BIO spotrebiteľ

Podporte kampaň „Poľnohospodárstvo pre život“!

10.02.2005 07:34
Prostredníctvom Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) má teraz každý z nás možnosť vyjadriť sa k poľnohospodárskej politike EÚ. Ako? Novej komisárke EÚ môžete poslať krásnu pohľadnicu s nápisom Prekrásne Slovensko. Viac o kampani už Tatiana Šutiaková zo SOVS, koordinátorka projektu „Zachráňme poľnohospodársku krajinu pre vtáky Slovenska“.
Hlavným poslaním SOVS je „ochrana voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov.“ Ako sa vám v praxi darí napĺňať toto poslanie? Čomu sa Ty konkrétne venuješ v SOVS-ke?

Našou prioritou je ochrana vtáctva no v širšom zmysle je to ochrana prírody všeobecne. SOVS zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii BirdLife International, ktorá má 4 základné oblasti práce: druhy, biotopy, územia a ľudia.
A konkrétne? Zisťujeme príčiny úbytku vtákov a navrhujeme opatrenia na záchranu ohrozených druhov, biotopov a území. Zlepšujeme podmienky na hniezdenie, zber potravy a odpočinok vtákov. Snažíme sa o zvyšovanie environmentálneho povedomia realizáciou kampaní a vydávaním informačných materiálov. Podieľame sa na príprave politík a legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na ochranu prírody a tiež dohliadame na dodržiavanie zákonov a medzinárodných dohovorov. Ja sa venujem poslednej spomenutej oblasti s dôrazom na poľnohospodársku politiku.

V októbri 2004 bola vymenovaná nová európska komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Kto sa ňou stal a aký veľký je jej vplyv na ďalšie smerovanie poľnohospodárskej politiky v EÚ?

Novou komisárkou EÚ pre poľnohospodárstvo sa stala pani Fischer Boelová, ktorá bola pred tým dánskou ministerkou pre poľnohospodárstvo. Jej predchodca Franz Fischler sa počas pôsobenia vo svojom úrade zásadne pričinil o „ozelenenie“ poľnohospodárskej politiky EÚ. Pani Fischer Boel pri nástupe do svojej funkcie deklarovala, že bude pokračovať v začatých reformách, a že bude klásť dôraz na rozvoj vidieka, ochranu životného prostredia a kvalitu potravín. Len budúcnosť ukáže, či dokáže tieto sľuby premeniť na skutky.

Z pohľadu Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku, aká je súčasná poľnohospodárska politika EÚ z hľadiska zachovania prírodného bohatstva? Čo sa zmenilo oproti stavu pred vstupom Slovenska do EÚ?

Našťastie poľnohospodárska politika EÚ prechádza rôznymi zmenami, posledná reforma bola v roku 2003, a v čase keď sme vstúpili do EÚ už neobsahovala prvky, ktoré boli z pohľadu ochrany prírody najškodlivejšie – bol to predovšetkým systém vyplácania dotácií v závislosti od veľkosti produkcie. Ďalším pozitívnym prvkom poslednej reformy je tzv. cross-compliance, čo znamená, že poľnohospodár, ktorý požiada o dotácie zo zdrojov EÚ musí spĺňať požiadavky ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín a pohody zvierat. Reforma však určila iba základné črty smerovania poľnohospodárskej politiky. Podrobnosti určí nové nariadenie pre rozvoj vidieka, ktoré sa pripravuje pre obdobie 2007-2013. Z tohto nariadenia bude vychádzať aj nový Plán rozvoja vidieka pre Slovensko, ktorý určí priority a finančné zdroje. Takže budúcnosť našej vidieckej krajiny, jej prírodného bohatstva a ľudí, ktorí v nej žijú, je stále plná otáznikov.

Vtáctvo poľnohospodárskej krajiny v Európe neprestajne ubúda. Ako vyzerá porovnanie stavu vtáctva na Slovensku a v ďalších krajinách EÚ?

Štúdie BirdLife International poukazujú na dramatický úbytok vtáčích druhov v krajinách bývalej EÚ 15 za posledných 30 rokov. Druhy, ktoré sú u nás zatiaľ bežné ako napr. jarabica poľná alebo strakoš červenochrbtý v niektorých krajinách EÚ už vyhynuli. Najdramatickejší úbytok vtáčích druhov zaznamenali krajiny s najintenzívnejším poľnohospodárstvom, čiže jasná spojitosť s uplatňovaním tzv. Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP), ktoré po mnohé roky nezmyslene stimulovala nadprodukciu. Na Slovensku máme stále početné populácie niektorých typických predstaviteľov lúk a polí ako napr. škovránky, cíbiky, strnádky žlté, pŕhľaviare červenkasté. No aj u nás sú niektoré druhy na pokraji vyhynutia. Patria medzi ne drop fúzatý, ktorý sa na Slovensku vyskytuje už iba na jednej lokalite, krakľa belasá, brehár čiernochvostý, hvizdák veľký. Zle sú na tom aj dudky a strakoše kolesáre.

Ochrana vtáctva je téma, ktorá zaujíma veľa ľudí – nielen z radov ochrancov životného prostredia, ale aj „bežnej“ verejnosti. Ako môžeme pomôcť, resp. aspoň nepriamo podporiť aktivity SOVS?

Je viacero spôsobov ako pomôcť vtáctvu, resp. zapojiť sa do aktivít, ktoré SOVS robí pre ich ochranu. Tí, čo sa neboja práce, môžu sa zúčastniť našich táborov, ktorých cieľom väčšinou je zlepšovanie podmienok pre hniezdenie vtáctva. Informácie o plánovaných akciách sú k dispozícií na stránke www.sovs.sk alebo v časopise „Vtáčie správy“, ktorý pravidelne zasielame našim členom.

Ďalšou dôležitou súčasťou našej práce je zber údajov o vtáčích populáciách, lebo len tak dokážeme zistiť, či sa nimi niečo deje a kde a ako je potrebné konať. Rozsiahle programy ako sčítanie zimujúceho vtáctva by sme bez pomoci dobrovoľných sčítavateľov nemohli realizovať. V súčasnosti je na Slovensku do programu zapojených 250 mapovateľov, no potrebovali by sme aspoň raz toľko, aby boli pokryté všetky dôležité úseky. Privítame všetkých nových záujemcov, ktorí by sa k nám chceli pridať, podmienkou je základná znalosť vtáčích druhov a nadšenie.

Nepriamo nás môžete podporiť zaplatením členského príspevku SOVS, čím vyjadrite podporu naším aktivitám a budete dostávať pravidelné informácie o vtáctve a ich ochrane. Ďalší spôsob ako podporiť naše aktivity pre vtáctvo je venovanie 2% z dane alebo zaslanie finančného príspevku na účet SOVS.

A na záver sa vráťme celkom na začiatok. Kto je autorom „pohľadnicovej“ kampane a ktoré krajiny sú do nej zapojené? Kde nájdeme pohľadnicu a ako ju treba poslať?

„Pohľadnicová“ kampaň je súčasťou celoeurópskej kampane „Farming for Life“, ktorú organizuje BirdLife International. Sú do nej zapojení BirdLife partneri zo všetkých 25-tich členských krajín EÚ a ďalších 7 krajín mimo EÚ. Každá krajina má svoju pohľadnicu, ktorá reprezentuje typickú krajinu a vtáčí druh. Občania Európy tak prostredníctvom zaslania pohľadnice môžu vyjadriť, že im na prírodnom bohatstve a ich krajine záleží a požiadať komisárku, aby pri svojich rozhodnutiach rešpektovala vôľu ľudí, ktorých zastupuje. Do kampane sa zatiaľ zapojilo 34 397 ľudí, najviac z Rumunska, Francúzska, Holandska a Veľkej Británie. Pohľadnice ďalších krajín si môžete pozrieť na oficiálne stránke kampane www.birdlifecapcampaign.org, po kliknutí na „HELP NOW, CLICK HERE“ v hornej časti stránky.

Slovenskú pohľadnicu s pŕhľaviarom červenkastým môžete poslať prostredníctvom web stránky Kampaň „Poľnohospodárstvo pre život“. Kampaň prebieha do konca februára 2005, kedy budú jej výsledky predstavené komisárke na oficiálnom podujatí v Brusseli. Do kampane sa na Slovensku zatiaľ zapojilo 401 Slovákov. Verím, že do konca kampane sa nám podarí tento počet aspoň zdvojnásobiť.


Ďakujeme za zaujímavé informácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu zo SOVS-kou!

PRIPOJTE SA K 34 400 EURÓPANOM A PODPORTE KAMPAŇ SOVS!

Stačí 2x kliknúť a tak povedať jasné ÁNO záchrane prírodného bohatstva poľnohospodárskej krajiny! Na stránke Kampaň „Poľnohospodárstvo pre život“ pošlite elektronickú pohľadnicu novej komisárke EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a požiadajte ju o lepšiu budúcnosť pre ľudí a prírodu vidieka, menovite aby:
 • podporovala poľnohospodárstvo, ktoré zachováva a obnovuje oblasti s najbohatšou biodiverzitou v Európe,
 • zvýšila množstvo finančných prostriedkov na podporu poľnohospodárskych postupov priaznivých k životnému prostrediu.

Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Podporte kampaň „Poľnohospodárstvo pre ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Zelená politika  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií