BIO spotrebiteľ

Legislatíva

Legislatíva Európskej únie

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa slovenská legislatíva pre výrobu produktov z ekologického poľnohospodárstva a ich označovanie zmenila v súvislosti s prispôsobením sa podmienkam fungovania ekologického poľnohospodárstva v rámci Európskej únie. U nás, ako aj v ostatných členských štátoch Európskeho spoločenstva, platia ustanovenia Nariadenia Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych produktov a príslušných označeniach poľnohospodárskych produktov a potravín v znení neskorších predpisov.

Nakoľko je Nariadenie obsiahle, v prípade záujmu o špecifické informácie, resp. výklad jednotlivých ustanovení Nariadenia Rady (EHS) č. 2092/1991, prosím kontaktujte:

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)
Hanulova 9/A
844 29 Bratislava 42.
+421-2-64 46 20 85
(Ing. Juliana Schlosserová, CSc., Ing. Ivan Kušnier)

Slovenská legislatíva

Dňa 1. augusta 2004 vstúpil do účinnosti nový zákon o ekologickom poľnohospodárstve č.421/2004 Z.z., čím sa zrušili dovtedy platné legislatívne predpisy, a to:

  • Zákon č.224/1998 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z.z.
  • Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 1. októbra 1999 č.3259/1999-100, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín (oznámenie č. 290/1999 Z.z.).

Nový zákon č. 421/2004 Z.z. je tzv. "kompetenčný zákon", t.j. zaoberá sa problematikou kompetencií, systému registrácie a sankcií. Zákon sa vo veľkej miere odvoláva na Nariadenie Rady (EHS) 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

Ďalšie informácie:

zákon o ekologickom poľnohospodárstve ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky legislatíva kompetenčný zákon adresár fariem

Ekologické poľnohospodárstvoTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií