BIO spotrebiteľ

Návrh Akčného plánu rozvoja ekologického poľnohospodárstva na Slovensku

16.12.2004 00:46
Návrh Akčného plánu bol 8.12.2004 odovzdaný na Ministerstvo pôdohospodárstva SR do rúk Ing. Trebatického. Ten prisľúbil, že jeho doplnená, prípadne upravená verzia bude posunutá na rezortné odsúhlasenie do konca februára 2005.
Odovzdávanie Návrhu APEP
Ing. Janovíček odovzdáva návrh Akčného plánu
Ing. Trebatickému z Ministerstva pôdohospodárstva
Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je na u nás rozvinuté neuspokojivo: v r. 2004 bolo registrovaných 131 podnikov so spoločnou rozlohou 65 400 ha, čo je približne 2,6% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Pre porovnanie majú napr. v ČR ekologické poľnohospodárstvo rozvinuté na viac ako 6% a v Rakúsku na viac ako 10% rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Dôvodov na presadzovanie EP ako strategickej priority v SR je mnoho – od produkcie zdravých potravín cez vyššiu zamestnanosť až po šetrný prístup ku krajine, životnému prostrediu, prírode a chovaným zvieratám. Aj po ekonomickej stránke má tento sektor zelenú - medziročný nárast trhu s biopotravinami v EÚ dosahuje približne 20%.

Preto sa pracovná skupina zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií (CEA, CEPA, Sloboda Zvierat, VOKA), výskumu (VÚRV – Piešťany), eko-poľnohospodárov (Ekotrend) a inšpekcie (Naturalis) rozhodla, po dohode s MPSR, vypracovať návrh akčného plánu rozvoja ekologického poľnohospodárstva na Slovensku (AP). Ten sa tvoril na spoločných stretnutiach, z ktorých záverečné bolo v Nitre 2/3.decembra, ako súčasť konferencie “Poľnohospodárstvo pre ľudí a prírodu”, organizovanej Spoločnosťou na ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS).

Konečný návrh AP, ktorý zohľadňuje európsku legislatívu, bol odovzdaný 8.12.2004 na MP SR do rúk Ing. Trebatického. Ten prisľúbil jeho preštudovanie, doplnenie príp. upravenie podľa potreby a jeho posunutie na rezortné odsúhlasenie do konca februára 2005. Rozvoj EP zakladá na aktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán, vrátane štyroch rezortov (pôdohospodárstvo, životné prostredie, školstvo, zdravotníctvo), preto by mal byť následne postúpený na schválenie do vlády SR.

Návrh akčného plánu menuje dôvody na jeho prijatie, vykresľuje súčasnú situáciu v EP na Slovensku, definuje 8 prioritných oblastí s konkrétnymi cieľmi, naznačuje možnosti financovania ako aj mechanizmy kontroly a hodnotenia AP.

Prioritné oblasti pre rozvoj EP boli definované ako:

 • 1. Podpora produkcie, spracovania a predaja produktov EP
 • 2. Marketing a kvalita
 • 3. Informačno-propagačný systém
 • 4. Vzdelávanie
 • 5. Poradenský systém
 • 6. Veda a výskum
 • 7. Kontrola, certifikačný a inšpekčný systém, 8. Inštitucionálna podpora

Kľúčové ciele pre rozvoj EP na Slovensku, by bolo možné zhrnúť do nasledovných bodov:
 • Silná strešná organizácia EP
 • Transparentnosť kontrolno-certifikačno-inšpekčného systému a voľný prístup k informáciám pre spotrebiteľov
 • Poradenský systém
 • Špecializovaná štatistika EP
 • Koordinačné agro-eko centrum
 • Databáza poznatkov EP
 • EP na školách a vo vede a výskume
 • Efektívny kontrolno-hodnotiaci systém APEPu
 • Týždeň ekologického poľnohospodárstva v SR.

Zásadnou podmienkou pre úspešný a dlhodobý rozvoj ekologického poľnohospodárstva u nás bude spolupráca všetkých zainteresovaných rezortov, inštitúcii a organizácií. Je preto veľmi potrebné od počiatku vyvíjať maximálne úsilie pre zapájanie a koordináciu všetkých zúčastnených strán.


Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Daniel LešinskýKoordinátor projektu: Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR.


Člen občianského združenia CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.

Koordinátor platformy Agro-eko fórum.

Súvisiace články


Diskusia: Návrh Akčného plánu rozvoja ekologického ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií