BIO spotrebiteľ

SKOČ DO ŽIVOTA!

28.03.2012 22:13
Centrum environmentálnych aktivít predstavuje inovatívny projekt, ktorý využíva prieskum na internete a v teréne a učí 10-14 ročné deti o udržateľnom jedle, bývaní, cestovaní, doprave a spotrebe.
Aktivita ekodom
Aktivita ekodom
foto: SZŠ Nová Dubnica

Aj vy máte pocit, že školské osnovy sú nastavené na príliš teoretické, úzko-predmetové vzdelávanie? Do akého predmetu by ste napr. zaradili výučbu o pasívnych domoch, udržateľnom cestovaní, prídavných látkach v potravinách, spravodlivom obchode či jedle z blízka? Aktivity projektu „Skoč do života“ sú iné – učia pre život.

Skoč do života (v originále Mind the Gap) je inovatívny projekt, ktorý školu približuje ku každodennému životu. Jeho cieľom je rozvíjať zručnosti a postoje pre udržateľnú budúcnosť a prepojiť školské vzdelávanie s potrebami miestnych komunít. Je určený deťom vo veku 10-14 rokov.

Aktivity projektu vychádzajú z toho, čo jeme, ako nakupujeme, kde bývame, ako cestujeme v mieste bydliska či na dovolenky. Žiaci pracujú v tímoch a zberajú informácie prieskumom na odporúčaných internetových stránkach alebo „v teréne“ – v domácnosti, obchode, v okolí školy alebo v štvrti, kde bývajú.

Aktivity Skoč do života

Na stránke www.migaproject.eu je spolu 23 otestovaných online učebných aktivít, s voľne reprodukovateľnými pracovnými listami. Aktivity vychádzajú z každodenných životných situácií v piatich oblastiach:

Aktivita Jedlo z blízka - žiaci skúmajú stránku www.predajzdvora.sk
Aktivita Jedlo z blízka - žiaci skúmajú stránku
www.predajzdvora.sk
foto: SZŠ Nová Dubnica

Žiaci rozvíjajú zručnosti práce s internetom, hľadajú a spracovávajú informácie, rozvíjajú kompetencie v oblasti udržateľného spôsobu života - a UČIA SA PRE ŽIVOT!

Aktivity „Skoč do života“ sú typickým príkladom výučby naprieč učebnými osnovami. Keďže vychádzajú z reálneho života, obsahujú prvky rôznych predmetov, napr. Geografia, Biológia, Chémia, Etická výchova, Občianska výchova, Anglický jazyk... a ponúkajú príležitosť posunúť sa od úzko definovaných učebných cieľov k výchove environmentálnej, mediálnej, spotrebiteľskej a k udržateľnému životu.


Čo je webquest

Inovatívne vzdelávanie s internetom
Inovatívne vzdelávanie s internetom
foto: SZŠ Nová Dubnica

Projekt „Skoč do života“ je postavený na inovatívnej vzdelávacej metóde, ktorá má v anglicky hovoriacich krajinách zaužívaný názov „webquest“ (quest = hľadať alebo pátrať).

Výhodou webquestu je, že žiak pracuje s odporúčanými internetovými stránkami, ktoré zodpovedajú učebným cieľom a sú vhodné pre jeho vekovú skupinu (i keď na Slovensku je ešte málo vzdelávacích stránok pre deti, takže v porovnaní napr. s UK máme v tomto smere čo doháňať). Okrem toho, že surfovanie po internete deti baví, učia sa používať aplikácie a spoznávajú stránky, ktoré sa im zídu v každodennom živote ako online mapy, cestovné poriadky, farmy s predajom z dvora a pod.

Informácie o štruktúre webquestov a ako ich použiť v škole, nájdete na stránke projektu v časti Ako používať webquesty.

Ako sa projekt páči učiteľom

Prvé reakcie sú výborné.

Tá stránka je perfektná, veľmi sa nám ten projekt Skoč... páči. Koľko sa vždy musím chystať, hľadať materiál, napr. o dobrovoľníctve a tu je to krásne spracované, aj s videom. Super. Bude toho aj viac? (námetov, aktivít)...Tešíme sa.“

Takto spontánne na prvý vyskúšaný webquest „Sú tímy lepšie ako jednotlivci?“ formou E-mailu reagovala riaditeľka Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici Janka Kramárová.

Táto súkromná základná škola je partnerskou školou v projekte a uskutočnila pilotné testovanie webquestov. Ako ich hodnotili učitelia? Nech sa páči, pozrite sa na dotazníky spätnej väzby: Ako budú vyzerať domy v budúcnosti?, Je nové vždy lepšie? a Jedlo z ďaleka a z blízka.

O projekte

V rámci projektu boli vydané letáky a manuál pre učiteľov. Na požiadanie vám ich môžeme dodať.

Webová stránka s aktivitami „Skoč do života“ vznikla ako výsledok spolupráce 9 partnerov so zástupcami z UK, Holandska, Bulharska, Maďarska a Slovenska v rámci projektu „Mind the Gap“. Cieľom projektu bolo vytvoriť aktivity, ktoré pomáhajú odstrániť priepasť medzi tým, čo sa učí v škole a tým, čo človek potrebuje vedieť pre bežný život, ako aj predstaviť alternatívy pre udržateľný život (ekodomy, miestne a bio potraviny, verejná doprava, dobrovoľníctvo...).

Prieskum obalov - Súkromná ZŠ Nová Dubnica
Prieskum obalov - Súkromná ZŠ Nová Dubnica
foto: SZŠ Nová Dubnica

Aktivity "Skoč do života" boli vytvorené partnerskými organizáciami projektu. Ich obsah nemusí nutne odrážať postoje Európskej únie alebo jej členských štátov.

Projekt je v testovacom štádiu, stránka s aktivitami www.migaproject.eu bude plne funkčná od 15. apríla 2012. Ak nájdete nejaký problém, alebo sa Vám niečo bude páčiť, budeme Vám vďační za Vašu spätnú väzbu.

Kontakt:
Centrum environmentálnych aktivít, www.cea.sk
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
032 6400 400
E-mail: cea@changenet.sk


Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: SKOČ DO ...    Pridať názor na článok    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií