Eko správy, logoBIO spotrebiteľ, logo

Hasiče trápí špatná průjezdnost krajiny a měst


Hasiči se potýkají se špatnou průjezdností krajinou. Zmínila to Iva Brejzová z Generálního ředitelství Hasičského záchranné sboru. Tématu se 6. června věnoval seminář Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny, který se konal v Poslanecké sněmovně. čítať viac...
Zdroj: ekolist.cz