Eko správy, logoBIO spotrebiteľ, logo

Bohuslav Čížek: První předložený návrh novely zákona o vodách přináší řadu nejasností a otázek


Za Svaz průmyslu a dopravy ČR jsme novelizaci zákona o vodách připomínkovali. Návrh úpravy, která ukládá povinnost provádět kontinuální měření zvlášť nebezpečných závadných látek, prioritních nebezpečných látek nebo nebezpečných závadných látek v místě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, bude podle nás v praxi problematicky proveditelný. čítať viac...
Zdroj: ekolist.cz