BIO spotrebiteľ

Prihláste záhradný projekt na ocenenie European Award for Ecological Gardening 2023

30.11.2022 06:00
Rakúska iniciatíva pre prírodné záhrady Natur im Garten pozýva jednotlivcov, organizácie, obce a ďalšie subjekty, aby svoje záhradné projekty prihlásili do piateho ročníka súťaže Európska cena za ekologické záhradníčenie 2023. Online prihlášku do súťaže je treba vyplniť do konca mája.
Ukážková prírodná záhrada Jasenov
Ukážková prírodná záhrada Jasenov foto: Klaudia Medalová

Súťaž je organizovaná každé dva roky a jej cieľom je šírenie myšlienky záhradníčenia v spolupráci s prírodou, bez syntetických hnojív, pesticídov a rašeliny. Odborná porota vyberie 20 finalistov, ktorí dostanú príležitosť osobne predstaviť svoje záhrady 12. októbra na medzinárodnom podujatí v Innsbrucku. Nasledujúci deň bude pre účastníkov pripravená exkurzia po záhradných projektoch a večer budú slávnostne vyhlásení víťazi v jednotlivých kategóriách.

Prihlasovanie projektov prebieha online od 15. novembra 2022 do 31. mája 2023. Pre rok 2023 sú vyhlásené tri súťažné kategórie.

Kategória 1: Verejné zelené plochy priaznivé pre klímu

Keďže zmena klímy nás neustále stavia pred nové výzvy, potrebujeme nové spôsoby manažmentu zelených verejných priestorov. Hľadajú sa už zrealizované projekty, ktoré predstavujú pridanú hodnotu pre ľudí a životné prostredie, či už ako priestory pre zážitok z prírody a rekreácie, na ochladzovaniu vzduchu alebo ako záchyty CO2. Inovatívne využitie rastlín vhodných na stanovište je rovnako dôležité ako hospodárenie s dažďovou vodou, pozitívny vplyv na mikroklímu a v neposlednom rade aj klimaticky priaznivé záhradníčenie. Dôležitým kritériom je aj udržateľnosť projektu.

Tip: Ocenené budú ekologicky hodnotné projekty na verejných, poloverejných zelených plochách, ktoré sú schopné vsakovať zrážkovú vodu a ochladzovať okolie, s ozelenením budov a použitím prírodných materiálov (prírodný kameň, drevo atď.). Do prekladaných projektov by sa mali inovatívnym spôsobom premietnuť aspekty environmentálnej spravodlivosti, ochrany klímy, výroby a využívania energie.

Kategória 2: Učenie v záhrade – prírodné zážitkové záhrady v materských školách, školách a vzdelávacích inštitúciách

Prírodná záhrada upevňuje pozitívny vzťah našich detí a mladých ľudí k prírode, zviditeľňuje súvislosti a významnou mierou prispieva k rozvoju ich environmentálneho povedomia. Hľadáme nové prístupy v školách, škôlkach, univerzitách a iných vzdelávacích inštitúciách, ktoré vidia záhradu ako „tretieho pedagóga“ a aktívne ju navrhli na realizáciu pohybových, sociálnych a praktických aktivít.

Nezáleží na tom, či na tvorbe záhrady spolupracujú učitelia, žiaci a rodičia, alebo je navrhnutá odborníkmi: hľadajú sa inovatívne ekologické záhrady, ktoré sa využívajú ako rozmanité a praktické prostredie na výučbu rôznych tém a predmetov, ako aj na aktívne prestávky, zmyslové zážitky a trávenie voľného času.

Tip: Ocenené budú pedagogicky a ekologicky hodnotné projekty na vzdelávanie a vyučovanie na verejných, poloverejných alebo súkromných zelených plochách. Bez ohľadu na ich veľkosť sa dajú využiť rôznymi spôsobmi na výskum, objavovanie a zážitky z prírody pre malých aj veľkých a zahŕňajú aj región či životné prostredie. V predkladaných projektoch by sa mali odrážať aj aspekty environmentálnej spravodlivosti a ochrany klímy.

Kategória 3: Záhrady pre návštevníkov so zameraním na zvýšenie povedomia ľudí o väčšej biodiverzite a ekologickom záhradníctve

Ekologizácia záhrad a zelených plôch podporuje biodiverzitu a zlepšuje ekologickú rovnováhu. Preto od renovovaných komerčných plôch, od mestských parkov, cez verejnú zeleň, až po otvorené priestranstvá vo firemných alebo obytných budovách, sa pre návštevníkov hľadajú rôzne zelené plochy – s osobitným zameraním na sprostredkovanie biodiverzity ľuďom a ekologické záhradníčenie ako život potvrdzujúci znak ochrany životného prostredia a biodiverzity. Biodiverzita znamená rozmanitosť – rozmanitosť rôznych biotopov, druhovú bohatosť na živočíchy, rastliny, huby a mikroorganizmy. Rozhodujúce sú aj rôznorodé štruktúry v prírodnom prevedení, šetrné zaobchádzanie s pôdou a životným prostredím prostredníctvom ekologickej starostlivosti. Koniec koncov, ochrana prírody a druhov začína priamo pred dverami.

Tip: Ocenené budú atraktívne, inšpiratívne a ekologicky hodnotné projekty na verejných, poloverejných alebo súkromných zelených plochách, balkónoch a terasách bez ohľadu na ich veľkosť, ktoré predstavujú skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí a životné prostredie a prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity.

Všetky informácii o súťaži a prihlasovací formulár nájdete na www.naturimgarten.at/award-english. Účastníci sa zaväzujú pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Ukážková prírodná záhrada Rozmarýnek
Ukážková prírodná záhrada Rozmarýnek foto: Klaudia Medalová

 

Ako postupovať pri prihlasovaní do súťaže?

1) Vyplňte žiadosť podľa kategórie, do ktorej chcete prihlásiť váš záhradný projekt a uložte si ju.

2) Pripravte si fotografie (a prípadne inú grafickú dokumentáciu)

Ku každej žiadosti musí byť poskytnutá príslušná dokumentácia (6-12 fotografií), ktorá prostredníctvom plánov, fotografií, popisov atď. preukazuje osobitný ekologický, trvalo udržateľný a spoločenský význam projektu.

Použite tieto formáty: A4 ako JPG alebo TIF, rozlíšenie: 300 dpi (tlačiteľné), max. 5 MB na obrázok. Zahrňte vyhlásenia o autorských právach / fotografických právach a uvedenie mien fotografov. Obrázky musia reprezentovať aktuálny stav projektu a nemali by byť staršie ako 2 roky.

Vo všetkých kategóriách je možné nahrať dodatočnú dokumentáciu:

- Krátke filmy a videá (iba formáty čitateľné na PC, 3-5 minút, max. 30 MB),
- Doplnkový ilustračný materiál, ako sú plány, grafika atď.
- Ďalšia dokumentácia (výstrižky z tlače, brožúry atď.)

3) Vyplnenú prihlášku spolu s fotografiami nahrajte na stránku cez formulár najneskôr do 31. mája 2023 23:59 hod. Celkový objem dát nesmie presiahnuť 60 MB.

Každý príspevok musí byť úplný a spĺňať špecifikované kritériá. Príspevky, ktoré budú oneskorené, neúplné alebo nebudú spĺňať podmienky účasti, budú zo súťaže vylúčené.

Zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si dodatočnú dokumentáciu dodatočne za účelom poskytnutia dôkazov o skutočnostiach alebo spýtať sa tretích strán na predložené projekty. Posledné uvedené zistenia je možné vziať do úvahy pri hodnotení.

Iniciatívu Prírodná záhrada na Slovensku zastrešuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.prirodnazahrada.sk. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na prirodnazahrada@gmail.com.

Pozrite si ocenené projekty v roku 2021

Prírodná záhrada Krupina
Prírodná záhrada Krupina foto: Klaudia Medalová

 


Hodnotenie: 40%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Prihláste záhradný projekt na ocenenie ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Prírodna záhrada
  Tipy pre Vašu prírodnú záhradu plnú života.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií