BIO spotrebiteľ

História a formy ekologického poľnohospodárstva

Foriem ekologického poľnohospodárstva je viac. Niektoré smery vznikli v 20.rokoch minulého storočia (biodynamický smer Rudolfa Steinera), ďalšie medzi 20.-40.rokmi (organické poľnohospodárstvo Howard a Balfourová). Veľmi sympatický smer tvorí organickobiologické poľnohospodárstvo, ktoré je najrozšírenejšie a v rôznych variantoch tvorí dobre realizovateľný komplex postupov.

Organickobiologické poľnohospodárstvo vzniklo pričinením Dr. Hansa Müllera a jeho manželky Márie vo Švajčiarsku v 30.-tych rokoch minulého storočia, aj ako následok pomerov v poľnohospodárstve tých čias ovplyvnených veľkou hospodárskou krízou. Organickobiologické poľnohospodárstvo si dalo za cieľ znížiť negatívny dopad krízy na poľnohospodárov. Postupy mali znížiť produkčné náklady a zaistiť odbyt dorobených produktov, zvýšením kvalitatívnej úrovne bioproduktov a biopotravín. S manželmi Müllerovcami začal spolupracovať internista Dr. Hans Peter Rusch - známy nemecký lekár, ktorý rozpracoval teoretické základy organicko-biologickej metódy s dosahom na zdravotný stav konzumentov.

V organicko-biologickej metóde je pôda ponímaná ako živý organizmus, kde sa anorganické a organické komponenty nachádzajú v dobrej rovnováhe blízkej neporušenej prírode. V tejto metóde sa na organické hnojenie používa maštaľný hnoj a najmä komposty. Komposty sa vyrábajú krátko s použitím mikrobiálnych štartovacích preparátov na rozbehnutie fermentačných procesov. Hnojovica sa aplikuje počas suchého počasia na povrch pôdy, tak aby nedochádzalo k jej prieniku do hĺbok pôdy. Minerálne hnojenie sa používa na udržiavanie pôdnej reakcie blízko k neutrálnej polohe (t.j. pH 6,7- 7,1). Horninové múčky sa pridávajú na doplňovanie mikroelementov, buď do kompostu alebo priamo na rastliny. Dôraz v osevnom postupe sa kladie na to, aby bola pôda čo najmenej odkrytá (využíva sa mulčovanie, zaraďujú sa medziplodiny a využíva sa zelené hnojenie.

V 70.rokoch sa začínajú ekologickí farmári združovať do národných zväzov a neskôr do nadnárodných zoskupení, z ktorých najznámejšie IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) vzniklo v r.1972. IFOAM sa zaoberá rôznorodou činnosťou súvisiacou s ekologickým poľnohospodárstvom počnúc osvetou, koordinačnou činnosťou, prípravou pravidiel atď.

Ďalšie informácie:

pôda mulčovanie medziplodiny IFOAM história ekologického poľnohospodárstva biokuchárka

Ekologické poľnohospodárstvoTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií