nových záhonov, jazierok, kopec posadených stromov, krov, bylín, ale aj príjemné stretnutia s ľuďmi- deťmi a rodičmi, ktoré nás motivovali k ďalším nápadom a posilňovali v misii šírenia myšlienky jedlých prírodných záhrad.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Žaneta Halászová a Erika Galanská
o.z. Jalonka


Hodnotenie: 91.4%, 7 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Diskusia: Záhrady pre radosť detí aj ...    Pridať názor na článok    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií