BIO spotrebiteľ

Prosba o 2 % z Vašej dane na podporu BIO

11.03.2005 00:39
Prosíme Vás, podporte 2 % z Vašej dane chod internetovej stránky www.biospotrebitel.sk a realizáciu výstavy fotografií o ekologickom poľnohospodárstve „BIO – NEBIO“!
Centrum environmentálnych aktivít sa venuje environmentálnej výchove na školách a podporuje rozvoj ekologického poľnohospodárstva a zdravý životný štýl vo všetkých súvislostiach – ekologických, zdravotných, sociálnych, ekonomických aj etických.

Ponúkame informácie a robíme konkrétne kroky preto, aby sa na naše stoly dostalo čo najviac potravín v kvalite BIO, čo je veľmi dôležité pre naše zdravie, ale aj pre dobré životné prostredie a budúcu tvár našej krajiny. Chceme, aby pôda bola úrodná, aby sme mohli dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu. Tie najprirodzenejšie veci však už, žiaľ, nie sú samozrejmosťou. Aj preto sa na Vás obraciame s prosbou o Vašu podporu. Spolu dokážeme viac!

Ak si myslíte, že naše aktivity sú chvály - a podpory - hodné, môžete v tomto období využiť možnosť pomôcť nám – poukázaním 2 % z Vašej dane. Touto cestou získané finančné prostriedky plánujeme v tomto roku použiť na:
 • zabezpečenie chodu internetovej stránky www.biospotrebitel.sk
 • a na realizáciu výstavy fotografií o ekologickom poľnohospodárstve „BIO – NEBIO“.


Prosíme Vás o Vašu podporu a – prosíme tiež – oslovte aj Vašich priateľov, spolupracovníkov a známych. 2% z vašich daní podporíte nielen našu činnosť, ale aj ekologických poľnohospodárov, ktorí produkujú zdravé potraviny a s láskou sa starajú sa o zvieratá i krajinu!

Radi Vám zodpovieme akúkoľvek otázku!
Píšte na medalova@biospotrebitel.sk,
alebo volajte 032 - 6580 281,
prípadne na mobil 0908 - 771 443.

Ďakujeme za Vašu dôveru!


Klaudia Medalová
Centrum environmentálnych aktivít
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín

Ako na to? – postup krokov

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Postup sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, podávate si daňové priznanie, alebo ste firma.

Ak ste zamestnanec, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ

2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte nedoplatok na dani a Vaša ročná daň je aspoň 1000,- Sk. Najskôr požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Identifikačné údaje našej organizácie sú už vo vyhlásení vyplnené.

Najneskôr do 30. apríla 2005 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech našej organizácie.

Potrebujete:
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

Ak podávate daňové priznanie

2 % z dane nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb ani za predchádzajúce obdobia a Vaša daň je aspoň 1 000 Sk.

Najneskôr do 31. marca 2005 doručte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska Daňové priznanie, ktorého súčasťou je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom uvediete sumu zodpovedajúcu 2 % dane a údaje o prijímateľovi. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej zaplatenej dane v prospech Centra environmentálnych aktivít.

Potrebujete:
 • Daňové priznanie
 • Údaje o prijímateľovi:

   Názov: Centrum environmentálnych aktivít
   Sídlo: Mierové námestie 29, Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 34058028

Ak ste firma

2 % z dane nám môže poukázať aj firma, ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a zaplatila daň vo výške aspoň 12 500 Sk. Firma môže svoje 2 % z dane rozdeliť medzi viacerých prijímateľov (minimálne po 250 Sk).

Najneskôr do 31. marca 2005 doručte Vášmu daňovému úradu Daňové priznanie, ktorého súčasťou je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom uvediete Vami určenú sumu, počet prijímateľov a ich údaje. Daňový úrad následne prevedie uvedený podiel vašej dane v prospech CEA.


 • Daňové priznanie
 • Údaje o prijímateľovi:

   Názov: Centrum environmentálnych aktivít
   Sídlo: Mierové námestie 29, Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 34058028

ĎAKUJEME!

Potrebné dokumenty

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (.doc 26 kB)
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (.doc 42 kB)
z príjmov fyzickej osoby podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Hodnotenie: 20%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Prosba o 2 % z Vašej dane na podporu ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Slovo redakcie  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií