BIO spotrebiteľ

Po Frodových stopách (2)
Otázky 2. kola + výheci 1. kola

24.04.2006 06:03
Dnes pokračuje súťaž "Po Frodových stopách" 2. súťažným kolom! Zároveň sa dozviete kto vyhral v kole prvom.
Do uzávierky 1. kola súťaže „Po Frodových stopách“ sme obdržali 41 odpovedí, z ktorých bolo 26 správnych a 15 nesprávnych.

Správne odpovede:
1. V ktorom roku bola kodifikovaná Európska charta o vode? (1948)
2. Najväčší studenovodný gejzír v SR sa nachádza v obci? (Herľany)
3. Koľko percent z celkového množstva vody tvorí pre nás dostupná sladká voda? (cca 0,5 %)
4. Ktoré chemické prvky sú hlavnou príčinou eutrofizáciu vodných tokov? (dusík a fosfor)
5. Ako sa volá dokument, ktoré rieši problém ochrany vodných zdrojov pred dusičnanmi z poľnohospodárstva? (nitrátová direktíva)

Zo správnych odpovedí boli vylosovaní 3 súťažiaci.

Výherci 1. kola

• Slavo Hreso, Štefanikova 39, 071 01 Michalovce
• Zuzana Bašistová, ZŠ Letná 3453/34, 058 01 Poprad
• Alena Mačurová, ZŠ Letná 3453/34, 058 01 Poprad

OTÁZKY 2. KOLA

1. Organické hnojivá nie je možné aplikovať na pôde so sklonom nad ... stupňov.
2. Ochranné pásmo pre aplikáciu organických hnojív v blízkosti potokov a odvodňovacích kanálov siaha ... metrov od vodného toku.
3. Ročná norma dusíka z organického hnojivá na hektár je max ... kg.
4. Nové skládky maštaľného hnoja je možné na svahoch so sklonom do 4 ° budovať vo vzdialenosti ... metrov od zdroja povrchovej vody.
5. Ročná produkcia kalov z čistiarni odpadových vôd je približne .... ton.

Odpovede posielajte do 15. 5. 2006 na email wolf@mail.viapvt.sk!Prosíme Vás, aby ste rešpektovali, že súťaž je určená jednotlivcom a nie kolektívom. Odpovede zasielajte napísané v telese mailu, nie ako priložený súbor. Správne odpovede a mená výhercov sa dozviete na konci mesiaca, zároveň s vyhlásením ďalšieho súťažného kola.

Súťaž a súťažný seriál sú výsledkom spolupráce Centra environmentálnych aktivít z Trenčína a Občianskeho združenia TATRY z Liptovského Mikuláša, a sú súčasťou dlhodobej kampane Občianskeho združenia Tatry - „TOKY NIE SÚ STOKY!“ zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a vodným zdrojom. Tieto aktivity sú realizované vďaka finančnej podpore Regionálneho environmentálneho centra pre krajiny strednej a východnej Európy z prostriedkov Rozvojového programu spojených národov (UNDP) a Global Environment Facility (GEF) v rámci Dunajského národného grantového programu.

Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Po Frodových stopách ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií