BIO spotrebiteľ

Lesné aktivity (2)
Aktivity pre pedagógov

03.05.2006 00:36
Chcete sa zapojiť do súťaže „Lesoochranárska škola roka“? Už ste navštívili lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline? Viete, aké možnosti ponúka Lesná pedagogika? Máte záujem o semináre „Po stopách šeliem“ a „Prírodné lesy alebo čo sa stalo v Tatrách“? Radi by ste zorganizovali pre deti besedu alebo poznávací výlet o živote medveďov? Vyberte si z pestrej ponuky lesných aktivít pre pedagógov...

Lesoochranárska škola roka

Kúp si svoj strom
Kúp si svoj strom
Vyhlasuje každoročne Lesoochranárske zoskupenie VLK. O titul sa môže uchádzať každá škola, ktorá v mesiacoch apríl a máj:
  • prispeje na zbierku „Kúp si svoj strom“,
  • realizuje ďalšie aktivity v prospech lesa (výstavy, sadenie stromov v krajine, infostánky k problematike lesov, koncerty a pod.).

Odmenou pre základnú školu je v roku 2006 1 tona zošitov z recyklovaného papiera a pre strednú školu koncert populárnej skupiny v meste sídla školy alebo priamo na škole, ďalej publikácie o lese, CD-ka a výlet pre jednotlivcov do divokých lesov.

V roku 2006 je súťažne obdobie od 1. apríla do 19. mája a bližšie informácie získate: Jana Ivanková z Nadácie Zelená nádej, tel.: 051/77 89 138, e-mail: sekretar@gpf.sk

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline

Ľudská kultúra sa začala vyrubovaním lesov a udržať sa môže len s ich ochranou“ je motto, ktoré víta návštevníka Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline neďaleko od obce Čierny Balog (okres Brezno).

Cieľom 3 kilometrového náučného chodníka s viac ako 50 zástavkami je predovšetkým oboznámiť návštevníka s prácou lesníkov, so základnými lesníckou terminológiou a pracovnými metódami.

Aj napriek tomu, že ako environmentalistovi mi na trase chýbajú informačné miesta predstavujúce napr. problematiku vody a vodných živočíchov, prírodných lesov a pralesov, súkromných rezervácií, úlohu podkôrnikov vo vývoji lesa, problematiku mŕtveho dreva a pôdnych živočíchov, ktoré by vyvažovali značné technicko – hospodárske poňatie skanzenu, a o obsahu a vysokej odbornosti niektorých informačných panelov sa dá polemizovať, vrelo jeho návštevu odporúčam.

Skanzen je ideálnym miestom pre zážitkové vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, kde sa na pomerne malej ploche, v príjemnom lesnom prostredí, dá prakticky oboznámiť s bezduchou terminológiou školských učebníc.

Treba dodať, že skanzen sa dá „prešprintovať“, ale na jeho skutočné vychutnanie – t.j. oboznámenie sa s textami a ukážkami, diskusiu ... potrebujete minimálne 2,5 hodiny času.

Na záver treba dodať, že ide o spoločne dielo Lesov SR, OZ Vydra, Čiernohronskej železnice a obce Čierny Balog, ktoré podľa môjho osobného názoru ukazuje ako sa dá a má robiť trvaloudržateľný cestovný ruch v zdanlivo nudnom prostredí bez horských štítov a vodopádov. Preto nečudo, že práve tento projekt bol v roku 2005 ocenený „Stredoeurópskou cenou za ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva“. Ja dodávam, že oprávnene.


Informácie a ubytovanie:
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
Tel./fax: 048/61 91 537, E- mail: cb@putovanie.sk, web: cb@putovanie.sk, web: www.vydra.sk

Lesná pedagogika

S finančnou podporou Európskej komisie sa v rokoch 2004/2005 v Českej republike (koordinátor projektu), Poľsku a na Slovensku realizoval projekt „Sústava Natura 2000 - ľudia prírode, príroda ľuďom“, ktorý bol zameraný na zvyšovanie povedomia obyvateľstva o sústave NATURA 2000.

Súčasťou projektu bola príprava a realizácia odborných exkurzií pre deti druhého stupňa základných škôl a stredných škôl do dvoch modelových území sústavy NATURA 2000. Na Slovensku boli ako modelové územia vybraté CHKO Dunajské luhy a NPR Dobročský prales.

OZ TATRY pripravilo v rámci projektu interaktívny program zameraný na lesnú pedagogiku, ktorej cieľom je hľadanie a pochopenie rozdielov medzi hospodárskym a prírodným lesom. Program je situovaný do oblasti Čierneho Balogu, kde okrem práce s pracovnými listami po dohľadom lektora, návštevy okraja NPR Dobročský prales, je možné v rámci exkurzie navštíviť Lesnícky skanzen, ktorý v roku 2005 získal „Stredoeurópsku cenu za kultúrne a prírodne dedičstvo“, meandre Kamenistého potoka, previesť sa Čiernohronskou železničkou a pod.

Program a podmienky jeho realizácie je potrebné dohodnúť s OZ TATRY. Exkurzie sa realizujú v mesiacoch apríl až jún.

Kontakt:
Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
Tel./fax: 044/553 10 27, E – mail: wolf@mail.viapvt.sk, web: wolf@mail.viapvt.sk, web: www.ekokompas.host.sk

Seminár pre pedagógov „Po stopách šeliem“

Tzv. dominantné šelmy (medveď, vlk, rys) sú prirodzenou a jedinečnou súčasťou karpatskej prírody a zároveň sú to druhy európskeho významu, zahrnuté v zozname druhov pre vytyčovanie sústavy chránených území NATURA 2000.

Stredoeurópsky priestor je miestom stretu týchto druhov s miestnym obyvateľstvom s civilizačne už pozmeneným vnímaním, často podliehajúcim rôznym mýtom a vedecky nepodloženým tvrdeniam.

Slovak Wildlife Society a Občianske združenie TATRY ponúkajú metodicko – pedagogickým centrám, osvetovým strediskám, školským úradom ... možnosť lektorovania seminára „Po stopách šeliem“ priamo v regióne.

Seminár je určený pedagógom zo základných a stredných škôl, vedúcim záujmových krúžkov a dobrovoľníckych skupín.

Obsah seminára: vedecké informácie o medveďovi, film o medveďovi – „Staying safe in bear country“, prezentácia aktivít z didaktického materiálu „Po stopách medveďov“, vedecké informácie o vlkovi, prezentácia aktivít z didaktického materiálu „Po stopách vlkov“, rôzne (oboznámenie sa s internetovou stránkou, možnosťami besied a exkurzií).

Lektori: MSc. Robin Rigg, Mgr. Svetlana Beťková (Slovak Wildlife Society)

Kontakt:
SWS – Slovak Wildlife Society
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
P. O. BOX 72
033 01 Liptovský Hrádok
Tel: 044/52 93 752 ,
Mobil: 0905 239 033 (Mgr. Svetlana Beťková)
E – mail: info@slovakwildlife.org, betkova@slovakwildlife.org, web: info@slovakwildlife.org, betkova@slovakwildlife.org, web: www.medvede.sk

Seminár pre pedagógov „Prírodné lesy alebo čo sa stalo v Tatrách“

Občianske združenie TATRY ponúka pre metodicko – pedagogickým centrám, osvetovým strediskám, školským úradom ... možnosť lektorovania seminára „Prírodné lesy alebo čo sa stalo v Tatrách“ priamo v regióne.

Seminár je určený pedagógom zo základných a stredných škôl, vedúcim záujmových krúžkov a dobrovoľníckych skupín.

Základné okruhy tém seminára: prírodné lesy, les a prírodné katastrofy, prečo stromy zomierajú, mŕtve stromy - živý les, recyklácia mŕtveho dreva, funkcie mŕtveho dreva v lese, kolobeh látok v lese, smrek a podkôrny hmyz, vývojový cyklus lesa, vývojový cyklus a biodiverzita, les a zrážky, les a sucho, prales – štádium dorastania, optima a rozpadu, pralesy na Slovensku, súkromné rezervácie – riešenie devastácie lesov, mimovládny výbor Naše Tatry, vydavateľstvo ABIES, Modelové územie NATURA 2000 – NPR Dobročský prales, nelesná drevinová vegetácia, atď.

Lektor: Mgr. Rudolf Pado

K realizácii seminára, ktorý trvá 4 hodiny, je potrebné zabezpečiť dátavideoprojektor, notebook (počítač), flipcharty a fixky.

Seminár bol pripravený vďaka finančnej podpore z Fondu TATRY pri Nadácii Ekopolis.

Kontakt:
Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš,
Tel./fax: 044/553 10 27, E – mail: wolf@mail.viapvt.sk, web: wolf@mail.viapvt.sk, web: www.ekokompas.host.sk

Besedy a poznávacie výlety k problematike dravcov

Svetlana Beťková a Robin Rigg zo Slovak Wildlife Society (SWS) sa venujú výskumu šeliem - predovšetkým medveďov a vlkov na Slovensku. V rámci svojich aktivít ponúkajú, okrem iného besedy a poznávacie výlety.

SWS v spolupráci s pracovníkmi NAPANTu a dobrovoľníkmi z Veľkej Británie organizuje pre deti besedy a poznávacie výlety. Priamo v „krajine našich najväčších šeliem“ si môžete overiť svoje poznatky o živote medveďov. Hravou formou sa naučíte napr. hľadať jednotlivé znaky prítomnosti zvierat alebo výtvarnými aktivitami vyjadríte svoje pocity. Cieľom môže byť aj čistenie okolia hotelov, či rozdávanie letákov o medveďoch turistom.

Kontakt:
SWS – Slovak Wildlife Society
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
P. O. BOX 72, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel: 044/52 93 752 , mobil: 0905 239 033 (Mgr. Svetlana Beťková)
E – mail: info@slovakwildlife.org, betkova@slovakwildlife.org, web: www.medvede.sk

Hodnotenie: 53.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Lesné aktivity ...    Pridať názor na článok    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií