BIO spotrebiteľ

Prečo „dať zelenú“ ekologickému poľnohospodárstvu na Slovensku?

14.01.2005 00:21
Ekologické poľnohospodárstvo minimalizuje dopad na životné prostredie. Vytvára pracovné príležitosti. Podporuje rozvoj vidieka. Produkuje bezpečné potraviny. To sú však len niektoré dôvody, prečo „dať zelenú“ ekologickému poľnohospodárstvu. Ďalšie dôvody zhrňujem v samotnom článku.
V uplynulom roku 2004 sa na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rozprúdila živšia diskusia o ekologickom poľnohospodárstve, bioproducentoch a bioproduktoch. Aj zásluhou nej sa tieto pojmy stávajú na Slovensku známejšími a správnejšie pochopenými. Nie všetci však patria k zástancom ekologického poľnohospodárstva.

Odporcovia často spochybňujú nepoužívanie chemických prostriedkov pri produkcii poľnohospodárskych produktov. Málokto z nich sa však informuje o zložitom procese certifikácie, ktorý by čistotu produkcie mal zabezpečovať. Odhliadnuc od dôvery, či nedôvery v certifikačný proces v ekologickom poľnohospodárstve, neodškriepiteľným zostáva fakt, že prínosy ekologického poľnohospodárstva sú oveľa rozsiahlejšie ako „len“ v hraniciach ochrany životného prostredia.

Neveríte? Skúsme sa teda pozrieť na ekologické poľnohospodárstvo z viacerých uhľov pohľadu.

Ráz krajiny a životné prostredie

Ekologické poľnohospodárstvo ráz krajiny
Krajina a prostredie na ekofarme Plavnica
Začať môžeme napríklad prírodnými danosťami našej krajiny. Takmer 50 % územia Slovenskej republiky sa nachádza v marginálnych a submarginálnych oblastiach a až 27 % krajiny pokrývajú chránené územia, v ktorých nie je možné hospodáriť intenzívne. Prečo potom nevyužiť potenciál krajiny uplatnením ekologického hospodárenia na pôde?

Ekologická poľnohospodárska výroba minimalizuje dopad na životné prostredie, preto je jej uplatnenie možné aj v ekologicky citlivých oblastiach, na ochrannom pôdnom fonde, v lokalitách akumulácie vôd, na území národných parkov a chránených krajinných oblastí s vysokou kvalitou zložiek životného prostredia.

Vhodná pôda

Ďalšie „pre“ je možné vidieť v súvislosti s nedávnou minulosťou. Ťažké obdobie transformácie spôsobilo, že slovenskí poľnohospodári nemajú dostatok prostriedkov na chemické ošetrenie a hnojenie. Uplynulo už viac ako desať rokov odvtedy, čo sa intenzívne hnojilo a preto sa naskytá možnosť využiť „z núdze cnosť“. Neprechemizované polia sú v procese konverzie na ekologické poľnohospodárstvo jednoznačne pozitívnym faktorom.

Rozvoj vidieka

Využiť by sme mali aj zvýšené nároky ekologického poľnohospodárstva na živú prácu, ktoré vytvárajú dodatočné pracovné príležitosti a prispievajú k rastu zamestnanosti v danom regióne. V tomto smere môže ekologické poľnohospodárstvo napomôcť k udržaniu vidieckeho obyvateľstva v regiónoch, kde hrozí pokles hustoty osídlenia, a zlepšiť predpoklady pre rozvoj týchto oblastí, čím prispeje k revitalizácii vidieka.

Bezpečné potraviny

Nemali by sme zabudnúť ani na to, že ekologické poľnohospodárstvo poskytuje vysokokvalitnú surovinu pre potravinársky priemysel. Perspektívy jeho ďalšieho rozvoja možno teda očakávať v súvislosti s predpokladanou zmenou vo výžive ľudstva i výrobe zdravotne nezávadných potravín.

Pre potravinárstvo sa javí výroba a ponuka biopotravín ako vhodná alternatíva, ktorá má predpoklady na úspech na trhu, nakoľko nadväzuje na:

 • niektoré zahraničné trendy v spotrebe potravín, ktoré odrážajú zvýšený záujem spotrebiteľov o vplyv poľnohospodárskej výroby a potravinárskeho priemyslu na kvalitu životného prostredia,
 • škandály spojené s bezpečnosťou potravín, ktoré sa zas prejavujú v nákupe značkových potravín, vo zvýšenom záujme o zdravotnú bezpečnosť potravín a v snahe spotrebiteľov podporiť kontrolu kvality potravín.

Šanca na export

Veľkú šancu pre ekologických farmárov vidím aj v súvislosti s dynamickým rastom trhu s bioproduktmi v západnej a severnej Európe (medziročne dosahuje 20 až 40 %). Práve na ňom treba hľadať nových odberateľov a využiť exportné príležitosti. V tejto situácii sa pre slovenských bioproducentov otvára možnosť presadiť sa na zahraničných trhoch a získať čo najväčší trhový podiel na nich. Výroba bioproduktov ( biopotravín) predstavuje konkurenčnú výhodu pre prvovýrobcov i spracovateľov bioprodukcie.

Výpočet prínosov, ktoré so sebou môže prinášať ekologický systém hospodárenia na pôde môžeme ukončiť faktom, ktorý patrí pre väčšinu výrobcov k hlavným lákadlám vstupu do ekologického systému. Áno uhádli ste – podpora určená ekologickému poľnohospodárstvu v Európskej únii je v porovnaní s konvenčným poľnohospodárstvom vyššia a naviac bioprodukcia nie je v EÚ kvótovaná. Pre slovenských ekologických prvovýrobcov sa otvárajú možnosti využívania podpôr určených pre agroenvironmentálne programy v rámci Plánu rozvoja vidieka, ktorých cieľom je napomôcť zavedeniu a zachovaniu postupov ekologického poľnohospodárstva.

Myslím, že nebudem veľmi preháňať, keď poviem, že uplatnenie ekologického poľnohospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky v sebe spája prírodné, ekonomické i strategické opodstatnenie. Popísané prínosy sa zdajú byť dostatočným impulzom pre rast záujmu o daný systém hospodárenia na pôde, ktorý by nemal byť iba krátkodobým trendom, ale trvalou alternatívou prispievajúcou k udržateľnému rozvoju na Slovensku.
Na druhej strane si však treba uvedomiť, že cieľom ekologického poľnohospodárstva nie je likvidovať, alebo nahradiť intenzívne poľnohospodárstvo v plnom rozsahu, pretože týmto spôsobom sa nedá zabezpečiť výživa ľudstva.

Súvisiace témy:


Hodnotenie: 70%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Zuzana DrímajováŠtudovala na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 3 roky venovala teme "Marketing ekologických agroproduktov". Spolupracuje s VOKA, Banská Bystrica na projekte "Služby zamestnanosti pre mladých ľudí na vidieku - profesionálne vzdelávanie a mikropôžičky".

Súvisiace články


Diskusia: Prečo „dať zelenú“ ekologickému ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií