Eko správy, logoBIO spotrebiteľ, logo

Martin Zídek: Judikatura ke střetu památkové péče a fotovoltaiky


Problematika soudního přezkumu rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů památkové péče k umísťování fotovoltaiky (dále jen FVE) není nová. Existuje k ní relativně rozsáhlá judikatura, která se převážně týkala černých staveb. Možná není překvapivé, že v tomto segmentu památková péče své postoje pravidelně obhájila. čítať viac...
Zdroj: ekolist.cz