BIO spotrebiteľ

Kontrola pravidiel v ekologickom poľnohospodárstve

Subjekty, zaradené do systému ekologického poľnohospodárstva, ktoré produkujú bioprodukty a spracovávajú biopotraviny alebo s nimi obchodujú, sú podriadené kontrole.

Kontrola je zameraná na dodržiavanie pravidiel ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín v zmysle ustanovení Nariadenia Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych produktov a príslušných označeniach poľnohospodárskych produktov a potravín v znení neskorších predpisov.

Kontrola je povinná. Kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady. Kontrola sa vykonáva minimálne dvakrát ročne.

Kontrole podlieha

  • pôda určená na ekologickú poľnohospodársku výrobu;
  • dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín;
  • spôsob zberu, úpravy, prepravy a skladovania bioproduktov;
  • spôsob balenia, označovania a uvádzania bioproduktov a biopotravín do obehu;
  • spôsob vedenia záznamov a účtovania s osobitným dôrazom pri subjektoch hospodáriacich na časti pozemkov aj konvenčným spôsobom.

Kto kontroluje

Garantom kontroly je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

Kontrolu vykonáva ním poverená kontrolná organizácia Naturalis SK prostredníctvom inšpektorov. Číselný kód, udeľovaný Naturalisom „pravým“ bioproduktom a biopotravinám, je SK-02-BIO.

Cieľ a podstata kontroly

Cieľom kontroly je garancia pravosti a dôveryhodnosti bioproduktov a biopotravín spotrebiteľom.

Podstatou kontroly v systéme ekologického poľnohospodárstva je kontrola produkčného systému, nie jeho výstupov. Kvalitu potravín totiž nie je možné spoľahlivo zistiť rozbormi jednotlivých produktov. Potenciálnych škodlivých látok je veľmi veľa a ich zisťovanie by bolo príliš nákladné a prakticky neuskutočniteľné. Preto jedinou spoľahlivou zárukou nezávadnosti výsledných potravín je kontrola dodržovania pravidiel pri pestovaní rastlín, chove zvierat a spracovaní produktov na biopotraviny.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky udeľovanie certifikátov SK-02-BIO Naturalis SK kontrolný systém v EP kontrola BIO obchody

Ekologické poľnohospodárstvoTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií