BIO spotrebiteľ

MISIA IUCN V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU
Apríl 2005

13.06.2006 11:34 Zdroj: Výňatok zo záverečnej správy, IUCN
Šesťdňová misia IUCN sa konala v apríli 2005 na požiadanie slovenských členov IUCN zo štátnych a mimovládnych organizácií. Hlavným cieľom bolo posúdiť postavenie Tatranského národného parku (TANAP) vzhľadom na kategórie IUCN pre manažment chránených území, konkrétne kategóriu II. – národné parky.
Odporúčanie 1: Malo by sa pripraviť vyhlásenie o hodnotách TANAPu a všetky relevantné inštitúcie by ho mali presadzovať na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni. Toto vyhlásenie by malo tvoriť základ všetkých budúcich stratégií a plánov riadenia (manažmentu) pre národný park.

Odporúčanie 2: Žiadne návrhy na zásahy vrátane zabezpečenia infraštruktúry by nemali vyústiť do oslabenia národného, medzinárodného, kultúrneho a environmentálneho postavenia TANAP-u.

Odporúčanie 3: Vláda Slovenskej republiky by mala posilniť ciele manažmentu TANAP-u prostredníctvom nového zákona a predpisov, aby sa naplnili požiadavky územia kategórie II.

Odporúčanie 4: Vláda Slovenskej republiky ako zodpovedný orgán by mala ustanoviť režim manažmentu TANAP-u, schopný čeliť tlakom na rozvoj zo strany hlavných zainteresovaných strán a priľahlých oblastí, ktoré by mohli negovať dosiahnutie cieľov ochrany prírody a dedičstva.

Odporúčanie 5: Vláda Slovenskej republiky by mala prijať a zaviesť systém kompenzácií za znemožnenie príjmov súkromných a obecných vlastníkov a poskytnúť na to potrebné zdroje.

Odporúčanie 6: Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí o rozvoji v navrhovaných územiach sústavy NATURA 2000 alebo rozhodnutí, ktoré by ovplyvňovali územia v národnom parku, musia tieto návrhy prejsť primeraným posudzovaním.

Odporúčanie 7: Krajský úrad po porade s príslušnými ministerstvami by mal vytvoriť pozitívny stimulačný program pre manažment území sústavy NATURA 2000. Existujú vhodné modely v iných krajinách, napríklad Program prírodnej starostlivosti o škótske prírodné dedičstvo (Natural Care Scheme of Scottish Natural Heritage).

Odporúčanie 8: Systém zonácie Tatranského národného parku by mal byť založený na princípoch biosférických rezervácií UNESCO a systému kategórií IUCN. Mal by byť nástrojom na zachovanie hodnôt TANAP-u, na realizáciu odsúhlasenej stratégie a plánu manažmentu a základom pre činnosti v území vrátane miery zasahovania.

Odporúčanie 9: Súčasný systém zónovania by sa mal zmeniť a ihneď zaviesť nový systém. Ciele ochrany prírody by mali byť primárne na najmenej troch štvrtinách územia. Manažment zvyšného územia by nemal byť v rozpore s týmto primárnym cieľom a pre nárazníkové zóny vo východnej a západnej okrajovej časti národného parku by sa mali vytvoriť príslušné predpisy. Táto revízia by sa mala konzultovať s vlastníkmi pôdy a jej užívateľmi.

Odporúčanie 10: Mal by sa ustanoviť nový orgán pre Tatranský národný park (the Tatra National Park Authority – TNPA), s výkonnou zodpovednosťou vo všetkých záležitostiach TANAP-u. Jeho výbor by mal zahŕňať zástupcov všetkých kľúčových zainteresovaných strán v TANAP-e.

Odporúčanie 11: Navrhovaný nový orgán pre Tatranský národný park (TNPA) by mal vypracovať jednotný strategický plán pre celé územie národného parku, zahŕňajúci všetky otázky dôležité vo vzťahu k hodnotám TANAP-u. Po formálnom konzultačnom procese by ho tento nový orgán mal schváliť. V prípade akéhokoľvek sporu ohľadom plánu by mala vec posúdiť a rozhodnúť inštitúcia, ktorej bude nový orgán podliehať.

Odporúčanie 12: Primárnym cieľom lesného hospodárenia v TANAP-e by mal byť rozvoj a zachovanie prírodných alebo prírode blízkych lesných ekosystémov. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať rozdielnu mieru zásahov a selekcie pôvodných druhov, ale pesticídy a hnojivá by sa nemali použiť.

Odporúčanie 13: V rámci všeobecných plánovacích dokumentov odporúčaných v predchádzajúcich bodoch by sa mal vypracovať dlhodobý plán rozvoja lesa. Použiť by sa pritom mali dostupné expertízy mimovládnych organizácií, FAO a IUCN.

Odporúčanie 14: Mal by sa navrhnúť program na stimuláciu výmeny pôdy v prospech verejnej správy alebo na stimuláciu aktívnejšieho prírodného manažmentu lesa.

Odporúčanie 15: V územiach s navrhovaným stupňom ochrany 4 a 5 by sa nemalo odstraňovať žiadne padnuté alebo polámané drevo a nemali by sa vykonávať žiadne umelé obnovné opatrenia. V územiach s 3. stupňom ochrany by malo zostať 50 % stromov. Všade tam, kde sa odstránili padnuté alebo polámané stromy, by sa mala vytvoriť nárazníková zóna. Tam sa môžu vykonať aj určité zásahy na dosiahnutie prirodzenej obnovy.

Odporúčanie 16: Turizmus by mal byť v súlade s únosnosťou TANAP-u, mal by spĺňať požadované štandardy kvality a namiesto masového turizmu by mal byť založený na princípoch trvalej udržateľnosti. V zónach A a B by nemala byť žiadna ďalšia turistická infraštruktúra, tá by sa mala sústreďovať mimo TANAP-u. Súčasný nadbytok ubytovacej kapacity by sa mal zredukovať, pričom by sa malo odstrániť najmenej kvalitné ubytovanie. Väčšia pozornosť by sa mala zamerať na zlepšovanie kvality existujúcej infraštruktúry.

Odporúčanie 17: Športové zariadenia, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie, ako napríklad snežné skútre a terénne motocykle, by sa nemali povoliť v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany. Všetky ostatné športové a turistické aktivity by sa mali udržať v existujúcich územiach a trasách navrhnutých pre tieto aktivity, v súlade s návštevným poriadkom. Navrhované rozšírenie lyžiarskych zjazdoviek musí byť predmetom dôkladného procesu EIA, pričom treba brať do úvahy priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie, posúdiť rozloženie prirodzenej snehovej pokrývky na zjazdovkách a požiadavky na umelé zasnežovanie a vodu.

Odporúčanie 18: Slovenské orgány by mali sledovať všetky možnosti financovania podľa rezolúcie Rady EÚ o európskom poľnohospodárskom fonde na rozvoj vidieka.


Tento článok vyšiel v rámci seriálu Osem zastavení po tatranskej udalosti z 19. novembra 2004.

Hodnotenie: 100%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: MISIA IUCN V TATRANSKOM NÁRODNOM ...

  dost vela

  Je toho dost vela.... niektori ludia ozaj si az teraz uvedomuju, co v TANAP -e zlyhava. Najksor asi by sa to malo zacat postupne vyrovnavat do ekologicky najprospesnejsej podoby. Ale aj tak to bude dlho trvat. Len ci sa vobec toho naozaj dozijeme, ze to tak bude, vyhodne pre nas i pre prirodu.
  Chef_22   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Životné prostredie
popisNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií