BIO spotrebiteľ

Mirka Vacvalová
o Fair Trade a Nadácii Integra

23.12.2005 11:52
"Na Slovensku sme až donedávna boli iba v pozícii prijímateľov pomoci a ťažko si aj dnes uvedomujeme, že patríme k bohatej časti sveta. Preto pocit spoluzodpovednosti za riešenie celosvetovej chudoby nie je taký silný. Existuje tu však veľký pocit spolupatričnosti napríklad v rámci rodinných či priateľských vzťahov, a to mi dáva nádej, že ľudia majú otvorené mysle a srdcia voči pomoci iným", hovorí Mirka.
Celkom na úvod.... Pracuješ v Nadácii Integra. Môžeš prosím predstaviť jej aktivity a zdroje financovania?
Nadácia Integra sa od roku 1995 venuje podpore malého a stredného podnikania, najmä žien, na Slovensku. Postupom času sa jej aktivity rozrástli aj do výskumnej činnosti v oblasti boja proti korupcii a spoločenskej zodpovednosti podnikania.

Významnou novinkou je program Market Access, alebo pomoc s prístupom na trh, pre malých výrobcov, často zo znevýhodnených skupín. V rámci tejto iniciatívy bola Nadáciou Integra založená spoločnosť TEN SENSES, zameraná práve na obchodnú činnosť s výrobkami tejto cieľovej skupiny. Od júna tohto roku je na Ventúrskej ulici v Bratislava predajňa TEN SENSES s krásnym tovarom od domácich aj mimoslovenských malých výrobcov. Významnú časť sortimentu tvoria fair trade výrobky dovezené od výrobcov či pestovateľov z rozvojových krajín.

Finančné zdroje na fungovanie programov Nadácie Integra pochádzajú od súkromných nadácii v zahraničí, jednotlivcov, no významnú časť tvoria aj zdroje Európskeho sociálneho fondu. Medzi dôležitých donorov patria nadácie Shell Foundation a Citigroup Foundation. Od začiatku spolupráce s nimi sme si vysoko cenili najmä skutočnosť, že svoju podporu programom komunitného a sociálneho rozvoja neobmedzujú len na financie, no obe organizácia sa stali partnerom, ktorého zaujíma dopad našej práce na cieľové skupiny a aktívne sa zapájajú do formovania stratégie programov. Táto spolupráca vznikla prirodzene vďaka podobnému prístupu k riešeniu sociálnych problémov. Našou spoločnou stratégiou je podpora trvalo-udržateľného rozvoja znevýhodnených komunít nástrojmi, ktoré sú podnikateľské a teda skutočne trvalo-udržateľné. Nadácia Integra považuje snahu našich donorov a partnerov o inovatívne riešenia problémov chudoby za mimoriadne potrebné a vítané.

Mirka, keď sme sa pred vyše dvoma rokmi stretli pri zakladaní platformy slovenských NGO, podporujúcich fair trade, všetci sme sa zhodli na tom, že úloha č. 1 je dostať tieto výrobky na slovenský trh. A dnes?
Seminár o Fair Trade
Seminár o Fair Trade
Toto zostáva aj naďalej veľkou prioritou, hoci sa v tomto smere veci pohli dopredu. Dnes je už možné nájsť predajne so stálou ponukou fair trade, a hoci je ich stále málo, je to dobrý začiatok. Samozrejme, ak má mať predaj fair trade výrobkov a tým aj podpora chudobných výrobcov skutočný dopad, podiel na trhu musí byť významný. Preto je teraz nesmierne dôležité nájsť obchodných partnerov, ktorí pomôžu fair trade výrobkom nájsť si cestu k čo najväčšiemu počtu zákazníkov.

Informovanosť je tak isto kľúčová. Treba vyvinúť veľa úsilia a kreatívnej iniciatívy na to, aby si zákazník chcel a mohol vybrať fair trade. Nesmieme sa čudovať, ak obchodníci nemajú záujem o predaj fair trade – zákazníci ich k tomu musia donútiť. Som presvedčená, že mnoho ľudí by začalo svoje nákupné rozhodnutia prehodnocovať, ak by bola informačná kampaň kvalitná a dôsledná.

Nadácia Integra otvorila v septembri špecializovaný Fair Trade obchod na Ventúrskej 16 s názvom TEN SENSES. Čo sa skrýva pod týmto názvom? Aký sortiment obchod ponúka? Všetok tovar je zo zahraničia?
Predajňa TEN SENSES je splnením dávneho snu ľudí z Nadácie Integra ponúknuť veľmi praktickú formu pomoci znevýhodneným výrobcom s predajom ich výrobkov. Police predajne sú k dispozícii kvalitným produktom malých výrobcov či výrobným družstvám zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Názov TEN SENSES, alebo Desať zmyslov, má komunikovať našu snahu podnikať so zmyslom pre integritu, spravodlivosť, rovnosť šancí, komunitu, životné prostredie, tvorivosť, kvalitu, podnikavosť, tajomno a humor...Máme ambíciu a túžbu rozšíriť sieť obchodov TEN SENSES aj do zahraničia, preto je názov v angličtine. V predajni nájdete krásnu keramiku, sklo, odevy, sviečky, samozrejme fair trade kávu, čokoládu, bio výrobky...a mnoho iných.
V obchode Ten Senses
V obchode Ten Senses


Momentálne dovážame mnohé fair trade výrobky cez zahraničných partnerov napr. Commercio Alternativo z Talianska alebo Nomads Clothing z Anglicka, no v budúcnosti by sme veľmi radi nakupovali priamo od výrobcov v krajinách rozvojového sveta.

Prvými príkladmi sú produkty z Kene a Arménska, kde Integra prostredníctvom miestnych organizácii nadviazala priame kontakty s výrobcami.

Predajňa TEN SENSES chce poskytnúť príležitosť skupinám zo znevýhodneného prostredia a sme radi, že vďaka spolupráci s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku môžeme predávať krásne tkané koberce od žien z utečeneckej komunity.

Fair Trade je taký jednoduchý... Stačí, keď si budeme kupovať výrobky zo spravodlivého obchodu a hneď bude svet krajší... Sme my Slováci (jednotlivci alebo inštitúcie) pripravení prevziať spoluzodpovednosť za tvár sveta tým, ako nakupujeme? Ako je to inde?
Bohužiaľ, nie je to také jednoduché. Musí sa zmeniť mnoho oveľa širších systémových problémov, aby sme dosiahli to, čo kupovaním fair trade produktov mienime – trvale udržateľný rozvoj chudobných častí sveta. Apelovať na mocných, aby zmenili podmienky svetového obchodu a našli adekvátnejšie formy rozvojovej pomoci, je súčasťou hnutia fair trade, hoci to zákazník možno ani nevníma. Politická rovina je rovnako dôležitá, ak nie ešte dôležitejšia ako tá komerčná.

Fair Trade logo
Logo Fair Trade: Každý piaty Brit ho pozná
V každom prípade, obrovský nárast popularity fair trade výrobkov, napríklad vo Veľkej Británii každý piaty človek pozná logo fair trade, a tlak zákazníkov vytvárajú vhodné podmienky na zmeny na najvyššej úrovni.

Na Slovensku sme až donedávna boli iba v pozícii prijímateľov pomoci a ťažko si aj dnes uvedomujeme, že patríme k bohatej časti sveta. Preto pocit spoluzodpovednosti za riešenie celosvetovej chudoby nie je taký silný. Existuje tu však veľký pocit spolupatričnosti napríklad v rámci rodinných či priateľských vzťahov, a to mi dáva nádej, že ľudia majú otvorené mysle a srdcia voči pomoci iným. Je však potrebné vedieť adekvátne vysvetliť, prečo a akým spôsobom sa pomôcť má a dá. Nakupovať fair trade je vedomé rozhodnutie na základe istej informácie. Keď si do košíka vložím fair trade kávu, hoci je o čosi drahšia, viem, prečo to robím. Kvalitná informačná kampaň preto môže posunúť mieru uvedomelých nákupných rozhodnutí na celkom inú úroveň.

To, že sa už na Slovensku fair trade produkty kúpiť dajú, je veľký posun. No od situácie, kedy sa bude fair trade káva piť na ministerstvách, v školských či firemných jedálňach, nás delí ešte veľa práce. Určite by pomohlo, ak by sa myšlienky ujali ľudia, ktorí sa v slovenskej spoločnosti tešia úcte a dokážu svojim postojom pozitívne ovplyvniť aj iných. Osobnosti ako Bono z U2, Bob Geldof a iní mali pre šírenie myšlienok boja proti chudobe obrovský význam.

Ďalekohľadu č 6/2005 je zameraný na Fair Trade v súvislosti s globálnou výchovou žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. ...Keby si mala Ty stáť pre triedou plnou teenagerov, ako by si „uchopila“ tému Fair Trade, aby ich to chytilo za srdcia?
Fair trade, ako každý iný obchodný vzťah, je o predávaní a nakupovaní. Preto existuje medzi ním a životom detí a mladých ľudí veľa styčných bodov. Určite by bolo pre žiakov zaujímavé pozorovať „cestu“ ich obľúbených tenisiek, trička či čokolády od výrobcu, či pestovateľa až k nim a vidieť, či je námaha vynaložená na jednotlivých stupňoch obchodného reťazca adekvátna odmene. Otázka zneužívania detskej práce, proti ktorej fair trade bojuje, dáva bohužiaľ tak isto veľa tém na rozhovory so žiakmi. Na príkladoch životov konkrétnych detí, ktorých detstvo vyzerá úplne inak ako u nás, je možné veľmi účinne demonštrovať, prečo je potrebné zasiahnuť.

Je možné prísť so skupinou žiakov na exkurziu do obchodu TEN SENSES? Predsa len by bolo iné, keby si deti mohli výrobky riadne poobzerať, ohmatať, ovoňať... Bolo by možné v krátkosti porozprávať deťom, odkiaľ ktoré výrobky (produkty) pochádzajú a akým spôsobom to pomáha ľuďom, ktorí ich vyrábajú (pestujú)?
Návštevám a exkurziám by sme sa v TEN SENSES veľmi potešili. Ak takýto záujem zo strany učiteľov bude, stačí si dohodnúť čas stretnutia.

Keď som surfovala po zahraničných stránkach, zistila som, že v Rakúsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve... sa organizuje veľa akcií na podporu spravodlivé obchodu (napr. férové týždne, kampane, prednášky spojené s ochutnávkami, filmové festivaly, cesty do krajín tretieho sveta, kde sa realizujú Fair Trade projekty...) a že dokonca existujú aj spravodlivé školy či spravodlivé mestá. ...Máš Ty osobne v tomto smere nejaké plány do budúcnosti? Myslíš si, že je Slovensko pripravené a zrelé prakticky napĺňať myšlienku, že spravodlivý obchod je „úplne normálny“?

Nad šálkou kávy
Nad šálkou Fair Trade kávy, kaviareň Next Apache
To, že je povedomie ľudí o globálnych problémoch v spomínaných krajinách oveľa lepšie, je prirodzené. Celé desaťročia sme neboli slobodnou spoločnosťou a vyjadriť postoj cez kampaň či vytvoriť spolok nebolo možné. Dnes sa to dá a ideálnym stavom by bolo, keby sme sa naučili zodpovedne správať a kriticky myslieť vo všetkých sférach života. Je umenie sprístupniť „ťažké“ témy zaujímavým a neodstrašujúcim spôsobom a poskytnúť príležitosť prispieť k ich riešeniu. Na Slovensku je už mnoho skvelých organizácii či podujatí, ktoré si získali dôveru a popularitu, a tie by sa dali výborne využiť na zlepšenie informovanosti. Rada by som videla fair trade kávu na nápojovom lístku každej kaviarne či jedálne, témy rozvojového vzdelávania zaradené do vyučovania na každej škole, zástupcov maloobchodnej siete na Slovensku rozširovať ponuku fair trade výrobkov alebo študentov vysokých škôl byť hrdých na to, že na ich škole či internáte existujú iba fair trade bufety...Mojim osobným plánom, keďže sme hlavne obchodná spoločnosť, je rozšíriť trh pre fair trade výrobky a vybudovať značku TEN SENSES tak, aby jej popularita pomohla zaradiť pojem fair trade do bežného slovníka.

Celkom na záver, ktoré výrobky s označením Fair Trade patria medzi Tvoje najobľúbenejšie? Možno by si aj vedela dať tip na férové vianočné darčeky.... Peniaze nemusia byť zlé, ak ich vynaložíme dobrým spôsobom.
Bio a Fair káva
"Bio a Fair káva z Mexika": Od 1. decembra 2005 do
28. februára 2006 prispeje Caféridrect čiastkou 50 pencí
za každé predané balenie kávy Palenque, pestovanej
vo vysokej nadmorskej výške v oblasti Chiapas na juhu
Mexica, miestnym pestovateľom kávy, postihnutým
hurikánom Sten v októbri 2005
Úplne súhlasím. Mojím osobným favoritom medzi fair trade výrobkami je káva značky CaféDirect, horúca čokoláda v prášku od talianskeho partnera Commercio Alternativo, a medzi nepotravinovými výrobkami odevy Nomads Clothing z Indie. V obchode TEN SENSES je veľa iných krásnych vecí – tašiek, košíkov, sviečok, šperkov, kobercov, atď. Snažíme sa o to, aby ponuka odrážala našu úctu aj voči výrobcovi, ktorému pripadne adekvátny diel ceny, a rovnako aj voči zákazníkovi, ktorému ponúkame vysokú kvalitu.

Hodnotenie: 85%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Diskusia: Mirka ...    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Ľudia    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií