BIO spotrebiteľ

Hlavné zásady ekologického pestovania rastlín

Ekologický roľník musí mať dôkladné znalosti o biológii rastlín, o zákonitostiach rastu, o vplyve rôznych faktorov pôsobiacich na rastliny a musí ich vedieť rozumne využívať. Pritom sa zrieka použitia syntetických agrochemikálií zo skupiny hnojív, stimulátorov rastu, moridiel, pesticídov a geneticky modifikovaných organizmov.

Zásady ekologického pestovania rastlín

 • osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy;
 • v osevnom postupe musia byť zastúpené ďatelinoviny a strukoviny;
 • nesmú sa opakovať rastliny v osevnom postupe po sebe (monokultúry nie sú povolené), žiada sa druhová pestrosť plodín, tak aby sa vytvorili podmienky pre prežívanie organizmov (predátori hmyzu);
 • štruktúra plodín v osevnom postupe musí umožniť striedanie plodín s malou odolnosťou proti burinám s plodinami s vyššou odolnosťou (väčšou konkurencieschopnosťou voči burinám);
 • pestovanie GMO (geneticky manipulovaných organizmov) nie je povolené;
 • pokrytie pôdy vegetáciou musí byť čo najdlhšie, dokonca keď je to možné aj cez zimu (významne prispieva k zadržaniu vlahy zo snehových zrážok)- využívajú sa strniskové medziplodiny, zelené hnojenie, podsevy, mulčovanie;
 • buriny sa regulujú agrotechnickými metódami (cieľom je potlačenie burín pod hladinu ekonomickej škodlivosti, nie však ich vyhubenie);
 • používanie herbicídov nie je povolené;
 • ochrana rastlín proti chorobám a škodcom je založená na podpore samoregulujúcej funkcie agroekosystému, biologických a biotechnických metódach;
 • používanie syntetických fungicídov a insekticídov nie je povolené;
 • hnojenie a výživa rastlín je založená na vyváženom osevnom postupe a dokonalom využívaní prírodných hnojív, používanie syntetických hnojív nie je povolené;
 • ekologicky stabilizujúce prvky v krajine (medze, remízky, stromoradia, mokrade...) sa musia zachovať a je potrebné sa o ne systematicky starať.

Ďalšie informácie:

osevné postupy organické hnojivá herbicídy geneticky manipulované organizmy (GMO) biologická ochrana rastlín mulčovanie

Ekologické poľnohospodárstvoTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií