Eko správy, logoBIO spotrebiteľ, logo

Vyšlo v Zemědělci: Základní látky – nové možnosti ochrany rostlin v ekologickém zemědělství (1. díl)


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zavedlo novou kategorii tzv. „základních látek“. Jedná o látky, které nejsou primárně určeny pro použití jako přípravky na ochranu rostlin, mohou v ní však mít určitý význam. Přesto, že jsou první přípravky tohoto typu... čítať viac...
Zdroj: www.ctpez.cz