BIO spotrebiteľ

Kedy budú slovenské biopotraviny pre slovenských spotrebiteľov?

09.06.2005 07:53
Veľká väčšina slovenskej bioprodukcie ide na vývoz ako surovina na ďalšie spracovanie. Kedy sa situácia zmení, a to, čo vyprodukujeme na Slovensku, na Slovensku aj spracujeme a skonzumujeme? Čo môže urobiť štát? Čo môžem urobiť ja, ty...?
Záujem o produkty z ekologického poľnohospodárstva na trhoch Európskej únie stúpa. Narastá aj výmera pôdy a počet subjektov v systéme ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Žiaľ, veľká väčšina bioprodukcie ide na vývoz vo forme suroviny na ďalšie spracovanie. Dokážu subjekty fungujúce v systéme ekologického poľnohospodárstva na Slovensku ponúknuť na zahraničné trhy okrem biosurovín aj produkty s pridanou hodnotou? Prečo sa zatiaľ nedarí u nás rozvinúť spracovateľský biopotravinársky priemysel?

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku - orientácia na vývoz


Slovenské biopotraviny
Slovenské biopotraviny
Ekologické poľnohospodárstvo ako oficiálny a kontrolovaný systém má na Slovensku už viac ako 13-ročnú tradíciu. Slovenskí ekologickí poľnohospodári produkujú obilie všetkých bežných druhov, zemiaky, strukoviny, zeleninu i ovocie. Pestujú sa i liečivé rastliny a rastliny na kozmetické účely.

Pomerne silne je zastúpený chov zvierat na ekologických farmách. Prevažuje však chov prežúvavcov - hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Veľké rezervy má Slovensko v chove ošípaných a hydiny, pričom záujem spotrebiteľskej verejnosti (i zahraničnej) je veľký a to najmä o vajcia, bravčovinu a o mäso hrabavej i vodnej hydiny v kvalite BIO.

Celková výmera pôdy v systéme ekologického poľnohospodárstva na Slovensku (k 30.4.2005) je necelých 95 000 hektárov, z toho asi 28 000 ha tvorí orná pôda a necelých 66.500 ha tvoria trvalé trávne porasty. Ostatok, t.j. okolo 350 ha, tvoria ovocné sady a vinohrady. V systéme ekologického poľnohospodárstva pracuje 214 subjektov. Výmera pôdy i počet subjektov sa zvyšujú. Potešiteľný je aj fakt, že sa mení aj štruktúra podnikov - v poslednom období pribudlo niekoľko menších rodinných ekofariem.

BIO potraviny z dovozu
BIO potraviny z dovozu
Trh s biopotravinami sa na Slovensku zatiaľ viac-menej ešte len rodí - úzky sortiment biopotravín je dostupný v niekoľkých špecializovaných predajniach zdravej výživy a v niektorých reťazcových supermarketoch. Žiaľ, veľká väčšina slovenskej bioprodukcie ide na vývoz ako surovina na ďalšie spracovanie. Prečo nie, keď sa dá na trhoch Európskej únie veľmi dobre uplatniť?

Keď sa však na vývoz biosurovín pozrieme z pohľadu slovenského spotrebiteľa, musíme konštatovať, že je to škoda. Biopotraviny sú veľmi chutné a zdravé. Žiaľ, bežný spotrebiteľ ich ešte ani nemusel objaviť - nepozná pojem certifikovaná biopotravina, ani logo, ktorým sa označujú. To je škoda, pretože bez informovaného spotrebiteľa nie je dopyt, bez dopytu nie je ponuka, nerozvinie sa spracovateľský priemysel a cenné bioprodukty poputujú i naďalej do zahraničia. A to určite nie je ideálny stav - pre samotných farmárov, z hľadiska zdravia ľudí i celospoločenského.

Čo urobiť pre rozvinutie spracovateľského priemyslu?


Treba pracovať na všetkých frontoch, aby si kvalitné slovenské bioprodukty a biopotraviny našli cestu k slovenských spotrebiteľom.

Vy, čo už ste biopotraviny objavili, povedzte o nich Vašim známym, pošlite im informáciu o podujatí ekologických poľnohospodárov, pozvite ich na večeru, prineste do škôlky koláč upečený zo špaldovej biomúky, podarujte chutný biočajík, biokávu či biovíno... Nie nadarmo hovoria ekologickí poľnohospodári na celom svete: Ochutnajte ten rozdiel!

Pre podporu ekologického poľnohospodárstva veľa robia a môžu urobiť občianske združenia alebo neformálne iniciatívy nadšencov - organizovaním infostánkov, ochutnávok, výletov na ekofarmy, šírením letákov alebo distribúciou čerstvých bioproduktov z ekofariem - napr. prostredníctvom klubov priateľov ekologického poľnohospodárstva. Tu je veľa čo zlepšovať - rozšíriť spoluprácu aj mimo rámec environmentálnych, ochranárskych organizácií - prizvať k spolupráci aj materské centrá, kresťanské organizácie, združenia ľudí s chronickými ochoreniami a pod, osloviť pediatrov, poradenské centrá zdravej výživy a pod.

Najviac možností pomôcť (ale zatiaľ minimálny záujem) má štát. Mohol by napríklad:

České biopotraviny
České biopotraviny
 • uskutočniť mediálnu kampaň na podporu produktov ekologického poľnohospodárstva a značky EKO poľnohospodárstvo prostredníctvom STV a Rádia Slovensko - tak ako v prípade podpory slovenskej produkcie a Značky kvality;
 • zaplatiť ekofarmárom náklady spojené s certifikáciou bioproduktov a biopotravín, ako je to v USA;
 • finančne podporiť osvetové podujatia typu týždeň alebo mesiac biopotravín, ako je to v ČR;
 • zvýhodniť ekologických poľnohospodárov znížením DPH na certifikované produkty ekologického poľnohospodárstva;
 • uprednostniť bioprodukty pri verejnom obstarávaní na ministerstvách, úradoch štátnej správy...

Zelenú ekologickému poľnohospodárstvu a domácej spotrebe jeho produktov


Ekologické poľnohospodárstvo je "win- win-win" model, kedy získavajú všetky zúčastnené strany - producenti, konzumenti i štát. Samotní poľnohospodári, lebo s ekologickou produkciou budú zaručene konkurencieschopní, ľudia, ktorí budú môcť vo väčšej miere konzumovať zdravé biopotraviny a v dlhodobom dôsledku nepochybne aj štát, pretože sa zachová úrodná pôda, obmedzí sa znečisťovanie riek a ovzdušia, zvýši sa biodiverzita, zvýši sa potenciál pre agroturistiku a atraktivita bývania na vidieku.

Ekorafma a jej pestrosť
Ekorafma a jej pestrosť
Prajme si, aby sa spracovateľský biopotravinársky priemysel rozvinul na Slovensku čím skôr, aby si spotrebitelia mohli (aj dovoliť) kúpiť BIO chlieb a pečivo, mlieko, jogurty, syry, zeleninové a ovocné šťavy, lekváry, dojčenskú stravu, jogurty, mäsové výrobky... Zatiaľ si totiž môžeme vybrať z dosť obmedzeného sortimentu biopotravín (predovšetkým produkcia Ekotrendu Myjava) a ostatné biopotraviny z dovozu, i keď už sú výnimočne dostupné v pár špecializovaných bio-obchodoch, väčšinou stoja na policiach, pretože rodiny s priemerným zárobkom si ich nemôžu dovoliť kúpiť.

Slovensko má všetky predpoklady pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva:
naše polia nie sú prechemizované tak ako v západnej Európe a poľnohospodárska pôda, ako aj pracovná sila sú relatívne lacné. Bola by však škoda, keby pri jeho ďalšom rozvoji malo ísť hlavne o vývoz "lacných" biosurovín na trhy Európskej únie.

A čo si o tom všetkom myslíte Vy? Teším sa na vaše názory, pripomienky a tipy...

Hodnotenie: 100%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Kedy budú slovenské biopotraviny pre ...

  Takto ÁNO

  Vynikajúci článok!
  Hodnotný a dlhodobo aktuálny námet, komplexné posúdenie súčasného stavu, naznačenie reálnych východísk i inšpiratívne námety pre každého, ako zlepšiť situáciu.
  A tiež, v neposlednom rade, výborná jazyková úroveň.
  (Som rád, že moje nedávne kritické slová v tomto smere padli na úrodnú pôdu.)
  Verím, že bohatá bude i žatva, ktorá z tejto podnetnej analýzy vzíde. Ak nie hneď, tak časom...
  Jozef Neoral   Reagovať
   
  0
   
  0

  Naozaj?

  Naozaj ma štát minimálny zaujem? Odkiaľ autorka berie to presvedčenie? Kto konkrétne je ten štát? Štát, to sme predsa my.
  Jana   Reagovať
   
  0
   
  0

  Naozaj...?

  Autorka vie presne co hovori vo svojom prispevku. Stat v tomto smere zastupuje, t.j. nasimi (rozpoctovymi) prostriedkami disponuje najma ministerstvo polnohospodarstva, hospodarstva a zdravotnictva ako aj nimi priamo riadene statne institucie, ktore by v tomto smere mohli urobit omnoho viac ako doteraz.
  Jan   Reagovať
   
  0
   
  0

  Chýba filozofia !

  Vo všetkom máte pravdu ale na všetko je možné sa pozerať aj z inéhop uhla ! Takže postupne:
  - našej spoločnosti chýba filozofia prečo to všetko robiť alternatívne, ekologicky a či inak. Ak by masa ľudí vedela prečo toto nie (konvečná produkcia) a prečo eko ano, potom by sa aj lepšie presadzovali nové myšlienky. Pozrite sa na eko vyučovanie (princípov, spôsobov, technológií apod.) od základných, cez stredné až po vysokú školu u nás ! Super bieda, takže ani v budúcnosti nie je možné očakávať iné cítenie/vzťah k tejto téme v celej našej spoločnosti!
  - jedným z dôkazov našej biedy je hľadanie a riešenie obnoviteľných zdrojov energie (biooleje,MERO, lieh a pod)! Vláda miesto podpory pestovania a spracovania technických plodín (k čomu sa pred vstupom do EU zaviazala) sa dohodla s rafinériou a zafarbila naftu ! Alternatíva dostala peknú ranu !
  - Všetky okolité krajiny podporujú biologické metódy (aj finančne!) ochrany rastlín - SR sa k tomu ani len nevyjadruje ! Príkladom môže byť podpora biologického prípravku CONTANS WG ( s obsahom hubového patogéna Coniothyrium minitans, ktorý parazituje a rozkladá sklerócie bielej hniloby v pôde). Na tento dostáva farmár v ČR až 60% podporu na úhradu nákladov. Koľkí ekopestovatelia (zeleniny, olejnín a i.) u nás vedia o takejto možnosti likvidácie patogéna v pôde?
  - ako zaviesť hyperparazity proti múčnatke na zelenine, ovocí, viniči a i., keď drobní ekoproducenti túto informáciu nemajú odkial získať ? Majú možnosť sledovať vôbec odbornú literatúru na takejto úrovni aby mohli pracovať a ponúkať potraviny, ktoré sú rozumne ošetrené a neobsahujú karcinogénne metabolity hubových patogénov ? Veď táto skupina producentov má strašne veľa elánu, nadšenia ale ten a či tí, ktorí by ich mali vzdelávať radšej strčia hlavu do piesku aby takéto problémy nevideli ! Už aj u nás pracujeme na a k dispozícii máme veľmi účinné biologické metódy s antagonistickými hubami na ošetrenie napr. viniča proti botrytíde, rozbieha sa overovanie biol. metódy proti fytoftóre (zemiaky) a peronospóre (vinič). Nemôžeme si dovoliť hovoriť o zdravej produkcii, ak z nej nevylúčime fytopatogénne huby! Ich extracelulárne metabolity sú vážnymi karcinogénmi (DON!) a nie je radno sa s nimi zahrávať !!!
  - Existujú u nás aj perfektné fyzikálne metódy, ktoré zmenou pH na povrchu listov a plodov eliminujú klíčenie spór patogénov. To sa dá dosiahnuť napr. ošetrením so suspenziou Mg(OH)2, ktorý má pH až 10 ! Horčík potom podporí tvorbu a intenzitu biosyntézy chlorofylu, čo má za následok zvýšenie produkcie ! Máme touto metódou vyrobené víno vynikajúcej kvality, mnohí veľkoproducenti zeleniny na juhu SR už bez toho neprodukujú (k našej radosti-pochopili filozofiu a znižujú vstupy fungicídov!).
  - Z fyzikálnych metód by som spomenul tiež ošetrenie prírodnými terpénmi - zamedzenie praskania čerešní, zmena transpirácie a tým zväčšnie plodov (čerešní, broskýň, zemiakov...), zamedzenie úpalu viniča, jabloní, cukrovej repy a pod.
  - Je veľa prvkov ktoré by sa dali popísať a slúžili by na podporu filozofie aj eko poľnohospodárstva, nie je však na to vhodné fórum a ako som v úvode napísal - chýba a nie je zažitá jednoducho povedané - filozofia spoločnosti, ktorá by tieto snahy aj v extenzívnom eko poľnohospodárstve podporila. Moja filozofia preto smeruje k presadzovaniu niektorých z vyššie popísaných metód s vysokou spoľahlivosťou do intenzívneho poľnohospodárstva a až odtiaľ potom do eko a extenzívneho poľnohospodárstva ! Intenzívne poľnohospodárstvo je totiž schopné odoberať množstvá prípravkov, ktoré sa potom dá efektívne vyrábať a nakoniec následne integrovať aj do eko technológií, ktoré pracujú na malých výmerách !
  - A ešte jednu pripomienku - v ČR vyšla zaujímavá publikácia - Ekologické zemědělství I. díl (kol. pod vedením prof.Šarapatku - Uni Olomouc). Krásne napísaná kniha, vidieť že s láskou a nadšením. Bohužial som veľmi sklamaný s tým, ako málo je možné ponúknuť "ekozemědělcom" a očakávať, že pri využívaní takýchto superskromných technológií budú vedieť ponúknuť dostatočné množstvo a hlavne nezávadných ekopotravín !

  jhassler@agrovita.sk   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...Najčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií