BIO spotrebiteľ

Repka olejná GT73 znamená reálne ohrozenie biodiverzity na Slovensku

17.12.2004 00:22
Repka olejná GT73 znamená reálne ohrozenie biodiverzity na Slovensku. V predvianočnom týždni sa bude na pôde Európskej komisie hlasovať za povolenie dovozu a spracovania GM repky olejnej GT73 do krajín EÚ. Agro-eko fórum žiada listom Ministerstvo ŽP, aby hlasovalo proti. V liste sa píše:
Agro-eko fórum, platforma 15 mimovládych organizácii presadzujúcich
trvaloudržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku

prof. RNDr. László Miklós DrSc.
minister životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

na vedomie: Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR


Repka olejná GT73 znamená reálne ohrozenie biodiverzity na Slovensku

Vážený p. minister,

V predvianočnom, decembrovom týždni sa bude na pôde Európskej komisii hlasovať za povolenie dovozu a spracovania geneticky modifikovanej repky olejnej GT73 do krajín EÚ. Popri skutočnosti, že na území SR nemáme vyriešenú osobitú bezpečnosť transportu geneticky modifikovaných organizmov, resp. plodín (GMO), repka olejná (Brassica napus) patrí do čeľade Brassicaceae – kapustovité, ktoré sú „azda najrozkonárenejší rodokmeň spomedzi všetkých kultúrnych rastlín pestovaných v Európe“ (Veľká kniha rastlín, Prof. RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc.; 1978). Naviac, na Slovensku máme 56 rodov a 227 druhov rastlín z tejto čeľade a z nich 70 druhov je v červenom zozname ohrozené druhov Slovenska a 16 druhov endemických (Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, K.Marhold a F.Hindák; 1998).

Bolo by neprípustným rizikom, ak by sa geneticky modifikovaná repka GT73 dostala (vedome alebo nevedome) do prostredia, čo sa pri súčastných štandardoch transportu resp. spracovania poľnohospodárskych plodín nedá vylúčiť. Takýto nekontrolovaný únik by následne mohol spôsobiť nevratné škody tak na konvenčných plodinách, ako aj na pôvodnom genofonde ekosystému Slovenska.

Preto zásadne žiadame ministerstvo ŽP, aby v mene Slovenskej republiky hlasovalo proti povoleniu dovozu a spracovania repky olejnej GT73, pokiaľ:
 • Nebude jasne preukázaná jej neškodnosť pre ľudský organizmus, chovné zvieratá a prírodné ekosystémy
 • Nebude plne zabezpečené narábanie s GM repkou (transport, spracovanie) a podobnými GMO na území SR
 • Nebude prijatý zákon o koexistencii, ktorý bude riešiť otázky nežiadanej kontaminácie pri pestovaní GM plodín všeobecne

Veríme že sa Ministerstvo SR, ktoré je v súčasnosti kompetentné na pôde EÚ hlasovať za našu krajinu v citlivých otázkach GMO, zachová zodpovedne, bude hlasovať proti schváleniu navrhovanej repky olejnej GT73 a zároveň bude iniciovať odbornú i verejnú diskusiu k otázkam zavádzania GMO všeobecne.

Občianske združenia budú pozorne sledovať kroky našich zástupcov MŽP na pôde EÚ a občanov SR budeme podrobne informovať o ich postojoch ako aj o ich možných dopadoch na každodenný život.


Vo Zvolene, 16.12.2004
Za Agro-eko fórum Daniel Lešinský, CEPA

Členské organizácie Agro-eko fóra:

 • Agrokruh
 • Alter Nativa o.z.
 • CEA - Centrum environmentálnych aktivít
 • CEPA – Centrum pre podporu miestneho aktivizmu
 • Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
 • Greenpeace
 • Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva
 • Klub podkarpatských kopaničiarov
 • Naturalis
 • Sosna
 • SOVS – Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
 • Sloboda zvierat
 • OZ TATRY
 • OZ Zaježová
 • Živá planéta
 • OZ Živica


Hodnotenie: 90%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Daniel LešinskýKoordinátor projektu: Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR.


Člen občianského združenia CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.

Koordinátor platformy Agro-eko fórum.

Súvisiace články


Diskusia: Repka olejná GT73 znamená reálne ohrozenie ...

  rada

  ak by ste boli taky laskavy a napisali my aka plodina je najlepsia na pestovanie ojejov a ak by ste boli taky dobry a vypracovali my preco je gt73 taka nebezpecna a preco geneticky modifikovane rastliny by nemohli byt zaradene do projektov pri ktorych by boly zabespecene tieto biotopopi ...
  mirec   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: rada

  6 rokov zijem v USA a olej z repky olejnej (Rapeseed oil, alebo Canola oil) je tu prakticky jedine co sa da bezne a cenovo dostupne kupit. Ak rozumiete po anglicky, pripajam nizsie clanok o ucinku repkoveho oleja na ludsky organizmus, zatial 'oficialne vedecky nepodlozeny". Velmi zaujimave....

  Dear Editors

  Recently I bought a cooking oil that's new to our supermarkets, Canola Oil. I
  tried it because the label assured me it was lowest in "bad" fats. However, when I had used half the bottle, I concluded that the label told me surprisingly
  little else and I started to wonder: where does canola oil come from?

  Olive oil comes from olives, peanut oil from peanuts, sunflower oil from
  sunflowers; but what is a canola? There was nothing on the label to enlighten
  me, which I thought odd. So, I did some investigating on the Internet. There are
  plenty of official Canola sites lauding this new "wonder" oil with all its
  low-fat health benefits. It takes a little longer to find sites that tell the
  less palatable details.

  Here are just a few facts everyone should know before buying anything containing canola. Canola is not the name of a natural plant but a made-up word, from the words "Canada" and "oil". Canola is a genetically engineered plant developed in Canada from the Rapeseed Plant, which is part of the mustard family of plants.

  According to AgriAlternatives, The Online Innovation, and Technology Magazine for Farmers, "By nature, these rapeseed oils, which have long been used to produce oils for industrial purposes, are... toxic to humans and other animals".
  (This, by the way, is one of the websites singing the praises of the new canola
  industry.)

  Rapeseed oil is poisonous to living things and is an excellent insect repellent.
  I have been using it (in very diluted form, as per instructions) to kill the
  aphids on my roses for the last two years. It works very well; it suffocates
  them. Ask for it at your nursery. Rape is an oil that is used as a lubricant,
  fuel, soap and synthetic rubber base and as a illuminate for color pages in
  magazines.

  It is an industrial oil. It is not a food. Rape oil, it seems, causes
  emphysema, respiratory distress, anemia, constipation, irritability, and
  blindness in animals and humans. Rape oil was widely used in animal feeds in
  England and Europe between 1986 and 1991, when it was thrown out. Remember the
  "Mad Cow disease" scare, when millions of cattle in the UK were slaughtered in
  case of infecting humans? Cattle were being fed on a mixture containing
  material from dead sheep, and sheep suffer from a disease called "sc***ie".

  It was thought this was how "Mad Cow" began and started to infiltrate the human
  chain. What is interesting is that when rape oil was removed from animal feed,
  'sc***ie' disappeared. We also haven't seen any further reports of "Mad Cow"
  since rape oil was removed from the feed. Perhaps not scientifically proven, but
  interesting all the same. US and Canadian farmers grow genetically engineered
  rapeseed and manufacturers use its oil (canola) in thousands of processed foods,
  with the blessings of Canadian and US government watchdog agencies. The canola
  supporting websites say that canola is safe to use. They admit it was developed
  from the rapeseed, but insist that through genetic engineering it is no longer
  rapeseed, but "canola" instead.

  Except canola means "Canadian oil"; and the plant is still a rape plant, albeit
  genetically modified. The new name provides perfect cover for commercial
  interests wanting to make millions. Look at the ingredients list on labels.
  Apparently peanut oil is being replaced with rape oil. You'll find it in an
  alarming number of processed foods. There's more, but to conclude: rape oil was
  the source of the chemical warfare agent mustard gas, which was banned after
  blistering the lungs and skins of hundred of thousands of soldiers and civilians
  during W.W.I. Recent French reports indicate that it was again in use during the
  Gulf War.

  Check products for ingredients. If the label says, "may contain the following"
  and lists canola oil, you know it contains canola oil because it is the cheapest
  oil and the Canadian government subsidizes it to industries involved in food
  processing.

  I don't know what you'll be cooking with tonight, but I'll be using olive oil
  and old-fashioned butter, from a genetically unmodified cow.

  Here is more information..........

  Canola oil from the rape seed, referred to as the Canadian oil because Canada is
  mainly responsible for it being marketed in the USA. The Canadian government and
  industry paid our Federal Food and Drug Administration (FDA) $50 million dollars
  to have canola oil placed on the (GRAS) List "Generally Recognized As Safe" .
  Thus a new industry was created. Laws were enacted affecting international
  trade, commerce, and traditional diets. Studies with lab animals were
  disastrous. Rats developed fatty degeneration of heart, kidney, adrenals, and
  thyroid gland. When canola oil was withdrawn from their diets, the deposits
  dissolved but scar tissue remained on all vital organs. No studies on humans
  were made before money was spent to promote Canola oil in the USA.

  Adrenoleukodystrophy (ALD) is a rare fatal degenerative disease caused by a
  build up of long-chain fatty acids (c22 to c28) which destroys the myelin
  (protective sheath) of the nerves. Canola oil is a very long chain fatty acid
  oil (c22). Those who will defend canola oil say that the Chinese and Indians
  have used it for centuries with no effect, however it was in an unrefined form.*
  (* taken from FATS THAT HEAL AND FATS THAT KILL by Udo Erasmus.)

  My cholesterol level was 150. After a year using Canola oil I tested 260. I
  switched back to pure olive oil and it has taken 5 years to get it down to 160.
  Thus began this project to find answers since most Doctors will say that Canola
  oil is O.K.

  My sister spilled Canola oil on a piece of fabric, after 5 pre-treatings and
  harsh washings, the oil spot still showed. She stopped using Canola oil,
  wondering what it did to our insides if it could not be removed from cloth
  easily.

  Our Father bred birds, always checking labels to insure there was no rape seed
  in their food. He said, "The birds will eat it, but they do not live very long."

  A friend, who worked for only 9 mo. as a quality control taster at an apple-chip
  factory where Canola oil was used exclusively for frying, developed numerous
  health problems. These included loose teeth & gum disease; numb hands and feet;
  swollen arms and legs upon rising in the morning; extreme joint pain especially
  in hands, cloudy vision, constipation with stools like black marbles, hearing
  loss; skin tears from being bumped; lack of energy; hair loss and heart pains.
  It has been five years since she has worked there and still has some joint pain,
  gum disease, and numbness.

  A fellow worker, about 30 years old, who ate very little product, had a routine
  check up and found that his blood vessels were like those of an 80 year old man.
  Two employees fed the waste product to baby calves and their hair fell out.
  After removing the fried apple chips from the diet their hair grew back in.

  My daughter and her girls were telling jokes. Stephanie hit her mom's arm with
  the back of a butter knife in a gesture, "Oh mom", not hard enough to hurt. My
  daughters arm split open like it was rotten. She called me to ask what could
  have caused it. I said, "I'll bet anything that you are using Canola oil". Sure
  enough, there was a big gallon jug in the pantry.

  Rape seed oil is a penetrating oil, to be used in light industry, not for human
  consumption. It contains a toxic substance. (from encyclopedia). Even after the
  processing to reduce the erucic acid content, it is still a penetrating oil. We
  have found that it turns rancid very fast. Also it leaves a residual rancid odor
  on clothing.

  Rape seed oil used for stir-frying in China found to emit cancer causing
  chemicals. (Rapeseed oil smoke causes lung cancer) Amal Kumar Maj.

  The Wall Street Journal June 7, 1995 pB6 (W) pB6 (E) col 1(11 col in).
  Compiled by Darleen Bradley.

  Canola oil is a health hazard to use as a cooking oil or salad oil. It is not
  the healthy oil we thought it was. It is not fit for human consumption, do not
  eat canola oil, it can hurt you. Polyunsaturated or not, this is a bad oil.

  Be Sure to also read this informative report written by leading health expert
  Tom Valentine, Canola Oil Report.
  Bee   Reagovať
   
  0
   
  0

  nebezpečenstvo GM plodín, repka a pod.

  Ahoj Mirec,
  repka je rastlina z čelade Brasicace, ktorej zástupcov máme v slovenskej prírode do 230 druhov. Prenos peľu z modifikovaných rastlín na ostatné poľnohospodárske plodiny ako aj na prírodné druhy je prakticky nekontrolovateľný, kontaminácia prírodných druhov by znamenala nevratný proces. Genetická modifikácia sa líši od prípadu k prípadu ale najčastejšou aplikáciou GM je rezistencia voči istým pesticídom, vytváranie látok ničiacich hmyz ("škodlivý" aj neškodlivý) a pod. Je pre nás neprípustne veľké riziko, že tieto modifikované gény, väčšinou z iných organizmov, preniknú do voľnej prírody. Následne škody jednak hospodárske - vznik tzv. superburín, ktoré sú už napr. v USA realitou, jednak prírodné, napr. ničenie čeľade motýľov sú v peniazoch nevyčísliteľné.
  Iný, kritický pohľad na GM je etický - je to podľa nás privatizácia prírody, kedže na všetky GM plodiny, i jednotlivé jedince a z nich vzniknuté osivo má vlastnícke práva ich výrobca, teda nie poľnohospodár, ktroý ich dopestuje. Naviac, sme presvedčený, že GM plodiny nepotrebujeme, ich neškodnosť v metabolizme človeka ani zvierat v dlhodobom časovom horizonte nebola preukázaná.
  Ak vzniknú v spoločnosti problémy - "škodcovia", zmena klímy a pod. je potrebné riešiť ich príčiny, nie následky.
  Inak k radostnému životu v trvaloudržateľnej spoločnosti zrejme nedospejeme.  Daniel Lešinský   Reagovať
   
  0
   
  0

  re:

  hmm a keby to bolo pestovane v uzavretom skleniku kde v podstate nieje mozne rozmnozenie takych to splodin ?


  mirqo222   Reagovať
   
  0
   
  0

  bezpecne GMO v skleníku?

  Je nereálne, či lepšie povedané ekonomicky neudržateľné pestovať GM plodiny v sklenikoch, ktorých produkcia by sa nedala následne predať. Potom tu je aj nebezpečenstvo úniku osív pri ptransporte - viď kvitnúce repky pri hlavných cestách a tratiach. A nakoniec, GM plodiny nie sú, podľa mojho názoru, ohrozením len pre biodiverzitu ale popri sociálnych a ekonomických hrozbách (kontrola a monopolizácia produkcie potravín) i ohrozením ľudského zdravia. Tieto obavy, ktoré možno potvrdiť len dlhodobím pozorovaním boli preukázané napr. už aj pri GM kukurici MON 810 v rakúsko výskume publikovanom v žurnály Agriculture and food chemistry v článku:
  "Intestinal and Peripheral Immune Response to
  MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old Mice"
  Autori:
  Alberto Finamore, Marianna Roselli, Serena Britti, Giovanni Monastra, Roberto Ambra, Aida Turrini, and Elena Mengheri
  J. Agric. Food Chem., Article ASAP • DOI: 10.1021/jf802059w
  Daniel Lešinský   Reagovať
   
  0
   
  0

  Re: Repka olejná GT73 znamená reálne ohrozenie biodiverzity na Slovensku

  Táto debata je vysoko neodborná a bez akýchkoľvek podkladov. Ten bibliografický odkaz na konci neobsahuje jednu dôležitú informáciu - rok. Okrem toho GMO kukurica a GMO repka majú rozdielne mechanizmy obrany voči vonkajším vplyvom ktoré boli do nich vložené. Kukurica sa chráni tým že si produkuje látku účinkujúcu voči hmyzu. Táto látka usmrtí hmyz len čo sa zakusne do listu. Áno je tam možno problém že to zabije aj nejaké tie motýle ale nech mi ukážu konkrétne príklady uhynutých motýľov ktoré sú väčšinou úzko špecializované na určitý druh rastlín a kukurica to nie je. Okrem toho kukurica nemá príbuzného ani v Amerike a nie ešte u nás takže prenos génov je vylúčený na to už má príroda svoje mechanizmy keby nie tak nemusíme robiť genetické prenosy. Niečo veľmi podobné sa týka aj repky. Keby sa začala pestovať a jej gény sa rozšíria do prostredia s čím by sa mohol peľ GMO repky spáriť? Len s kapustou. V tom prípade za prvé: väčšina kultúrnych druhov kapusty do semena len tak nedorastie pretože sú skonzumované a semenárske firmy si dávajú pozor presne na rôzne vonkajšie vplyvy a teda sa pestujú rastliny na semeno v skleníku oddelené od okolia. Za druhé keby sa predsa len v malom množstve prenesú gény do kapusty voľne žijúcej malo by to za následok vznik super burín odolných voči pesticídom. Neviem kedy sa aplikujú pesticídy na iné ako polnohospodárske plochy preto nevidím ani žiadnu výhodu ktorú sme tým dali voľne žijúcej kapuste. Vznik inváznych plodín neexistuje a keď to poľnohospodárom prerastie cez hlavu nech si vyvýjajú nové plodiny odolné voči iným pesticídom. Ja budem rád že mám v oleji menej chémie ako doteraz. Pretože pesticídy používané na GMO repku majú buď dostatočný čas na rozklad pretože sa aplikujú na začiatku pestovania alebo sú neškodné. Miešate sa do vecí ktorým nerozumiete.
  roman   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článokNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií