Eko správy, logoBIO spotrebiteľ, logo

Libor Jankovský: Myslivecká legislativa se musí změnit tak, aby škody zvěří neomezovaly růst nové generace lesa


Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla nejen v důsledku probíhajícího vlivu klimatických extrémů, nevhodné druhové skladby prorostů, nevhodně zvoleným způsobem obhospodařování nebo i... čítať viac...
Zdroj: ekolist.cz