BIO spotrebiteľ

Kampaň pre menej odpadu LITTER LESS

11.02.2014 09:38
Na tejto stránke nájdeš všetko podstatné o Kampani LITTER LESS.

Úvod

Kampaň LITTER LESS je realizovaná Nadáciou pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani v rámci programu Young Reporters for the Environment, na Slovensku Mladí reportéri pre životné prostredie.

Poslanie

Hlavným cieľom kampane LITTER LESS je

 1. minimalizovať znečistenie a odpad
 2. dlhodobo ovplyvniť zmenu správania mladých ľudí v zmysle voľby udržateľného životného štýlu;
 3. zvyšovať povedomie o vplyve odpadu na miestne životné prostredie a širšiu komunitu
 4. zvyšovať vedomosti a praktické zručnosti v predchádzaní odpadov a nakladaní s odpadmi
 5. podporovať spoluprácu so školami pri vzdelávaní pre udržateľný rozvoj

Kto sa môže zapojiť?

LITTER LESS je určená jednotlivcom i skupinám (krúžky, skupinky priateľov z jednej triedy...) vo veku 11-21 rokov. Vek min. 11 rokov a max. 21 rokov sa berie k dátumu 22.3. príslušného kalendárneho roka (deň uzávierky súťaže). Vekové kategórie prispievateľov sú: 11-14, 15-18, 19-21 rokov.

Ako sa možeš zapojiť Ty?

 1. Počas celého školského roka môžeš vkladať svoje reportážne články, fotografie alebo videá s tematikou minimalizácie odpadu vo vašej škole/obci na stránku kampane LITTER LESS. Pri spracovaní reportáží Ti môže pomôcť YRE metodika 4 krokov.

 2. Zapoj sa do súťaže: do 22. marca vlož SÚŤAŽNÝ reportážny článok, reportážnu fotografiu alebo video na stránku venovanú súťaži Mladých reportérov. Pravidlá súťaže Mladých reportérov.

  Súťažné kategórie a ceny sú popísané v článku Súťaž Mladých reportérov začína. Inšpiruj sa víťaznými prácami z minulého roka.

 3. Ak si zo školy zapojenej do kampane, pomôž zorganizovať vo vašej škole/v obci/v meste Komunitný akčný deň – podujatie určené širokej verejnosti s cieľom predstaviť aktivity Mladých reportérov.


Časový harmonogram LITTER LESS YRE 2016/17

18.10.
Úvodný workshop Trenčín: Ako spoluvytvárať médiá (11 škôl).

27.10.
Regionálny workshop Košice: Predstavenie kampane Litter Less (5 škôl).

Október-november
Školská aktivita zameraná na zlepšenie čistoty, resp. odpadového manažmentu na školách alebo v obci (cieľom je zapojiť vo fáze identifikácie problému a šírenia výsledkov celú školu).

Do 10. decembra
Tímy reportérov publikujú článok o školskej aktivite na www.mladireporteri.sk/litter-less

December – február 2017
Reportéri pracujú na súťažných príspevkoch, ktoré môžu vychádzať zo školskej aktivity.

Do 10. marca 2017
Možné konzultácie súťažných prác mailom na medalova@biospotrebitel.sk.

22. marec
Uzávierka súťaže – súťažný príspevok je publikovaný na webstránke kampane Litter Less.

Do 31. marca
Šírenie príspevku na webe školy, v online alebo tlačených regionálnych médiách a na sociálnych sieťach. Každý príspevok musí byť publikovaný minimálne 3 krát, vrátane školy (školský časopis alebo web školy).

Do 5. apríla
Slovenská porota vyberie víťazov a víťazné práce budú preložené do AJ (pokiaľ ide o víťazné videá, tam verziu s anglickými titulkami zabezpečujú víťazné tímy).

30. apríla
Uzávierka medzinárodného kola súťaže, vrátane kategórie INTERNATIONAL COLLABORATION, do tohto dátumu musia byť víťazné práce v anglickom jazyku (videá s titulkami) vložené na stránku https://yrecompetition.exposure.co/.

Do konca apríla
Zorganizujú školy Komunitný akčný deň.

Apríl-máj
Prieskum o dopadoch kampane (cieľom je zlepšenie vedomostí, postojov a správania v oblasti znečistenia a odpadu)

Do 15. mája 2016
Vloženie správy s fotografiami o Komunitnom akčnom dni (koordinátori programu YRE na školách).

Jún
Národný LITTER LESS workshop pre víťazov jednotlivých kategórií a ich pedagógov, spolu max. 30 účastníkov.

Výsledky medzinárodného kola vyhlási medzinárodná porota najneskôr 5. júna, v Medzinárodný deň životného prostredia.

Poznámka: Ak reportéri nestihnú práce začaté v jednom školskom roku do termínu uzávierky národného kola dokončiť, môžu v nich pokračovať i v ďalšom školskom roku. Je len na zvážení autorov, kedy sa rozhodnú príspevky oficiálne prihlásiť do súťaže (najmä v prípade článkov a videa dáva dlhšie časové obdobie príležitosť na hlbší ponor do problematiky a hľadanie riešenia v spolupráci s miestnou komunitou).


Ceny pre víťazov

YRE AWARDS – hlavná súťaž
Víťazi národného kola získajú vecné ceny podľa vlastného výberu:
1. miesto (jednotlivec alebo tím) 100€
2. miesto (jednotlivec alebo tím) 60€
3. miesto (jednotlivec alebo tím) 40€

Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy a vecné ceny (napr. fotoaparát).

LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu
Odmenou pre víťazov (1. a 2. miesto, max. dvaja reportéri za tím) bude účasť na LITTER LESS workshope. (zapojiť sa môžu len 11-18 roční reportéri zo škôl zapojených do kampane LITTER LESS)

Víťazi medzinárodného kola získajú diplomy.

Medzinárodná spolupráca
Víťazi (1. miesto) získajú vecné ceny.
Požiadavky zostávajú rovnaké

Súvisiace odkazy:
Pravidlá súťaže a kritériá hodnotenia
Výsledky národného kola súťaže 2015/16
Výsledky medzinárodného kola súťaže 2015/16

Program Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE, www.yre.global) koordinuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (FEE, www.fee.global). Do programu je zapojených vyše 77 000 Mladých reportérov z 30 krajín z celého sveta. Cieľom je poskytnúť platformu a zručnosti pre environmentálnu občiansku žurnalistiku 11-21 ročných. Mladí reportéri uplatňujú metodiku 4 krokov: skúmanie problému, hľadanie riešenia, uverejnenie reportáže a šírenie príspevku. Program rozvíja vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti komunikácie, občianskej iniciatívy, tímovej práce, kritického myslenia a spoločenskej zodpovednosti.

Na Slovensku program koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, garantom je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála.

Kontakt

Richard Medal, medal@changenet.sk, 0905 469 707
Klaudia Medalová, medalova@biospotrebitel.sk, 0908 771 443

Kampaň LITTER LESS (Menej odpadu)

 

 


Hodnotenie: 70%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Kampaň pre menej odpadu LITTER ...  Pridať názor na článok  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií