BIO spotrebiteľ

Plánovanie rozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy

Trnavska Univerzita, Trnava

Plánovanie r ozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy, foto: Plánovanie rozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy


Očakáva sa, že zmena klímy bude mať významné dôsledky na rozvoj mestských území. Nárast priemernej teploty a s tým spojený nárast intenzity či častosti extrémov počasia ( ako sú napríklad prívalové daž de, vlny horúčav, búrky, suchá ) majú a budú mať negatívny dopad na zdravie a zdravotný komfort obyvateľstva , na t echnickú infraštruktúru, obytné, verejné a histo rické budovy, na kvalitu životného prostredia a na poskytovanie obecných a ekosystémových služieb.

Adaptácia na zmenu klímy je nová tematická oblasť, kde poznatky rýchlo narastajú a všetky mestá musia v tejto oblasti začať konať aj keď s limitovanými ve domosťami , nedostatkom úspešných príkladov a s obme d zenými zdrojmi. Okrem investičných opatrení je veľmi dôležité pre st rednodobú a dlhodobú adaptáciu, aby mestá zohľadnili a zapracovali p oznatky o dôsledkoch vplyvov zmeny klímy na sociálne, infraštrukturálne či prírodné systémy do tzv. neinvestičných procesov ako je plánovan ie, rozhodovanie, regulovanie či povoľovanie.

Cieľom konferencie je prezentovať procesy urbánnej adaptácie na zmenu klímy z rôznych uhlov , predovšetkým na príklade niektorých európ skych a slovenských miest a zame rať diskusiu na prekonávanie bariér ich prenositeľnosti do plánovania rozvoja miest.

Program

Kľúčové témy konferencie:
- Charakter a závažnosť vplyvov zmeny klímy pre mestá;
- Príprava a implementácia mestských adaptačných stratégií (problémy a príležitosti);
- Adaptácia na zmenu klímy ako dôležitý mechanizmus na definovanie realistických rozvojových priorít;
- Začleňovanie klimatických ohrození do plánovacích procesov a dokumentov miest;


Organizuje

Karpatský rozvojový inštitút,
Ing. Alena Kozlayová


Poznámka:
Záujem o účasť na konferencii prosím pošlite do 18.1.2015
Počet účastníkov konferencie je limitovaný.


zmena klímyPlánovanie r ozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy, foto: Plánovanie rozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy


Reagovať na pozvánku:
Plánovanie rozvoj a miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy


  Váš e-mail *

  Predmet
  Text
Kontrolný reťazec *
vložte číslicu: pät
 
 


Pozvánky na akcie
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií