BIO spotrebiteľ

Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

02.08.2011 07:50
Skôr než začnete čítať tento článok, skúste si položiť niekoľko otázok: Kupujete biopotraviny? Ak áno, prečo? Aké dôvody môže mať spotrebiteľ, ktorý nekupuje biopotraviny? Uprednostňujete lokálne potraviny pred dovozovými? Prečo?

Ak ste si odpovedali na tieto otázky, môžete porovnať Vaše dôvody s dôvodmi amerických spotrebiteľov...

Ekologický chov znamená plus pre welfare zvierat - ekofarma Sklené
Ekologický chov znamená plus pre welfare zvierat - ekofarma Sklené
foto: Boris Baláž

Zepeda a Deal z Univerzity vo Wisconsine skúmali motiváciu spotrebiteľov ku kupovaniu biopotravín a rovnako dôvody, prečo biopotraviny nekupovať. Vzorkou bolo 25 spotrebiteľov z rozličných vrstiev spoločnosti. Formou interview im výskumníci kládli otázky ohľadne kupovania potravín, stravovacích návykov, postojov k vareniu apod. Na základe ich odpovedí boli spotrebitelia rozdelení do troch úrovní konzumácie – „ťažkí“ biospotrebitelia (11), „ľahkí“ biospotrebitelia (7) a konvenční spotrebitelia (7).

Z výskumu vyšlo viacero zaujímavých zistení (samozrejme platných nanajvýš pre americkú populáciu). Ako téma sa často objavovali lokálne potraviny, preto Zepeda a Deal do výskumu zahrnuli aj tento aspekt. V tabuľke sú uvedené dôvody, ktoré sa v interview najčastejšie opakovali:

PREČO KUPOVAŤ BIO

 • vyhnúť sa pesticídom/ hormónom
 • vyhnúť sa zaťažovaniu pôdy
 • kvalita/ chuť
 • lepšie zaobchádzanie so zvieratami
 • vyššia výživná hodnota
 • vyhnúť sa šíreniu chorôb

PREČO NEKUPOVAŤ BIO

 • cena
 • nedostatok vedomostí o výhodách bio
 • cynika/ nedôvera značke
 • návyky/ „zaseknutie“ v rutine
 • malá motivácia variť

PREČO KUPOVAŤ LOKÁLNE PRODUKTY

 • šetrenie energie (benzín)
 • podpora lokálnej ekonomiky
 • boj proti veľkým spoločnostiam
 • vyhnúť sa šíreniu chorôb
 • kvalita/ čerstvosť
 • zaobchádzanie so zvieratami
 • špecifické oblasti sú dobré pre špecifické potraviny
 • zaobchádzanie s pracovníkmi
 • dodáva to regiónu jedinečnosť
 • zaobchádzanie s pôdou

A teraz už spomínané zistenia, ktoré vyplynuli z výskumu. Niektoré sú pre ilustráciu doplnené autentickými (a voľne preloženými) výpoveďami respondentov. Dôvody, prečo kupovať biopotraviny sú označené +, naopak odrádzajúce dôvody majú znamienko -.

ZDRAVIE +

 1. Najviac spotrebiteľov začne kupovať biopotraviny, aby sa vyhli pesticídom.
 2. Dôvodom, prečo mnohí začnú jesť biopotraviny, sú závažné životné udalosti ako narodenie dieťaťa, úmrtie milovanej osoby či zdravotný problém v rodine.
 3. Ďalším zdrojom motivácie pre kupovanie biopotravín sú výživové obmedzenia spotrebiteľov (vegetariánstvo, vegánstvo, bezlepková diéta...)

„Poznám priveľa ľudí so sklerózou multiplex a Parkinsonom a rakovinou prsníka a všetkými tými poruchami, ktoré súvisia s estrogenovými zložkami v pesticídoch“.

„Bio zelenina pochádza zo zdravej pôdy, ktorá nebola narušená chemickými hnojivami, takže sú jednoducho výživnejšie a lepšie“.

BIO znamená aj viac pestrosti - špaldové pečivo
BIO znamená aj viac pestrosti - špaldové pečivo
foto: Klaudia Medalová

INFORMÁCIE + / NEDOSTATOK INFORMÁCII -

 1. Biospotrebitelia vyhľadávajú informácie na internete, v knihách a kuchárskych knihách častejšie než ostatní spotrebitelia.
 2. Pre biospotrebiteľov je dôležité vedieť, odkiaľ jedlo pochádza. Cenia si tiež osobný kontakt s farmármi.
 3. Asi dve tretiny konvenčných spotrebiteľov uviedlo, že pri nakupovaní potravín sa spolieha na niekoho iného. Tiež bolo pre nich ťažké uviesť dôvody, prečo by niekto mal kupovať biopotraviny.

„Nevidím žiadne výhody, pretože, chápete, nemôžem ochutnať tie chemikálie“.

„Nie som si istý, či môžem veriť značke bio v takom Wal-Marte, keď zvážim že takmer všetko, čo predávajú je vyrobené v Číne... je to naozaj alebo je to len fantazijné bio?“

KVALITA +

 1. „Ťažkí“ biospotrebitelia častejšie než ostatní spotrebitelia považujú biopotraviny za výživnejšie, kvalitnejšie a lepšej chuti. Tiež to môže súvisieť s intenzívnejším vyhľadávaním informácii; vedecké výskumy potvrdzujú, že bioprodukty obsahujú menej pesticídových a dusíkatých zvyškov ako konvenčné produkty, a že niektoré biopotraviny majú vyšší podiel antioxidantov ako ich konvenčné ekvivalenty (Winter a Davies, 2007).

„Tá kvalita jedla je ťažko poraziteľná“

„Jednoducho to chutí lepšie“

Biopotraviny - výborná chuť a menej prídavných látok
Biopotraviny - výborná chuť a menej prídavných látok
foto: Klaudia Medalová

VARENIE +

 1. Spotrebitelia, ktorí sa naučili variť neskôr (boli menej vystavení návykom v rodine), kupujú biopotraviny častejšie. Tí, ktorí sa naučili variť počas dospievania (keď boli biopotraviny menej známe a dostupné), sa častejšie držia naučených návykov.
 2. Spotrebitelia, ktorí varia z biopotravín, varia radi a pre radosť častejšie než ostatní spotrebitelia.

LOKÁLNE POTRAVINY +

 1. Asi tretina biospotrebiteľov cíti, že lokálne potraviny sú pre nich dôležitejšie než biopotraviny (boj proti veľkým spoločnostiam, ktoré začínajú ovládať aj trh s biopotravinami, ničia variabilitu a privádzajú malých podnikateľov na mizinu).
 2. Konvenční spotrebitelia podporujú lokálne potraviny z personálnych a kultúrnych dôvodov. Tiež veria, že sú čerstvejšie a lepšie. Biospotrebitelia si okrem toho cenia aj menšiu spotrebu energie a lepšie zaobchádzanie so zvieratami.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE +

 1. Čím viac biopotravín spotrebiteľ konzumuje, tým pravdepodobnejšie tak robí na prvom mieste z environmentálnych dôvodov. Motiváciou „ľahších“ konzumentov biopotravín sú predovšetkým zdravotné dôvody.

STEREOTYPY -

 1. Biospotrebitelia sú niekedy ostatnými spotrebiteľmi vnímaní negatívne. Jeden respondent ich charakterizoval slovami „dlhovlasí, slnovrat oslavujúci, stromy objímajúci kvetovaní pankáči“. Samozrejme, toto tvrdenie je extrémom, určite ale podobné stereotypy nie sú výnimkou ani u nás.

CENA -

 1. Tí, čo kupujú biopotraviny, nie sú bohatší než tí, čo nekupujú.
 2. Vyššia cena biopotravín je považovaná za bariéru rovnako u ľudí s nízkym a vysokým príjmom.

„Nehovorím, že máme veľa peňazí, pretože nemáme. Rozdiel je v tom, ako sa rozhodneme utratiť naše peniaze.“


Biopaprika - bez obavy o zvyšky pesticídov
Biopaprika - bez obavy o zvyšky pesticídov
foto: Klaudia Medalová

Keď to zhrnieme, postoj ku kupovaniu biopotravín (a lokálnych potravín) do určitej miery súvisí s našimi hodnotami. Ak je u spotrebiteľa na prvom mieste životné prostredie, zdravie, prosperita regiónu, rozhodne sa často pre biopotraviny. Ďalším faktorom sú informácie – ich nedostatok môže byť dôvodom negatívneho postoja k biopotravinám. Niektorí spotrebitelia biopotravinám nedôverujú, či už kvôli stereotypom, alebo z odporu k veľkým spoločnostiam, v ktorých sa biopotraviny vyskytujú čoraz viac. Preto mnohí spotrebitelia uprednostňujú lokálne potraviny pred bio. Voľbu ovplyvňujú aj návyky z domu a postoj k vareniu. No a samozrejme kto už biopotraviny ochutná, oceňuje ich kvalitu a chuť :-)

Toľko k Wisconsinu. Ale teraz dôležitejšie – ako je to u vás? Súhlasíte s uvedenými zisteniami? Máte na to iný názor? Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše názory a skúsenosti v diskusii...

Zdroje:
Zepeda, L., & Deal, D. (2009). Organic and local food consumer behavior: Alphabet Theory. International Journal of Consumer Studies, 33, 697-705. [Prevzaté z databázy EBSCOhost].

Winter, C.K. & Davis, S.F. (2007) Are organic foods healthier? CSA News, Vol. 52, No. 4, 2–13.


Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Kristína MedalováŠtudentka Psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Návštevuje Univerzitu Novej Doby v Prahe.


Diskusia: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať ...

  BIO si odporuje samo sebe :-(

  BIO zeleniena dovezena na Slovensko by automaticky uz nemala byt BIO, ak je na Slovensku mozne dopestovat rovnaky druh zeleniny. Bodka!
  Katarina   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  A pritom je ešte treba zdôrazniť, že "BIO" na papieri nie je "BIO" na tanieri.
  Ján ŠLINSKÝ   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  pri všetkej úcte, p. Šlinský - vy viete, že Vašej "viac než bio" zeleninke dám vždy prednosť pred BIO zeleninou od neznámych producentov, ale vyjadrenia typu že BIO aj tak nie je BIO ma nebavia, ak nie sú podložené jednoznačným a potvrdeným zistením z terénu, či potvrdeným zlyhaním systému kontroly ekologického poľnohospodárstva - ak taký poznatok máte, sem s ním - iba tak môžeme ten systém vylepšiť, postaviť na nohy, dôverovať mu (stále vychádzajúc z toho, že pôvodná myšlienka systému ekologického poľnohospodárstva je dobrá a zmysluplná a odhliadnuc od tej byrokracie, ktorá ju žiaľ v súčasnosti sprevádza...)
  ďakujem za pochopenie :-)
  Richard Medal   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  BIO - ako povodna pekna a uslachtila myslienka sa prebujnelou byrokraciou a ziskustivostou vacsiny obchodnikov zdiskreditovala nielen na Slovensku. Indicki polnohospodari s ktorymi na tuto temu okrem inych komunikujem mi prakticky potvrdili, ze BIO je dnes v ich prostredi vnimane ako ciste obchodna znacka na zdovodnenie vyssej ceny dovozovych "BIO" potravin a produktov najma. Zaujimavy pohlad na tuto temu z Kanady si mozete precitat a vypocut aj tu: http://www.isitorganic.ca

  Osobne si vysoko vazim poctivu snahu a pracu Richarda a Klaudii Medalovcov, ktorych neunavnu osvetovu, vzdelavaciu a propagatorsku snahu v podmiekach Slovenska vnimam ako svetlu vinimku z obchodneho BIO-biznisu. Ten sa z roka na rok coraz viac zdiskreditovava v ociach ludi, co do problematiky vidia hlbsie.

  Ako system vylepsit? Napriklad aj aj tym, ze na oficialnej stranke platenej aj z nasich dani najdeme vsetkych ekologickych farmarov na Slovensku. Dnes ich tam nanajdete - http://ec.europa.eu/agriculture/organic/contact-list/find-institution_sk

  Pekne oficialne loga, draho zaplatene ochranne znamky a dlhy zoznam smernic a nariadeni skor odraduju, ako pomahaju ekologicky citacim a konajucim farmarom/gazdom robit svoju pracu.
  Michal Demes   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  S pojmom „BIO“ operuje veľmi široká vrstva respondentov, ktorí v hrubom delení sú buď to ezoterický, romantický, teoretický, platonický zamilovaný do ideálu „BIO“ alebo technokraticko, marketingovo, byrokratický, využívajú značku „BIO“.
  Už tu je fakt, že chápanie slovka „BIO“ jednej skupiny, nie je v zhode s chápaním slovka „BIO“ druhej skupiny. A aj preto sa môže zdať, že si nerozumieme. Nakoľko sa však osobne poznáme, a naše zoznámenie sa bolo priamo podmienené záujmom o ideál „BIO“ nemám problém s Vami diskutovať. Problém mam však s byrokraciou slovenského spôsobu oficiálneho riešenia ideálu „BIO“ A preto tvrdím že minimálne v prípade zeleniny, „BIO“ na papieri nie je a ani nikdy nebude aj „BIO“ na tanieri.
  K dôkazu:
  Prívlastkom BIO je možné označovať produkty ktoré spĺňajú náležitosti určené v zákone a oprávnená kontrolná a certifikačná organizácia splnenie týchto náležitosti formálne potvrdí.
  Neviem do akej miery boli papiere dokladujúce „BIO“ kvalitu , v nemeckých klíčkoch s agresívnym kmeňom baktérii E.coly, po byrokratickej (papierovej) stránke OK. V každom prípade po „BIO“-logickej stránke určite tie klíčky OK neboli, lebo ľudia na to zomreli.
  Moje presvedčenie pestovateľa je že, zeleninu s prívlastkom „BIO“ v jeho pôvodnom význame slova (zdravá pôda, zdravé rastliny, zdravé zvieratá, zdraví ľudia) môžeme mať na tanieri, len ak pri jej pestovaní vylúčime agrochemikálie, byrokratov a dotácie na plochu.
  Ján ŠLINSKÝ   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  podstata systemu ekologickeho polnohospodarstva je v motivovani vyrobcov, aby nepouzivali chemiu - ale co robit, ked slovenski pestovatelia nechcu a chemiu pouzivaju? ja dam potom prednost pred striekanou slovenskou zeleninou tej nestriekanej dovezenej z Rakuska ci z Ciech; ale suhlasim, ak by bola slovenska bioprodukcia, s radostou jej dam prednost :-) ale rozhodne by som to nechal na vybere spotrebitela
  Richard   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: BIO si odporuje samo sebe :-(

  Chcet mi tymto Vasim vyhlasenim potvrdit ze na Slovensku nie je ani jeden pestovatel BIO zeleniny?
  Katarina   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  Skoda ze sa autorka nevenuje lokalnemu prostrediu ale nepriamo podporuje svet svetovych cien potravin :-(
  hrbolate koleso   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  Dobrý deň, rozmer lokálnych potravín je súčasťou výskumu. Okrem dôvodov, prečo kupovať lokálne potraviny je uvedený aj fakt, že "Asi tretina biospotrebiteľov cíti, že lokálne potraviny sú pre nich dôležitejšie než biopotraviny (boj proti veľkým spoločnostiam, ktoré začínajú ovládať aj trh s biopotravinami, ničia variabilitu a privádzajú malých podnikateľov na mizinu)". Toto vyjadrenie naopak podporuje lokálne potraviny na úkor bio. Tiež si dovolím podotknúť, že cieľom článku nie je PODPOROVAŤ to či ono, ale objektívne INFORMOVAŤ. V článku neprezentujem svoje názory, iba podávam názory druhých a nabádam čitateľov k vyjadreniu ich názorov.
  Samozrejme ďakujem aj za ten Váš :)
  Kristína Medalová   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  Lokalne bolo myslene ako tu na Slovensku. Uvedomujem si ze prelozit nieco je jednoduchsie ako nieco vytvorit, ale bolo by to zrejme zmysluplnejsie.
  hrbolate koleso   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Re: Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  no - kritizovat je este ovela ovela jednoduchsie ako nieco prelozit :-)

  ale konstruktivne: ponuka slovenskych, regionalnych, toboz BIO potravin je strasne slaba, a tato situacia sa nevylepsi, ak slovensky (bio)spotrebitel, ale aj perspektivny (bio)producent budu demotivovani vecnymi utokmi na podstatu bio- a eko-produkcie (zo strany medii, od pivnych stolov, ale aj z vlastnych radov)...
  Richard   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  Kristínke vďaka za príspevok, zaujímalo by ma, ako by dopadol prieskum na Slovensku :O). K prebiehajúcej diskusii: ako to už v ľudskej spoločnosti býva, dobré myšlienky nie vždy idú úplne tou cestou, ktorú si predstavoval ich pôvodca... a keď sa k nim dostanú úradníci... :O) Rozumiem úvahe v zmysle \"nie je BIO ako BIO\". Avšak spochybňovať celý systém ako taký? S tým sa nestotožňujem. Spotrebiteľ nech premýšľa (to od neho obchodné reťazce nechcú...) a vyberie si.
  Pozrite napr.
  http://www.svps.sk/potraviny/spotr_info_hydinove_maso.asp

  Podľa ľudí z môjho okolia usudzujem, že záujem o BIO (alebo aj gazdovské, domáce, neonálepkované výrobky) je, problém je od koho a kde. Prácu p. Šlinského, p. Nemcovej, rodiny Roziakovej a ďalších si veľmi vážim.
  Zuzana Gallayová   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Re: Motivácia amerických spotrebiteľov kupovať BIO... A Vaša?

  ... ako by dopadol prieskum na Slovensku ???

  Na Slovensku kupuju ludia zeleninu z Rakuska a Ciech, lebo na Slovensku sa biozelenina sa nepestuje. Aspon tak to vyplyva z prispevkov v tejto diskusii :O).

  Uz mi zaplo, preco clanok je o Amerike a nie o tom ako je to u nas.
  Katarina   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Slovo redakcieNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií