BIO spotrebiteľ

Odpoveď ministra Čaploviča na EKOlogický nezmysel

22.02.2014 18:43
Patria spotrebiteľské súťaže na pôdu škôl? Je správne, ak ministerstvo školstva podporuje marketing súkromných firiem? Existuje vôbec na Slovensku koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania?
Myslite EKOlogicky
Myslite EKOlogicky foto: www.lidl.sk

Tieto a ďalšie otázky otvorila aktivita Mnisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podporujúca spotrebiteľskú súťaž reťazca Lidl s názvom Myslite EKOlogicky v zbere plastových fliaš. Sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála sa preto obrátila otvoreným listom na ministra školstva p. Dušana Čaploviča.

Dnes prinášame odpoveď pána ministra.
Názor na kompetentnosť odpovede ponechávame na cteného čitateľa :-)


Vážený pán predseda.

v nadväznosti na Vás otvorený list týkajúci sa súťaže „Ekohra" Vám zasielam nasledovnú odpoveď.

Skutočnosť je taká, že žiaci škôl sa radi aktívne zapájajú do zberu druhotných surovín, či už sú to batérie, papier alebo plastové fľaše, a stále sa podieľajú na realizácii tejto osvedčenej aktivity. A tým sa angažujú pri riešení jednej zo závažných úloh súčasnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Je to dobrovoľná činnosť škôl prostredníctvom riešenia rôznych vlastných projektov alebo spoluprácou a zapájaním sa do projektov iných organizácií pôsobiacich na Slovensku alebo v regióne školy.

Čo sa týka problematiky odpadu, tá je implementovaná v obsahu vzdelávania štátnych vzdelávacích programoch základných škôl a stredných škôl v rámci prierezovej témy environmentálna výchova. Na realizácii prierezovej témy environmentálna výchova sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti štátneho vzdelávacieho programu a jej cieľom je okrem iného prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudne žiak schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, k efektívnej ochrane a udržateľnému stav u životného prostredia.

Pravdou je, že komplexnú výchovu v oblasti environmentálnej výchovy v základných a stredných školách zabezpečujú rôzne formy, metódy a prostriedky činnosti, a verím, že aj prostredníctvom súťaží je možné zvýšiť povedomie žiakov a vysvetliť im dôležitosť separovania a následnej recyklácie odpadov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporovalo a podporuje podujatia, do ktorých sa Školy zapájajú, a ktoré rozvíjajú a formujú environmentálne správanie sa a spoločenskú zodpovednosť žiakov k životnému prostrediu.

Vážim si Vašu iniciatívnosť a úsilie k skvalitňovaniu vzdelávania našej mládeže.

Želám Vám veľa úspechov.

S úctou

Dušan Čaplovič
Bratislava 14. februára 2014

 

Ministerstvo školstva LIDL EKO hry
Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Richard MedalVyštudoval učiteľstvo Biológie – Chémie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Prahe. Od skončenia školy sa zaoberá environmentálnou výchovou – ako pedagóg v škole, mimo školy, cez prázdniny, s deťmi, mládežou, učiteľmi...

Súvisiace články


Diskusia: Odpoveď ministra Čaploviča na EKOlogický ...    Pridať názor na článok    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií